Τρίτη 28 Σεπτεμβρίου 2021

επιστροφή φόρων

Γιάννης Χατζησαλάτας: Αποδοτική «επένδυση» η επιστροφή φόρων

Γιάννης Χατζησαλάτας: Αποδοτική «επένδυση» η επιστροφή φόρων

Του Γιάννη Χατζησαλάτα* Από τις πιο αποδοτικές «επενδύσεις» αποδεικνύεται η επιστροφή φόρων από το Δημόσιο. Όταν το αποτέλεσμα ενός φορολογικού ελέγχου αμφισβητηθεί νομικά από τον φορολογούμενο, με την άσκηση ενδικαφανής προσφυγής, και υπάρξει δικαίωση τότε η πολιτεία υποχρεώνεται να επιστρέψει εντόκως την προκαταβολή που έχει καταβάλλει . Ο υπολογισμός της επιστροφής γίνεται με πολύ υψηλό […]