Σάββατο 28 Νοεμβρίου 2020

Γιάννης Χατζησαλάτας: Αποδοτική «επένδυση» η επιστροφή φόρων

NEWSROOM icon
NEWSROOM
Γιάννης Χατζησαλάτας: Αποδοτική «επένδυση» η επιστροφή φόρων

Του Γιάννη Χατζησαλάτα*

Από τις πιο αποδοτικές «επενδύσεις» αποδεικνύεται η επιστροφή φόρων από το Δημόσιο. Όταν το αποτέλεσμα ενός φορολογικού ελέγχου αμφισβητηθεί νομικά από τον φορολογούμενο, με την άσκηση ενδικαφανής προσφυγής, και υπάρξει δικαίωση τότε η πολιτεία υποχρεώνεται να επιστρέψει εντόκως την προκαταβολή που έχει καταβάλλει . Ο υπολογισμός της επιστροφής γίνεται με πολύ υψηλό επιτόκιο, και εάν αναλογιστούμε τα μηδενικά ή ακόμη και αρνητικά επιτόκια που δίνει σήμερα το τραπεζικό σύστημα τότε αποδεικνύεται και ο τίτλος του άρθρου.

Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 53 του ν. 4174/2013 Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας «ΤΟΚΟΙ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΟΦΕΙΛΗΣ»: «Σε περίπτωση καταβολής υπερβάλλοντος ποσού φόρου, καταβάλλονται τόκοι στον φορολογούμενο για την χρονική περίοδο από την ημερομηνία αίτησης επιστροφής του υπερβάλλοντος φόρου μέχρι την ημερομηνία ειδοποίησης του φορολογούμενου, εκτός εάν η επιστροφή φόρου ολοκληρωθεί εντός 90 ημερών από την παραλαβή από τη Φορολογική Διοίκηση της αίτησης επιστροφής φόρου. Για τους σκοπούς του προηγούμενου εδαφίου, εάν το υπερβάλλον ποσό φόρου συμψηφιστεί με άλλες οφειλές το ποσό θεωρείται ότι επιστράφηκε κατά το χρόνο διενέργειας του συμψηφισμού»

Επίσης με την αρ. πρωτ.ΔΠΕΙΣ 1198598 ΕΞ 31-12-2013 «Καθορισμός των επιτοκίων του άρθρου 53 ν. 4174/2013 απόφαση του Υπ. Οικονομικών ορίζονται τα ακόλουθα: «το ύψος του επιτοκίου υπολογισμού των τόκων της παραγράφου 2 του άρθρου 53 του ν. 4174/2013 (Α΄170) που καταβάλλονται στον φορολογούμενο ορίζεται ως το επιτόκιο πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας που ισχύει κατά την ημέρα ειδοποίησης του φορολογούμενου για την επιστροφή του φόρου, πλέον πέντε και εβδομήντα πέντε (5,75) εκατοστιαίες μονάδες ετησίως»

Εκπρόσωπος Τύπου & Δημοσίων Σχέσεων Συλλόγου Εφοριακών Αττικής & Κυκλάδων*

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο στο dikastiko.gr

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ