Σάββατο 28 Μαϊου 2022

συναινετικά διαζύγια

Δεν χρειάζεται ο εισαγγελέας στα συναινετικά διαζύγια

Δεν χρειάζεται ο εισαγγελέας στα συναινετικά διαζύγια

Χωρίς τον εισαγγελέα θα γίνεται πλέον η λύση του γάμου στα συναινετικά διαζύγια, σύμφωνα με τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Δικαιοσύνης. Με την προτεινόμενη διάταξη, (άρθρο 4) η πνευματική λύση του γάμου επέρχεται με μόνη την υποβολή της σχετικής αίτησης από πλευράς του έχοντος έννομο συμφέρον στην Ιερά Μητρόπολή, συνοδευόμενης […]