Κυριακή 20 Ιουνίου 2021

Ελευθερία Καραμπάτου: Η προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

"Οι αρχές και οι κανόνες για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τους θα πρέπει, ανεξάρτητα από την ιθαγένεια ή τον τόπο διαμονής τους, να σέβονται τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις ελευθερίες τους".

NEWSROOM icon
NEWSROOM
Ελευθερία Καραμπάτου: Η προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Όπως ορίζει ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 «η προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι θεμελιώδες δικαίωμα». Το άρθρο 8 παράγραφος 1 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης («Χάρτης») και το άρθρο 16 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) ορίζουν ότι κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν.

Οι αρχές και οι κανόνες για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τους θα πρέπει, ανεξάρτητα από την ιθαγένεια ή τον τόπο διαμονής τους, να σέβονται τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις ελευθερίες τους, ιδίως το δικαίωμά τους στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Ο παρών κανονισμός σκοπεύει να συμβάλλει στην επίτευξη ενός χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης και μιας οικονομικής ένωσης, στην οικονομική και κοινωνική πρόοδο, στην ενίσχυση και σύγκλιση των οικονομιών εντός της εσωτερικής αγοράς και στην ευημερία των φυσικών προσώπων.

Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα θα πρέπει να προορίζεται να εξυπηρετεί τον άνθρωπο. Ο κανονισμός σέβεται όλα τα θεμελιώδη δικαιώματα και τηρεί τις ελευθερίες και αρχές που αναγνωρίζονται στον Χάρτη όπως κατοχυρώνονται στις Συνθήκες, ιδίως τον σεβασμό της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής, της κατοικίας και των επικοινωνιών, την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, την ελευθερία σκέψης, συνείδησης και θρησκείας, την ελευθερία έκφρασης και πληροφόρησης, την επιχειρηματική ελευθερία, το δικαίωμα πραγματικής προσφυγής και αμερόληπτου δικαστηρίου και την πολιτιστική, θρησκευτική και γλωσσική πολυμορφία.

Πέραν όμως της θεωρητικής σημαντικής διατύπωσης θεμελιώδης είναι και η πρακτική της εφαρμογή που θωρακίζει τα εν λόγω δικαιώματα έναντι οποιουδήποτε τρίτου.

Με έκπληξη ενημερώθηκα στις αρχές του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2021 για τη παράνομη συλλογή και υποκλοπή ιδιαιτέρως ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων από συνομιλία μου με πνευματικό και τη διαστρέβλωση αυτών με σκοπό τη διασπορά ψευδών ειδήσεων και τη συκοφάντηση της τιμής και της υπόληψης μου δια του διαδικτύου σε ευρύ κύκλο προσώπων. Η προσβολή της προσωπικότητας που υπέστην έγινε τελείως αναίτια και απρόκλητα μετά από επιλογή μουσικής επένδυσης σε ταινία που από όσο γνωρίζω σε μία ελεύθερη δημοκρατία δεν λογοκρίνεται. Η προσβολή έλαβε χώρα έστω και εάν δεν κατονομάσθηκε ρητά το όνομά μου, εφόσον δεν καταλείπετο αμφιβολία για την ταυτότητα του προσώπου μου και έλαβαν γνώση του περιεχομένου τρίτοι.

Η εν λόγω ενέργεια συντελέσθηκε από μη νομιμοποιούμενους να έχουν πρόσβαση καθιστώντας την ενέργεια παράνομη λαμβανομένου υπ’όψιν ότι δεν είμαι δημόσιο πρόσωπο και η ιδιωτική μου ζωή προστατεύεται και θεμελιώνεται συνταγματικώς εφόσον είναι σύννομη και δεν παραβλάπτει κανέναν.  Παραβλάφθηκεόλως αναίτια και παράνομα η ιδιωτικότητά μου, μέσω α) της παράνομης άντλησης β) κατοχής προσωπικών δεδομένων που αφορούν μόνο εμένα γ) επί σκοπώ προσβολής του δικαιώματος εκφάνσεων της προσωπικότητάς μου, που προστατεύεται και θεμελιώνεται συνταγματικά.

Επιπροσθέτως λαμβανομένου υπ’ όψιν ότι το ιντερνετ λειτουργεί ως διεθνές μέσο διακίνησης πληροφοριών εφόσον και η ραγδαίως αναπτυσσόμενη διαδικτυακή πληροφόρηση που προσφέρεται σε πολυμεσιτική μορφή (multimedia) καθιστά τη χρήση αυτού (internet) εκτός από «ομιλητή» και «αποδέκτη» πληροφοριών προσιτών με τον τρόπο αυτό σε κάθε πολίτη, η προσβολή της προσωπικότητας που υπέστην είναι σημαντική. Επίσης ήμουν αποδέκτης κακόβουλου λογισμικού και απειλητικών μηνυμάτων για την ακεραιότητά μου.

Επειδή ο,τιδήποτε έχω επιτύχει είναι αποτέλεσμα της ατομικής μου προσπάθειας και αξίας, ουδέποτε στηρίχθηκα σε πολιτική βοήθεια, δραστηριοποιούμαι με διακριτικότητα και αξιοπρέπεια στη δικηγορία και ειδικότερα στο θεματικό αντικείμενο της πνευματικής βιομηχανικής ιδιοκτησίας και στο εμπορικό δίκαιο, έχοντας επενδύσει μέρος της ζωής σε μελέτη και εργασία δεν επιτρέπω σε κανέναν να προσβάλει την τιμή και την υπόληψή μου, πος  ω μάλλον τις επιλογές μου και την ιδιωτική μου σφαίρα. Η επικοινωνία μου καλύπτεται τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο ως πολίτη και ειδικότερα ως γυναίκας από το απόρρητο των επικοινωνιών. Έχω επομένως την απόλυτη ελευθερία να επιλέξω τον χρόνο, τον τόπο και τις ειδικότερες συνθήκες και εάν και ποια από τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα μου θα γίνουν προσιτά στο κοινό. Εξασφαλίζεται η απόλυτη ελευθερία μου να αποφασίσω εαν και ποια από τα προσωπικά μου δεδομένα θα δοθούν στην δημοσιότητα και ποιοι θα είναι οι ειδικότεροι όροι αυτής της δημοσίευσης.  Επιπροσθέτως, η χρήση των δεδομένων μου έγινε χωρίς να έχει ληφθεί απολύτως καμία δική μου έγκριση ή συναίνεση, δημιουργώντας εσφαλμένες εντυπώσεις ως προς την προσωπικότητά την ποιότητα και το ήθος μου για τα οποία όσοι με γνωρίζουν ούτε αμφέβαλαν ούτε επηρεάσθηκαν.

Εύχομαι προκειμένου να αποφευχθούν τέτοια ενδεχόμενα στο μέλλον σε άλλους συναδέλφους ή συμπολίτες, να ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα για την εξασφάλιση της ιδιωτικότητας και την θωράκιση του απορρήτου των επικοινωνιών εν τοις πράγμασι(ν) έτσι ώστε να πραγματωθεί ο επιδιωκόμενος σκοπός του Κανονισμού και να μη μείνει θεωρητική διακήρυξη ..γράμμα κενό, σε ένα κράτος όπως η Ελλάδα που προτάσσει τον άνθρωπο, την ελευθερία και τη δημοκρατία.

Ελευθερία Καραμπάτου – Δικηγόρος, MASTER 2 DEA MONTPELLIER I DROIT DES CREATIONS IMMATERIELLES και MASTER 2 DEA Paris 1 Panthéon-Sorbonne DROIT  DES AFFAIRES  ET  DE  L’ECONOMIE

Ακολουθήστε το dikastiko.gr στο Google News και δείτε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο στο dikastiko.gr

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ