Τρίτη 26 Ιανουαρίου 2021

τακτικά διοικητικά δικαστήρια

Πως θα λειτουργήσουν από σήμερα 1 Ιουνίου το Συμβούλιο Επικρατείας, το Ελεγκτικό Συνέδριο και τακτικά διοικητικά δικαστήρια

Πως θα λειτουργήσουν από σήμερα 1 Ιουνίου το Συμβούλιο Επικρατείας, το Ελεγκτικό Συνέδριο και τακτικά διοικητικά δικαστήρια

Με την Δ1α/ΓΠ.οικ. 33202/2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2033/Β/28.5.2020) αποφασίστηκε, μεταξύ άλλων, η επανέναρξη από 1.6.2020 της λειτουργίας του Συμβουλίου της Επικρατείας, του Ελεγκτικού Συνεδρίου και των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων της χώρας. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, ως προς τον τρόπο επαναλειτουργίας των ως άνω δικαστηρίων επισημαίνονται τα εξής: Το χρονικό διάστημα της επιβολής του […]