Παρασκευή 17 Σεπτεμβρίου 2021

τουριστική σεζόν

Αντώνιος – Αλέξανδρος Δεληγιάννης: Το νομικό πλαίσιο της εργασίας σε εποχιακές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και τα μέτρα στήριξης των εργαζομένων στον τουριστικό κλάδο

Αντώνιος – Αλέξανδρος Δεληγιάννης: Το νομικό πλαίσιο της εργασίας σε εποχιακές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και τα μέτρα στήριξης των εργαζομένων στον τουριστικό κλάδο

Το ποσοστό πληρότητας του εκάστοτε ξενοδοχείου εξετάζεται από αρμόδιο υπάλληλο της κατά τόπον Επιθεώρησης Εργασίας, ύστερα από έλεγχο του Βιβλίου Εισόδου του Ξενοδοχείου ή από οιαδήποτε άλλη πρόσφορη πηγή.