Δευτέρα 14 Ιουνίου 2021

υποκείμενα νοσήματα

 Πολίτες  σε σύγχιση:  Έλαβαν ραντεβού για εμβολιασμό ως έχοντες υποκείμενα νοσήματα ενώ δεν πάσχουν

 Πολίτες  σε σύγχιση:  Έλαβαν ραντεβού για εμβολιασμό ως έχοντες υποκείμενα νοσήματα ενώ δεν πάσχουν

Η εξήγηση που δίνεται είναι  ότι πολλές φορές γιατροί συνταγογραφούν με άλλη αιτιολογία φάρμακα που σε διαφορετική περίπτωση ο ασφαλισμένος θα έπρεπε να πληρώσει από την τσέπη του και έτσι από το σύστημα κατατάσσονται ως έχοντες υποκείμενα νοσήματα