Τρίτη 15 Ιουνίου 2021

Υποτροφία

Υποτροφία για διδακτορικό Νομικής στο Βέλγιο

Υποτροφία για διδακτορικό Νομικής στο Βέλγιο

To Πανεπιστήμιο του Ghent στο Βέλγιο προσφέρει υποτροφία για Διδακτορικό στο Τμήμα Εγκληματολογίας, Ποινικού και Kοινωνικού Δικαίου στο πεδίο του Δικαίου Προστασίας της Υγείας. Ο υποψήφιος διδάκτωρ θα εργασθεί στο αντικείμενο αυτό με επίκεντρο την αρχή της διαφάνειας στην επεξεργασία δεδομένων υγείας. Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων μέχρι 4 Απριλίου 2020. Η αίτηση ΕΔΩ