Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου 2024

Αποφασίζουν οι δικηγόροι για κινητοποιήσεις μετά την ψήφιση του φορολογικού νομοσχεδίου

Συνεδριάζει σήμερα Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου η Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος για τη συνέχιση καθολικής αποχής από δίκες ή στοχευμένης σε δικαστικές διαδικασίες που αφορούν το Δημόσιο.

NEWSROOM icon
NEWSROOM
Αποφασίζουν οι δικηγόροι για κινητοποιήσεις μετά την ψήφιση του φορολογικού νομοσχεδίου freepik

Σε θέσεις μάχης οι δικηγόροι για το φορολογικό νομοσχέδιο, που παρά το γεγονός της ψήφισης του την Πέμπτη 7 Δεκεμβρίου, εξακολουθούν να βρίσκονται στις επάλξεις.

Όπως είχε ανακοινωθεί, σήμερα Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου 2023 συνεδριάζει η Συντονιστική Επιτροπή της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος για να αποφασίσει για την πορεία των κινητοποιήσεων του κλάδου.

Στο τραπέζι θα τεθεί το ενδεχόμενο της καθολικής αποχής των δικηγόρων από τις δίκες ή η συνέχιση των κινητοποιήσεων τους με στοχευμένη αποχή από δίκες που διάδικος είναι το Δημόσιο.

Οι κινητοποιήσεις των δικηγόρων βρίσκονται σε εξέλιξη με συμβολικές καταλήψεις δικαστικών μεγάρων που οργανώθηκαν από τους Δικαστικούς Συλλόγους Πειραιά, Κέρκυρας και Πάτρας, ενώ όπως έγραψε το dikastiko.gr μετά και την μαζική συγκέντρωση διαμαρτυρίας της Συντονιστικής Επιτροπής δικηγόρων και άλλων ελεύθερων επαγγελματιών στο Σύνταγμα την Τρίτη 5 Δεκεμβρίου, αμέσως την ίδια μέρα ακολούθησε η απόφαση του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών (ΔΣΑ) για παράταση της καθολικής αποχής από δίκες μέχρι τις 11 Δεκεμβρίου όπως είχε αποφασίσει και η Ολομέλεια των Συλλόγων.

Σε θέσεις μάχης οι δικηγόροι για το φορολογικό νομοσχέδιο: Η συνεδρίαση της Ολομέλειας Δικηγορικών Συλλόγων

Σε κάθε περίπτωση, η καθολική αποχή σύμφωνα με την απόφαση της Ολομέλειας έχει ισχύ μέχρι και τις 11 Δεκεμβρίου όπου προβλέπονται τα ακόλουθα:

Άδειες θα χορηγούνται αποκλειστικά και μόνο:

– Σε περιπτώσεις παραγραφών και αποσβεστικών προθεσμιών, συμπεριλαμβανομένων των δικονομικών, σε αστικές, ποινικές και διοικητικές υποθέσεις ενώπιον των Δικαστηρίων, σε περιπτώσεις λήξης των προθεσμιών για άσκηση προσφυγών ενώπιον των Διοικητικών Αρχών, καθώς και σε περιπτώσεις προθεσμιών του Κώδικα Μετανάστευσης (λήξεις αδειών παραμονής, θεωρήσεις εισόδου, κλπ).

– Στις ποινικές υποθέσεις, στα πλημμελήματα συμπληρωμένα επτά (7) έτη στον α’ και β’ βαθμό και στα κακουργήματα συμπληρωμένα δεκαοκτώ (18) στον α΄ βαθμό και δεκαεννέα (19) στο β’ βαθμό.

– Σε ποινικές δίκες β’ βαθμού με κρατούμενο, συνεπεία πρωτοβάθμιας καταδικαστικής απόφασης.

– Σε περιπτώσεις προσωρινά κρατουμένων, εν’ όψει της συμπλήρωσης προσωρινής κράτησης. Συμπληρωμένοι δέκα μήνες σε περίπτωση δωδεκαμήνου και δεκαπέντε μήνες σε περίπτωση δεκαοκτάμηνου.

– Σε Αναστολές και Ανακοπές κατά πλειστηριασμών όταν επίκειται άμεσα ο πλειστηριασμός.

 Σε Αντιρρήσεις, ενώπιον Διοικητικών Δικαστηρίων, μόνο όταν επίκειται άμεση απέλαση αλλοδαπού και αποδεικνύεται από έγγραφα.

Δικηγόροι για το φορολογικό νομοσχέδιο

Freepik

– Σε εκδίκαση προσωρινών διαταγών καταφανώς και άκρως κατεπειγουσών περιπτώσεων.

– Σε ένορκες βεβαιώσεις, μόνο εφόσον υπάρχει κίνδυνος παρόδου προθεσμίας.

– Σε υποχρεωτική αρχική συνεδρία (ΥΑΣ) Διαμεσολάβησης:

  1. i) για τις υποθέσεις στις οποίες έχει ήδη υποβληθεί αίτημα στο Διαμεσολαβητή,
  2. ii) για τις υποθέσεις της νέας τακτικής όπου τίθεται ζήτημα προθεσμίας κατάθεσης προτάσεων και

iii) για τις οικογενειακές διαφορές, όπου επίκειται η συζήτησή τους. Ρητά διευκρινίζεται ότι κατά την διάρκεια της αποχής:

– Δεν θα γίνονται καταθέσεις δικογράφων ενδίκων μέσων και βοηθημάτων, εκτός ασφαλιστικών μέτρων όταν σωρεύεται αίτημα χορήγησης προσωρινής διαταγής καταφανώς και άκρως κατεπειγουσών περιπτώσεων.

– Δεν θα χορηγούνται άδειες:

α) Για αιτήσεις αναστολής και

β) Για αυτόφωρα και συνοδείες.

Δεν θα διενεργούνται επιδόσεις δικογράφων και αποφάσεων και κατασχέσεις εις χείρας τρίτου.

Η αποχή καταλαμβάνει:

 Τα συναινετικά διαζύγια

– Την συμμετοχή των δικηγόρων στις Επιτροπές, όπου μετέχουν ως μέλη (ΣΥΠΟΘΑ, Δασικοί Χάρτες, Ενστάσεων κτηματολογικών διαφορών, Μητρώο Νομικών Εισηγητών Κτηματολογίου, κλπ).

Ως προς τις Επιτροπές Δασικών Χαρτών κλπ, δεν θα παραλαμβάνονται φάκελοι, δεν θα δικάζονται αντιρρήσεις και δεν θα εκδίδονται αποφάσεις. Εφόσον, κατά τη διάρκεια ενός μήνα υπολείπονται συνεδριάσεις για τη συμπλήρωση των ελαχίστων προβλεπόμενων, αυτές δεν θα πραγματοποιηθούν, λόγω της αποχής και θα επαναληφθεί η συζήτησή τους μετά το πέρας της αποχής.

– Την παράσταση σε διοικητικές επιτροπές και υπηρεσίες (Τοπικές Διοικητικές Επιτροπές ΕΦΚΑ, Επιθεωρήσεις Εργασίας, Πειθαρχικά Συμβούλια, Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών, Οργανισμός Μεσολάβησης και Διαιτησίας, ΕΑΔΗΣΥ, κλπ), με γνωστοποίηση της παρούσας απόφασης σε αυτές.

– Τον έλεγχο τίτλων στα υποθηκοφυλακεία και κτηματολογικά γραφεία και την καταχώριση εγγραπτέων πράξεων στο Κτηματολόγιο (πρόδηλα, προσημειώσεις, αγωγές, διαδικασία του άρθρου 6 παρ. 4 του Ν. 2664/1998, κλπ).

 Την κατάθεση δικαιολογητικών για χορήγηση – ανανέωση αδειών παραμονής μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Portal της Ολομέλειας.

– Τις αρχαιρεσίες σωματείων εκτός των περιπτώσεων που επίκειται λήξη θητείας.

– Τα αθλητικά σωματεία

– Τις εκλογικές αυτοδιοικητικές υποθέσεις

Άδεια δεν απαιτείται:

α) Για την κατάθεση προτάσεων και προσθήκης αντίκρουσης στην τακτική διαδικασία,

β) Για την κατάθεση προτάσεων και συζήτηση μικροδιαφορών και

γ) Για την κατάθεση προσθήκης/αντίκρουσης, σημειώματος, υπομνήματος κλπ, σε υποθέσεις που έχουν συζητηθεί και η προθεσμία λήγει κατά τη διάρκεια της αποχής.

Ως προς τις Αναβολές:

Για την διευκόλυνση των συναδέλφων επιτρέπεται η παράσταση ενώπιον των δικαστηρίων για την υποβολή αιτήματος αναβολής, με την υποχρέωση στην περίπτωση μη παράστασης της πλευράς του αντιδίκου να προβαίνουν αμελλητί και με κάθε πρόσφορο μέσο στην ενημέρωση του απόντος συναδέλφου για την ημερομηνία της νέας δικασίμου.

Όπου υπάρχει συνεδρίαση ποινικού δικαστηρίου από διακοπή, θα ζητείται νέα διακοπή προς συζήτηση της υπόθεσης.

Ως προς τις δηλώσεις παράστασης στα Πολιτικά και τα Διοικητικά Δικαστήρια:

Δεν κατατίθενται, άλλως ανακαλούνται, δηλώσεις παράστασης που κατατίθενται έως την προτεραία, καθότι ισοδυναμούν με παράσταση δικηγόρου κατά την εκφώνηση της υπόθεσης.

Σημειώνεται ότι το πλαίσιο της αποχής πρέπει να εφαρμόζεται είτε υφίσταται υποχρέωση έκδοσης γραμματίου προείσπραξης εισφορών είτε υπάρχει απαλλαγή από αυτή την υποχρέωση κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 61 παρ. 3 του Κώδικα Δικηγόρων, όπως μεταξύ άλλων τις περιπτώσεις που εκπροσωπούν το δημόσιο, ΟΤΑ, Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου με σύμβαση πάγιας αντιμισθίας ή εκπροσωπούν δικαιούχους Νομικής Βοήθειας και Ευεργετήματος πενίας.

Ακολουθήστε το dikastiko.gr στο Google News και δείτε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο στο dikastiko.gr

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ