Σάββατο 19 Ιουνίου 2021

υπήκοοι τρίτων χωρών

Αντώνιος Αλέξανδρος Δεληγιάννης: Οι προϋποθέσεις της νόμιμης απασχόλησης υπηκόων τρίτων χωρών (εκτός Ε.Ε) στην Ελλάδα

Αντώνιος Αλέξανδρος Δεληγιάννης: Οι προϋποθέσεις της νόμιμης απασχόλησης υπηκόων τρίτων χωρών (εκτός Ε.Ε) στην Ελλάδα

Το βασικό νομοθέτημα που ρυθμίζει την είσοδο και εργασία πολιτών τρίτων χωρών (εκτός ΕΕ) στη χώρα μας είναι ο Ν.4251/2014  «Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης», όπως ισχύει.