Παρασκευή 24 Σεπτεμβρίου 2021

υνδυασμός “Νέα Εκπροσώπηση – Έμπρακτα Δίπλα στο Δικηγόρο”

Αλέξανδρος Μαντζούτσος: Υποψήφιος για την προεδρία του ΔΣΑ με το συνδυασμό “Νέα Εκπροσώπηση – Έμπρακτα Δίπλα στο Δικηγόρο”

Αλέξανδρος Μαντζούτσος: Υποψήφιος για την προεδρία του ΔΣΑ με το συνδυασμό “Νέα Εκπροσώπηση – Έμπρακτα Δίπλα στο Δικηγόρο”

Πρόκειται για το νεότερο υποψήφιο. Ο συνδυασμός απευθύνεται σε όλους τους δικηγόρους που μπορούν να υπερβούν τις ιδεολογικές διαφορές για την εξεύρεση κοινά αποδεκτών λύσεων αναφέρει.