Κυριακή 13 Ιουνίου 2021

Βαρβιτσιώτης

Βαρβιτσιώτης: Σταθεροποιητικός ο ρόλος και ισχυρό το θεσμικό κύρος της Ελλάδας στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου

Βαρβιτσιώτης: Σταθεροποιητικός ο ρόλος και ισχυρό το θεσμικό κύρος της Ελλάδας στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου

Μιλώντας για την ευρύτερη αρχιτεκτονική ασφάλειας, ο αναπληρωτής υπουργός επισήμανε ότι «η εξαγωγή γνώσης από την Ελλάδα θα ήταν ένας τρόπος με τον οποίον και εμείς θα συμβάλλαμε στη μείωση των ευθραύστων κρατών τα οποία εύστοχα, όπως σημειώνει η συγγραφέας, έχουν αυξηθεί κατά 30% την τελευταία δεκαετία».