Τρίτη 07 Φεβρουαρίου 2023

προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Ελευθερία Καραμπάτου: Η προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Ελευθερία Καραμπάτου: Η προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

"Οι αρχές και οι κανόνες για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τους θα πρέπει, ανεξάρτητα από την ιθαγένεια ή τον τόπο διαμονής τους, να σέβονται τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις ελευθερίες τους".