Τρίτη 28 Σεπτεμβρίου 2021

συνενοχή

Γεράσιμος Β. Θεοδωράτος: Η ανοχή είναι συνενοχή …

Γεράσιμος Β. Θεοδωράτος: Η ανοχή είναι συνενοχή …

H Πολιτεία όφειλε και οφείλει να οργανώσει μηχανισμούς στήριξης και προστασίας των θυμάτων οιασδήποτε μορφής βίας (σεξουαλικής, ενδοοικογενειακής, κλπ), με διασφάλιση στις περιπτώσεις ιδίως των εγκλημάτων: σεξουαλικής βίας, ενδοοικογενειακής βίας