Τετάρτη 04 Αυγούστου 2021

Τι προβλέπει το νέο σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Οικονομικών για τους δικηγόρους

NEWSROOM icon
NEWSROOM
Τι προβλέπει το νέο σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Οικονομικών για τους δικηγόρους

Κατατέθηκε στη Βουλή το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών σχετικά με τις φορολογικές παρεμβάσεις για την ενίσχυση της αναπτυξιακής διαδικασίας της ελληνικής οικονομίας και τη συνεισφορά Δημοσίου για την αποπληρωμή δανείων πληγέντων δανειοληπτών λόγω των δυσμενών συνεπειών της νόσου COVID-19.

Στο νομοσχέδιο περιέχονται σημαντικές ρυθμίσεις για τη μείωση της προκαταβολής φόρου και την κάλυψη από τα πιστωτικά ιδρύματα της αμοιβής των δικηγόρων που συμμετέχουν ως σύμβουλοι στη σύνταξη και υποβολή αίτησης των δανειοληπτών για την αποπληρωμή των δανείων προς χρηματοδοτικούς φορείς που εξασφαλίζονται με εμπράγματη ασφάλεια στην κύρια κατοικία του οφειλέτη.

Ειδικότερα:

Α. Μείωση προκαταβολής φόρου εισοδήματος φορολογικού́ έτους 2019 Για το φορολογικό έτος 2019, το ποσό προκαταβολής φόρου εισοδήματος μειώνεται ανάλογα με το ποσοστό μείωσης του κύκλου εργασιών που δηλώνεται για σκοπούς Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) (κωδικός 312 δήλωσης ΦΠΑ) του πρώτου (1ου) εξαμήνου του 2020 έναντι του πρώτου (1ου) εξαμήνου του 2019, ως εξής: Μείωση του κύκλου εργασιών ΦΠΑ το 1ο εξάμηνο 2020 έναντι του 1ου εξαμήνου 2019: Μείωση προκαταβολής φόρου εισοδήματος ≥ 5% έως και 15% 30% 15,01% έως και 25% 50% 25,01% έως και 35% 70% >35% 100% Για τον ανωτέρω υπολογισμό λαμβάνονται υπόψη:

1) Οι δηλώσεις ΦΠΑ του πρώτου (1ου) εξαμήνου 2019 που έχουν υποβληθεί μέχρι τη δημοσίευση του νόμου και

2) οι δηλώσεις ΦΠΑ του πρώτου (1ο) εξαμήνου του 2020, ως εξής:

α) για τηρούντες απλογραφικά λογιστικά αρχεία, η δήλωση ΦΠΑ του πρώτου (1ου) τριμήνου που έχει υποβληθεί μέχρι τη δημοσίευση του νόμου και η δήλωση ΦΠΑ του δευτέρου (2ου) τριμήνου που υποβάλλεται μέχρι τις 31.7.2020 ή

β) για τηρούντες διπλογραφικά λογιστικά αρχεία, οι δηλώσεις ΦΠΑ Ιανουαρίου – Μαΐου που έχουν υποβληθεί μέχρι τη δημοσίευση του νόμου και η δήλωση ΦΠΑ Ιουνίου που υποβάλλεται μέχρι τις 31.7.2020. Βλ. αναλυτικά τη σχετική ρύθμιση στο άρθρο 18 του νομοσχεδίου, που επισυνάπτεται

Β. Συμμετοχή δικηγόρων στην υποβολή αιτήσεων δανειοληπτών και κάλυψη της αμοιβής τους από τα πιστωτικά ιδρύματα(άρθρο 75 παρ. 12 του νομοσχεδίου) Μετά από παρέμβαση του δικηγορικού σώματος, εξασφαλίστηκε ελάχιστη αμοιβή, καλυπτόμενη από τις πιστώτριες τράπεζες, για τους δικηγόρους που αναλαμβάνουν για λογαριασμό δανειοληπτών τη σύνταξη και υποβολή αίτησης για τη συνεισφορά του Δημοσίου στις δόσεις για την αποπληρωμή των πάσης φύσεως δανείων φυσικών ή νομικών προσώπων, που έχουν αποδεδειγμένα πληγεί και για τον λόγο αυτό ενταχθεί στα ληφθέντα μέτρα στο πλαίσιο του κορωνοϊού COVID-19 προς χρηματοδοτικούς φορείς, τα οποία εξασφαλίζονται με εμπράγματη ασφάλεια στην κύρια κατοικία του οφειλέτη.

Συγκεκριμένα, οι δικηγόροι που συμμετέχουν ως σύμβουλοι στη σύνταξη και υποβολή αίτησης των ανωτέρω δανειοληπτών, για την αποπληρωμή των εξασφαλισμένων με εμπράγματη ασφάλεια στην κύρια κατοικία δανείων τους, με τη συμμετοχή του Δημοσίου, η οποία υποβάλλεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ) και της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.), δικαιούνται αμοιβής ύψους διακοσίων πενήντα (250) ευρώ ανά χρηματοδοτικό φορέα.

Αναλυτικά εδώ το νομοσχέδιο: https://www.dsa.gr/sites/default/files/news/attached/ns_oik.pdf Πηγή:dsa.gr

Ακολουθήστε το dikastiko.gr στο Google News και δείτε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο στο dikastiko.gr

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ