Τρίτη 15 Ιουνίου 2021

Βασίλης Φαϊτάς Εφέτης Δ.Δ.

Βασίλης  Φαϊτάς : Για την αντιδιαλεκτική κριτική στις Δικαστικές Ενώσεις

Βασίλης Φαϊτάς : Για την αντιδιαλεκτική κριτική στις Δικαστικές Ενώσεις

Το ότι «οι δικαστές μιλάνε με τις αποφάσεις τους» είναι αλήθεια. Είναι όμως όλη η αλήθεια; Οι δικαστές μιλάνε με τις αποφάσεις τους στο πλαίσιο του δικαιοδοτικού τους έργου. Όμως οι δικαστές δεν «μιλάνε» με άλλο τρόπο; Δεν κάνουν εισηγήσεις σε συνέδρια, σε ημερίδες και σε άλλες εκδηλώσεις;