Τετάρτη 16 Ιουνίου 2021

testis nullus

Δημήτρης Νικ. Μπόλης: Testis unus, testis nullus – Ένας μεσαιωνικός νομικός κανόνας που ουδέποτε ίσχυσε στην Ελλάδα

Δημήτρης Νικ. Μπόλης: Testis unus, testis nullus – Ένας μεσαιωνικός νομικός κανόνας που ουδέποτε ίσχυσε στην Ελλάδα

Είναι πραγματικά εντυπωσιακό το γεγονός ότι ενώ στο μεταεπαναστατικό Ελληνικό κράτος ουδέποτε ίσχυσε το ψευδοθέσφατο «εις μάρτυς, ουδείς μάρτυς», πολύ συχνά γίνεται ακόμη και σήμερα επίκλησή του.