Παρασκευή 27 Ιανουαρίου 2023

συντεχνιακές διεκδικήσεις

Λέανδρος Ρακιντζής : Πάνω απ’ όλα οι διακοπές των δικαστών

Λέανδρος Ρακιντζής : Πάνω απ’ όλα οι διακοπές των δικαστών

Μετά τη λήξη της πανδημίας οι ολομέλειες των δικαστηρίων θα προσδιορίσουν κυριαρχικά και ανέλεγκτα τις δικασίμους και τον αριθμό των υποθέσεων που θα εκδικαστούν. Φοβάμαι όμως και από τα μέχρι τώρα δείγματα γραφής, ότι η ρύθμιση αυτή δε θα αποβλέπει στην εξυπηρέτηση των πολιτών.