Κυριακή 20 Ιουνίου 2021

webinar

Webinar της  Ελληνικής Εταιρείας μελέτης του εγκλήματος και του Κοινωνικού Ελέγχου

Webinar της Ελληνικής Εταιρείας μελέτης του εγκλήματος και του Κοινωνικού Ελέγχου

Την Δευτέρα14 Δεκεμβρίου η Ελληνικής Εταιρεία μελέτης του εγκλήματος και του Κοινωνικού Ελέγχου διοργανώνει διαδικτυακή συζήτηση με θέμα : Ο πυλώνες της "νέας σωφρονιστικής πολιτικής" :Το τέλος των δικαιωμάτων των κρατουμένων;

GR BRANCH EADPP : “webinar” με θέμα την προστασία των προσωπικών δεδομένων κατά τη διάρκεια έκτακτων καταστάσεων

GR BRANCH EADPP : “webinar” με θέμα την προστασία των προσωπικών δεδομένων κατά τη διάρκεια έκτακτων καταστάσεων

Στo διαδικτυακό σεμινάριο θα αναλυθούν θέματα όπως : τηλεργασία, τηλεκπαίδευση κατά την περίοδο της πανδημίας. Νομικά και τεχνικά ζητήματα πάνω στα ζητήματα της τηλεργασίας, καθώς ποιες είναι οι επιταγές του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων στο πεδίο αυτό.