Τετάρτη 17 Αυγούστου 2022

υγειονομικός συναγερμός

Υγειονομικός συναγερμός στην Κρήτη: Ραγδαία αύξηση στο ιικό φορτίο του κορονοϊού δείχνουν τα λύματα – 337% πάνω στο Ρέθυμνο

Υγειονομικός συναγερμός στην Κρήτη: Ραγδαία αύξηση στο ιικό φορτίο του κορονοϊού δείχνουν τα λύματα – 337% πάνω στο Ρέθυμνο

Οι αυξητικές τάσεις του ιικού φορτίου των λυμάτων "εκτοξεύτηκαν" στην Κρήτη και κυμαίνονται έως και +337% στο Ρέθυμνο, έως και 199% στο Ηράκλειο και έως και 154% στα Χανιά.