Τρίτη 16 Αυγούστου 2022

συνδιάσκεψη Υπουργών Δικαιοσύνης του Συμβουλίου της Ευρώπης

Ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης Γ. Κώτσηρας στη συνδιάσκεψη Υπουργών Δικαιοσύνης του Συμβουλίου της Ευρώπης

Ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης Γ. Κώτσηρας στη συνδιάσκεψη Υπουργών Δικαιοσύνης του Συμβουλίου της Ευρώπης

Στο πλαίσιο της συνδιάσκεψης ο κ. Κώτσηρας, μεταξύ άλλων, παρουσίασε τη σημαντική πρόοδο που έχει πραγματοποιήσει η χώρα μας στον τομέα της ψηφιοποίησης της Δικαιοσύνης.