Σάββατο 20 Ιουλίου 2024

τακτικοί δικαστές

Αρειος Πάγος: Μόνο οι τακτικοί δικαστές αποφασίζουν για τη νομιμοποίηση της πολιτικής αγωγής και όχι οι ένορκοι

Αρειος Πάγος: Μόνο οι τακτικοί δικαστές αποφασίζουν για τη νομιμοποίηση της πολιτικής αγωγής και όχι οι ένορκοι

Μόνο οι τακτικοί δικαστές του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου, χωρίς τη σύμπραξη των ενόρκων, μπορούν να αποφασίζουν για τη νομιμοποίηση παράστασης της πολιτικής αγωγής και το ύψος χρηματικής ικανοποίησης λόγω ψυχικής οδύνης (των πολιτικών εναγόντων). Διαφορετικά, όταν δηλαδή η σχετική απόφαση λαμβάνεται από τακτικούς δικαστές και ενόρκους, υπάρχει υπέρβαση εξουσίας από το δικαστήριο και η προσβαλλόμενη […]