Κυριακή 20 Ιουνίου 2021

telemarketing

«Βροχή» οι καταγγελίες για παραβίαση των προσωπικών δεδομένων

«Βροχή» οι καταγγελίες για παραβίαση των προσωπικών δεδομένων

Περισσότερες από 95.000 καταγγελίες πολιτών, οι οποίοι θεωρούν ότι παραβιάζονται τα προσωπικά τους δεδομένα, έχουν λάβει οι αρμόδιες εθνικές Αρχές, πανευρωπαϊκά, από την έναρξη εφαρμογής του νέου Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων.