Κυριακή 23 Ιανουαρίου 2022

Παναγιώτης Φραγκάκης

Παναγιώτης Φραγκάκης: Μεταρρύθμιση στο νομοθετικό πλαίσιο της Σχολής Δικαστών και η προτεινόμενη αλλαγή στα ηλιακά όρια των διαγωνιζομένων

Παναγιώτης Φραγκάκης: Μεταρρύθμιση στο νομοθετικό πλαίσιο της Σχολής Δικαστών και η προτεινόμενη αλλαγή στα ηλιακά όρια των διαγωνιζομένων

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του εν λόγω σχεδίου νόμου, το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει την Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών μέχρι σήμερα βοήθησε ουσιαστικά στην εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία της Σχολής για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα.