Σάββατο 31 Οκτωβρίου 2020

Απεργία Δικαστικών Υπαλλήλων: «Το 1/3 των οργανικών θέσεων στα δικαστήρια είναι κενές»

NEWSROOM icon
NEWSROOM
Απεργία Δικαστικών Υπαλλήλων: «Το 1/3 των οργανικών θέσεων στα δικαστήρια είναι κενές»

Τους λόγους για τους οποίους απεργούν κλείνοντας αύριο τα δικαστήρια όλης της χώρας, εξηγούν οι 6 δικαστικοί υπάλληλοι της χώρας.

Όπως αναφέρουν «οι ελλείψεις σε προσωπικό (δικαστικούς υπαλλήλους και λειτουργούς), οι ελλείψεις σε υποδομές (κτίρια, γραφεία, ακροατήρια, μηχανοργάνωση), και η συνεχής αύξηση της κίνησης εργασιών και της δικαστηριακής ύλης» έχουν δημιουργήσει μια ασφυκτική κατάσταση. Λένε μάλιστα πως προτίθενται να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους : «Οι συνθήκες εργασίας των δικαστικών υπαλλήλων συνεχώς οξύνονται.

Ο συνολικός αριθμός
των οργανικών θέσεων
των δικαστικών
υπαλλήλων όλων

των κλάδων,
είναι ίδιος
από το 1988″

  • Η καθυστέρηση στην απονομή της Δικαιοσύνης έχει οδηγήσει σε μια μόνιμη ιδιότυπης μορφής αρνησιδικία.
  • Οι διάδικοι και οι πολίτες καθημερινά ταλαιπωρούνται.
  • Όλα αυτά είχαν και έχουν ως παρενέργειες μεταξύ των άλλων και τη χαμηλή ποιότητα της απονεμόμενης Δικαιοσύνης και άλλα αρνητικά φαινόμενα…
  • Οι αιτίες; Μα, οι ελλείψεις σε προσωπικό (δικαστικούς υπαλλήλους και λειτουργούς), οι ελλείψεις σε υποδομές (κτίρια, γραφεία, ακροατήρια, μηχανοργάνωση), και η συνεχής αύξηση της κίνησης εργασιών και της δικαστηριακής ύλης.

Ο συνολικός αριθμός των οργανικών θέσεων των δικαστικών υπαλλήλων όλων των κλάδων, δικαστικών υπηρεσιών και τομέων είναι ίδιος από το 1988!!!

Το ένα τρίτο (1/3) αυτών των οργανικών θέσεων είναι κενές!!!

Ορισμένα Δικαστήρια και Έμμισθα Υποθηκοφυλακεία – Κτηματολογικά Γραφεία υπολειτουργούν.

Τα κτίρια στα οποία στεγάζονται κάποια Δικαστήρια είναι ανεπαρκή ή ακατάλληλα και επικίνδυνα ή και τα τρία μαζί!!!

Ταυτόχρονα, οι μηνιαίες πάσης φύσεως αποδοχές των δικαστικών υπαλλήλων είναι χαμηλότερες από τις αποδοχές όλων των εργαζομένων του Υπουργείου της Δικαιοσύνης.

-Ενώ οι συνθήκες εργασίας οξύνονται, αρκετές (περίπου 600, των κλάδων ΠΕ,ΤΕ και ΔΕ Γραμματέων) από τις εγκεκριμένες και   προγραμματισμένες από τη διετία 2015-2016 προσλήψεις νέων δικαστικών υπαλλήλων καθυστερούν απαράδεκτα!!!

-Οι αποδοχές μας, όπως βεβαίως και άλλων υπαλλήλων του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα, από το 2010, εξαιτίας των μνημονιακών περικοπών, οι οποίες περικοπές είχαν σχεδόν ολοκληρωθεί από το τέλος του 2011, αλλά και συνεχίστηκαν μέχρι σήμερα αλλά θα συνεχιστούν και «αύριο», με έμμεσο ή άμεσο τρόπο, όχι ίσως οι ονομαστικές αποδοχές, αλλά το καθαρό διαθέσιμο εισόδημα μας.

– Ταυτόχρονα, η πολιτεία – η Κυβέρνηση δεν τήρησε συγκεκριμένες δεσμεύσεις της, για ορισμένα ζητήματα που περιλαμβάνονται στα αιτήματα της απεργίας μας αλλά και σε άλλα πέραν αυτών αιτήματα

Ακόμα και ώριμα και χρονίζοντα προβλήματα των δικαστικών υπαλλήλων παραμένουν στάσιμα, παρά και τις κατά καιρούς δεσμεύσεις της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου της Δικαιοσύνης, του Υπουργείου Εργασίας, του ΑΣΕΠ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας Δικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδος (ΟΔΥΕ), συνεκτιμώντας τα οξυμένα προβλήματα και τα δίκαια αιτήματά μας που όλα αφορούν στις οξυμένες, ειδικές και ιδιαίτερες συνθήκες εργασίας των δικαστικών υπαλλήλων, την ασυνέπεια της (εκάστοτε και διαχρονικά) Κυβέρνησης, καθώς και την αντιμετώπιση των εργαζομένων στον ίδιο εργασιακό χώρο με δύο μέτρα και δύο σταθμά:

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ:

1) Την προκήρυξη 24ΩΡΗΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗΣ ΚΛΑΔΙΚΗΣ ΑΠΕΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 25 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018. ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΡΚΕΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΚΛΑΔΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ.

Με αίτημα την εκ μέρους της πολιτείας έμπρακτη και όχι μόνο με λόγια και συμπάθεια αναγνώριση των οξυμένων, ειδικών και ιδιαίτερων συνθηκών εργασίας των δικαστικών υπαλλήλων. Οι οποίοι είναι καθημερινά στην υπηρεσία των διαδίκων, των πολιτών, των δικηγόρων, των δικαστικών λειτουργών, και μάλιστα με ένταση εργασίας μας.

2) Να κλιμακώσει τις κινητοποιήσεις των δικαστικών υπαλλήλων στη συνέχεια…, ανάλογα με τη στάση της Κυβέρνησης και τη συμμετοχή στην απεργία, τις απόψεις και προτάσεις της βάσης των δικαστικών υπαλλήλων και των συνδικαλιστικών οργάνων τους (ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΟΔΥΕ ΠΟΥ ΘΑ ΓΙΝΕΙ 22-24 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΣΤΑ ΚΑΜΕΝΑ ΒΟΥΡΛΑ, ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ)

Δ Ι Ε Κ Δ Ι Κ Ο Υ Μ Ε:

Ισότιμη αντιμετώπιση των δικαστικών υπαλλήλων, των προβλημάτων και των αιτημάτων μας».

 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ