Σάββατο 04 Δεκεμβρίου 2021

Παναγιώτης Φραγκάκης: Μεταρρύθμιση στο νομοθετικό πλαίσιο της Σχολής Δικαστών και η προτεινόμενη αλλαγή στα ηλιακά όρια των διαγωνιζομένων

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του εν λόγω σχεδίου νόμου, το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει την Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών μέχρι σήμερα βοήθησε ουσιαστικά στην εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία της Σχολής για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα.

NEWSROOM icon
NEWSROOM
Παναγιώτης Φραγκάκης: Μεταρρύθμιση στο νομοθετικό πλαίσιο της Σχολής Δικαστών και η προτεινόμενη αλλαγή στα ηλιακά όρια των διαγωνιζομένων

Στις 2-11-2021 ετέθη προς δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμου του Υπουρ. Δικαιοσύνης με τίτλο «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ» που θα ολοκληρωθεί στις 16-11-2021. Σκοπός του σχεδίου νόμου αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 1 είναι η μεταρρύθμιση της οργάνωσης και λειτουργίας της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών προκειμένου να βελτιωθεί η ποιότητα της δικαιοσύνης και να περιοριστεί ο χρόνος που απαιτείται για την απονομή της.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του εν λόγω σχεδίου νόμου, το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει την Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών μέχρι σήμερα βοήθησε ουσιαστικά στην εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία της Σχολής για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Με την πάροδο των ετών, όμως, κατέστη κατακερματισμένο και ασύνδετο εξαιτίας των πολλών νομοθετικών μεταβολών που είχε υποστεί ο ν. 3689/2008 (Α’ 164). Ταυτόχρονα, οι ισχύουσες ρυθμίσεις για την οργάνωση, τη λειτουργία και το έργο της Σχολής δεν μπορούν να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις έτσι ώστε οι μελλοντικοί αλλά και οι εν ενεργεία δικαστές να ανταποκριθούν στις νέες νομοθετικές αντιλήψεις αλλά και στις διαρκώς μεταβαλλόμενες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες και προκλήσεις.

Έτσι, λοιπόν, με το άρθρο 17 του σχεδίου νόμου, μετά από μία δεκαετία, το ανώτατο όριο ηλικίας των υποψηφίων στο διαγωνισμό για την εισαγωγή στην ΕΣΔΙ, μειώνεται ξανά και επανέρχεται στα 40 έτη, όπως ίσχυε πριν την εφαρμογή του Ν. 3910/2011, με  σκοπό  την  εισαγωγή  στο  δικαστικό  σώμα  νεότερων δικαστικών  λειτουργών,  με  ικανό  περιθώριο  ηλικίας  για  να  πραγματοποιήσουν  επιτυχή σταδιοδρομία σε όλους ή σε όσο το δυνατόν περισσότερους  βαθμούς.

Ωστόσο, δεν αιτιολογείται πως η προτεινόμενη από το σχέδιο νόμου μείωση του ορίου ηλικίας από τα 45 στα 40 έτη θα συμβάλλει στην αντιμετώπιση του προβλήματος της εξέλιξης στους βαθμούς των δικαστικών λειτουργών. Η επιλογή του Νομοθέτη να μετατραπεί ο δικαστικός λειτουργός σε «δικαστής καριέρας», κάτι που δεν συνάδει με το δικαστικό λειτούργημα σύμφωνα με τις επιταγές του Συντάγματος, σίγουρα δεν θα επιλύσει το πρόβλημα. Τουναντίον με την τροποποίηση αυτή και τη μείωση του ανώτατου ηλικιακού ορίου εισαγωγής στην ΕΣΔΙ αποκλείονται διαγωνιζόμενοι που κατά τεκμήριο είναι επαγγελματικά και κοινωνικά εμπειρότεροι στη νομική επιστήμη, κάτι που σίγουρα θα συνέβαλλε στην αποτελεσματικότερη και ταχύτερη απονομή της Δικαιοσύνης.

Υπενθυμίζεται ότι με το άρθρο 8 του Ν. 3910/2011, ο Νομοθέτης επέλεξε να αυξηθεί το ανώτατο όριο πρόσβασης των υποψηφίων στο διαγωνισμό από τα 40 έτη, όπως ίσχυε έως τότε, στα 45 έτη, διότι έκρινε ότι «τα πρόσωπα αυτά διαθέτουν αυξημένη εμπειρία πολύ χρήσιμη για την αποτελεσματική εκτέλεση των καθηκόντων τους», σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του νόμου αυτού.

Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της Γαλλίας και της Γερμανίας, στις οποίες δεν υφίστανται ανώτατα ηλικιακά όρια στους εισακτέους, αλλά αντίθετα για την εισαγωγή στην Γαλλική Σχολή Δικαστών το κατώτατο όριο ηλικία είναι τα 31 έτη, καθώς και για την εισαγωγή στη Γερμανική Σχολή Δικαστών (Bundesgerichtshof) το κατώτατο όριο των διαγωνιζομένων έχει τεθεί στα 35 έτη.

Άλλωστε, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και πάγια νομολογία των Ευρωπαϊκών Δικαστηρίων, σύμφωνα με την οποία οι διατάξεις της οδηγίας 2000/78/ΕΚ, όπως αυτές ενσωματώθηκαν στην εθνική έννομη τάξη με τον ν. 3304/2005 και ακολούθως με τον ν. 4443/2016, εξασφαλίζεται σε κάθε πρόσωπο ίση μεταχείριση στον τομέα της απασχολήσεως και της εργασίας με την παροχή αποτελεσματικής προστασίας από τις διακρίσεις που στηρίζονται σε έναν από τους λόγους του άρθρου 1 της οδηγίας αυτής, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται η ηλικία [ΔΕΕ (ΔΕΚ) αποφάσεις της 16ης.10.2007 (Tμήμα μείζονος σύνθεσης), C-411/05, Palacios de la Villa, σκ. 42, της 13ης.9.2011 (Tμήμα μείζονος σύνθεσης), C-447/09, Prigge, σκ. 39, της 13ης.11.2014, C-416/13, Mario Vital Perez κατά Ayuntamiento de Ovideo).

Η οπισθοδρόμηση, λοιπόν, σε διατάξεις τους παρελθόντος σίγουρα δεν θα οδηγήσει σε ποιοτικότερη και αποτελεσματικότερη απονομή της Δικαιοσύνης, ενώ η ενίσχυση του θεσμού των «Δικαστών καριέρας» δεν συνάδει με το δημόσιο λειτούργημα του Δικαστή, όπως ορίζεται στο Σύνταγμα της Χώρας μας.

* Παναγιώτης Φραγκάκης, Δικηγόρος

Ακολουθήστε το dikastiko.gr στο Google News και δείτε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο στο dikastiko.gr

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ