Τρίτη 15 Ιουνίου 2021

Υ.Γ.Ε.ΜΗ. Επιμελητηρίων

Υπηρεσίες ΓΕΜΗ Eπιμελητηρίων: Παρατείνεται η προθεσμία πλήρωσης οργανικής θέσης δικηγόρου

Υπηρεσίες ΓΕΜΗ Eπιμελητηρίων: Παρατείνεται η προθεσμία πλήρωσης οργανικής θέσης δικηγόρου

Η διαδικασία ολοκληρώνεται έως τις 31-08-2021 και η σχετική ενημέρωση προς τον γενικό γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή πραγματοποιείται το αργότερο έως τις 30-09-2021.