Τρίτη 06 Δεκεμβρίου 2022

Στον “αέρα” ο διαγωνισμός του ΑΣΕΠ για την πρόσληψη γραμματέων στα δικαστήρια της χώρας!

NEWSROOM icon
NEWSROOM
Στον “αέρα” ο διαγωνισμός του ΑΣΕΠ για την πρόσληψη γραμματέων στα δικαστήρια της χώρας!

Για αδιαφάνεια και αυθαιρεσία εγκαλείται το ΑΣΕΠ σχετικά με τον διαγωνισμό του 2017 που αφορούσε την πλήρωση τετρακοσίων τεσσάρων θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής Εκπαιδεύσεως στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Δικαστήρια και Δικαστικές Υπηρεσίες της χώρας). 

Σε αίτηση ακύρωσης και αναστολής που κατατέθηκε από τον Καθηγητή της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών Πάνο Λαζαράτο στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών για λογαριασμό τριών συμμετεχόντων καταγγέλλεται : 

  • α) έλλειψη αιτιολογίας κατά την διαμόρφωση των οριστικών πινάκων σε σχέση με τους προσωρινούς,
  • β) αδικαιολόγητη ανατροπή του μέτρου κρίσεως του ΑΣΕΠ σε σχέση με τον έλεγχο συνάφειας των μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων σπουδών και της προϋπηρεσίας των υποψηφίων σε σχέση με το αντικείμενο της υπό προκήρυξη θέσεως, και
  • γ) παράβαση των αρχών της νομιμότητας, της διαφάνειας, της αξιοκρατίας και της ασφάλειας δικαίου.

Ο καθηγητής Νομικής Πάνος Λαζαράτος

Όπως δηλώνει στο dikastiko.gr ο κ. Λαζαράτος:

“Το ΑΣΕΠ έχοντας κατατάξει προσωρινώς τους υποψηφίους, πολλοί εκ των οποίων έχουν αναλάβει εδώ και μήνες καθήκοντα και υπηρετούν στα δικαστήρια της χώρας, αναμόρφωσε τον οριστικό πίνακα διοριστέων με αποκλίσεις που φθάνουν το 35%, όταν σε άλλους διαγωνισμούς η απόκλιση δεν ξεπερνά το 10%. Το ΑΣΕΠ εν μέσω διαγωνισμού, παντελώς αδιαφανώς και αυθαιρέτως άλλαξε άποψη για τον τρόπο που αξιολόγησε την συνάφεια των μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων σπουδών των υποψηφίων και την προϋπηρεσία τους, με αποτέλεσμα να βρεθούν διοριστέοι υποψήφιοι με μεταπτυχιακά και διδακτορικά από θετικές επιστήμες και να αποκλειστούν υποψήφιοι με μεταπτυχιακά και διδακτορικά από φιλοσοφικές και ανθρωπιστικές επιστήμες. Συμμετέχοντες δηλαδή που οι σπουδές τους είχαν σαφώς μεγαλύτερη συνάφεια με το αντικείμενο της εργασίας”. Κατόπιν αυτής της προσφυγής  στον “αέρα” βρίσκεται η τοποθέτηση του νέου προσωπικού που θα έδινε την πολυπόθητη ανάσα στα μεγάλα κυρίως δικαστήρια της χώρας οπου συσσωρεύονται δεκάδες υποθέσεις λόγω έλλειψης γραμματέων.

Η προσφυγή

Οι τρεις αιτούσες, όπως αναφέρεται στην προσφυγή τους, συμμετείχαν στον διαγωνισμό που προκηρύχθηκε στις 3.3.2017.Στον προσωρινό πίνακα που συνετάγη περιελήφθησαν και οι τρεις με υψηλή σειρά κατατάξεως . Κατόπιν της προσωρινής αυτής κατατάξεως υπέγραψαν τις από 10.5.2018, 25.09.2018 και 2.7.2018 συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου αντίστοιχα, και ανέλαβαν καθήκοντα σε δικαστήρια της χώρας. Στις 4.10.2018 δημοσιεύτηκε ο οριστικός πίνακας διοριστέων με τον οποίον αποκλείστηκαν και οι τρεις.

Μέχρι σήμερα, σημειώνεται στην προσφυγή, “δεν τους έχει κοινοποιηθεί οιαδήποτε πράξη ή απόφαση από το  ΑΣΕΠ, αναφορικά με τον λόγο αποκλεισμού τους και με τον λόγο αφαιρέσεως μορίων μεταξύ προσωρινού και οριστικού πίνακα. Είναι χαρακτηριστικό ότι, εκτός των αιτουσών μεγάλη πλειοψηφία των καταταγέντων στον προσωρινό πίνακα αποκλείστηκαν από τον οριστικό, με αποτέλεσμα ενώ στις ετήσιες εκθέσεις του ΑΣΕΠ η απόκλιση προσωρινού-οριστικού πίνακα να κυμαίνεται σε ποσοστό 8%, στην ένδικη περίπτωση η απόκλιση να ανέρχεται σε ποσοστό 35-40%”. 

Όπως αναφέρεται, η αφαίρεση μορίων τους έλαβε χώρα ως εξής:

“Η πρώτη αιτούσα συγκέντρωσε στην προσωρινή κατάταξη 2058 μόρια και στον οριστικό 1758 μόρια. Συγκεκριμένα, έλαβε το μέγιστο αριθμό μορίων (400) για το διδακτορικό της, επειδή τούτο αξιολογήθηκε ως απόλυτα συναφές με το γνωστικό αντικείμενο της υπό προκήρυξη θέσεως βάσει του Κεφαλαίου Γ΄ της ένδικης Προκηρύξεως και αντιστοίχως τον μέγιστο αριθμό μορίων (200) για τον μεταπτυχιακό της τίτλο σπουδών. Στην οριστική της κατάταξη εν τούτοις της αφαιρέθηκαν συνολικά 300 μόρια: 200 από τον διδακτορικό τίτλο σπουδών και 100 από τον μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, ενώ τα μόρια της προϋπηρεσίας της παρέμειναν σταθερά. Η πρώτη αιτούσα διαθέτει πτυχίο ελληνικής φιλολογίας της φιλοσοφικής σχολής, ενώ ο μεταπτυχιακός τίτλος της, που κατά προδήλως αυθαίρετη μεταβολή των απόψεων του καθ’ου κρίθηκε εν τέλει μη συναφής με το γνωστικό αντικείμενο της υπό προκήρυξη θέσεως, αφορά την τεχνολογία και ανάλυση αρχαιολογικών υλικών από το University College of London (UCL) με αναγνώριση από το ΔΙΚΑΤΣΑ. Ο διδακτορικός της τίτλος προέρχεται από το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο «Η επεξεργασία του χαλκού και του σιδήρου και τα μεταλλικά αντικείμενα της ύστερης εποχής του χαλκού και του σιδήρου στην νότια Ελλάδα». Η δεύτερη αιτούσα συγκέντρωσε επίσης το μέγιστο αριθμό μορίων (200) για τον μεταπτυχιακό της τίτλο σπουδών κατά την προσωρινή κατάταξη, λόγω του ότι ο τελευταίος αξιολογήθηκε ως απόλυτα συναφής με το γνωστικό αντικείμενο της υπό προκήρυξη θέσεως, βάσει του Κεφαλαίου Γ΄ της ένδικης Προκηρύξεως.

Στην οριστική της κατάταξη εν τούτοις της αφαιρέθηκαν 100 μόρια από τον μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών της που κατά προδήλως αυθαίρετη μεταβολή των απόψεων του καθ’ ου κρίθηκε εν τέλει μη συναφής με το γνωστικό αντικείμενο της υπό προκήρυξη θέσεως.

Ο μεταπτυχιακός της τίτλος σπουδών προέρχεται από την Σχολή Διοικήσεως και Οικονομίας του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου και αφορά Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση, ενώ έχει αναγνωριστεί και από το ΔΟΑΤΑΠ. Η τρίτη αιτούσα συγκέντρωσε 1.938,5 μόρια κατά την προσωρινή της κατάταξη, λαμβάνοντας επίσης το μέγιστο αριθμό μορίων (200) για τον μεταπτυχιακό της τίτλο σπουδών, λόγω του ότι ο τελευταίος αξιολογήθηκε ως απόλυτα συναφής με το γνωστικό αντικείμενο της υπό προκήρυξη θέσεως βάσει του Κεφαλαίου Γ΄ της ένδικης Προκηρύξεως, ενώ ταυτόχρονα μοριοδοτήθηκε για το σύνολο της προϋπηρεσίας της (γραμματειακή υποστήριξη 50 μήνες σε οίκο ευγηρίας και διδακτική εμπειρία 34 μήνες). Στην οριστική της κατάταξη έλαβε 2.943 μόρια, έχοντας απολέσει 100 μόρια από τον μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών της που κατά αυθαίρετη μεταβολή των απόψεων του καθ’ ου κρίθηκε εν τέλει μη συναφής με το γνωστικό αντικείμενο της υπό προκήρυξη θέσεως, καθώς και 238 μόρια από την προϋπηρεσία της και συγκεκριμένα οι 34 μήνες διδακτικής της εμπειρίας (που μοριοδοτείτο 7 μόρια ανά μήνα προϋπηρεσίας, βάσει του Κεφαλαίου Γ΄ της ένδικης Προκηρύξεως).

Και καταλήγει η προσφυγή 

Όπως παρίσταται σαφές από τα αποτελέσματα και τον τρόπο αφαιρέσεως των μορίων τους, το καθ’ου ΑΣΕΠ αυθαιρέτως και κατά παράβαση των αρχών της νομιμότητας, της διαφάνειας και της ασφάλειας δικαίου μετέβαλε άποψη αναφορικά με την αξιολόγηση του κριτηρίου της συνάφειας των μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων σπουδών των υποψηφίων με το αντικείμενο της υπό προκήρυξη θέσεως, ενώ το αυτό έπραξε και για το κριτήριο της προϋπηρεσίας. Λόγω του ότι μέχρι σήμερα δεν έχει γνωστοποιηθεί στις αιτούσες το σχετικό πρακτικό συνεδριάσεως του ΑΣΕΠ (ΑΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ τέτοιο πράγμα, που κατά πληροφορίες μας ΔΕΝ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ), κατά την οποία αποφασίστηκε η αναμόρφωση του προσωρινού πίνακα και η κατάρτιση του οριστικού πίνακα διοριστέων και συνακόλουθα ο αποκλεισμός των αιτουσών παρίσταται άδηλος ο λόγος για τον οποίο αφαιρέθηκαν μόρια από τις αιτούσες. Πλην όμως και για λόγους κατεπείγοντος, δεδομένου ότι επίκειται η έκδοση των πράξεων διορισμού των τελικώς επιλεγέντων και οι αιτούσες υπηρετούν ήδη στα δικαστήρια που διορίστηκαν βάσει του προσωρινού πίνακα, ασκείται η κρινόμενη αίτηση ακυρώσεως…”.

Ακολουθήστε το dikastiko.gr στο Google News και δείτε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο στο dikastiko.gr

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ