Τετάρτη 22 Μαϊου 2024

Δικαστικός Χάρτης: Πώς θα ενταχθούν οι Ειρηνοδίκες στα Πρωτοδικεία – Τι προβλέπεται για την επετηρίδα

Η κατάταξη στην ειδική επετηρίδα, τα επιμορφωτικά σεμινάρια και οι διαδικασίες αιτήσεων για ένταξη στη γενική επετηρίδα.

NEWSROOM icon
NEWSROOM
Δικαστικός Χάρτης: Πώς θα ενταχθούν οι Ειρηνοδίκες στα Πρωτοδικεία – Τι προβλέπεται για την επετηρίδα Pixabay

Αλλαγές όχι μόνον στις έδρες των Πρωτοδικείων και την κατάργηση Ειρηνοδικείων όπως έγραψε το dikastiko.gr αλλά και για τους υπηρετούντες δικαστικούς λειτουργούς φέρνει το νομοσχέδιο για το νέο Δικαστικό Χάρτη που τέθηκε σε διαβούλευση έως τις 18 Απριλίου.

Όπως ορίζεται στο νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης τα καταργούμενα Ειρηνοδικεία διατηρούνται ως περιφερειακές έδρες των πρωτοδικείων στα οποία υπάγονται.

Οι οργανικές θέσεις δικαστικών και εισαγγελέων υπάγονται στην κεντρική έδρα των Πρωτοδικείων και ειδικότερα όπως αναφέρει το νομοσχέδιο «οι οργανικές θέσεις των δικαστικών λειτουργών, οι οποίοι, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, υπηρετούν στις παράλληλες έδρες των πρωτοδικείων ή στα ειρηνοδικεία, τα οποία είτε καταργούνται είτε μετατρέπονται σε περιφερειακές έδρες πρωτοδικείου, μεταφέρονται στην κεντρική έδρα του πρωτοδικείου όπου υπάγονται. Οι οργανικές θέσεις των εισαγγελέων οι οποίοι, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, υπηρετούν σε εισαγγελία παράλληλης έδρας πρωτοδικείου, μεταφέρονται στην εισαγγελία της κεντρικής έδρας του πρωτοδικείου».

Αντιστοίχως, στην κεντρική έδρα πρωτοδικείου υπάγονται οι οργανικές θέσεις των δικαστικών υπαλλήλων, καθώς ορίζεται ότι «οι οργανικές θέσεις των δικαστικών υπαλλήλων, οι οποίοι, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, υπηρετούν στις παράλληλες έδρες των πρωτοδικείων ή στα ειρηνοδικεία, τα οποία είτε καταργούνται είτε μετατρέπονται σε περιφερειακές έδρες πρωτοδικείου, μεταφέρονται στην κεντρική έδρα του πρωτοδικείου όπου υπάγονται».

Πώς θα λειτουργεί η ειδική επετηρίδα και η βαθμολογική κατάταξη

Ο νέος Δικαστικός Χάρτης προβλέπει πως οι υπηρετούντες Ειρηνοδίκες εντάσσονται πλέον σε ειδική επετηρίδα κατά τη σειρά αρχαιότητας που είχαν και η οποία ισχύει παράλληλα με την ισχύουσα γενική επετηρίδα των λοιπών δικαστικών λειτουργών των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων.

Σημειώνεται πως εξακολουθούν να εκτελούν τα καθήκοντα που εκτελούσαν έως την κατάργηση των Ειρηνοδικείων χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι περιορισμοί της καθ’ ύλη αρμοδιότητας αυτών, ενώ παράλληλα προβλέπεται η παρακολούθηση υποχρεωτικών προγραμμάτων επιμόρφωσης, ιδίως στον τομέα του ποινικού δικαίου και της ποινικής δικονομίας.

Βάσει του νομοσχεδίου «μετά από την επιτυχή ολοκλήρωση των προγραμμάτων επιμόρφωσης, οι υπηρετούντες, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, ειρηνοδίκες εκδικάζουν υποθέσεις μονομελούς πλημμελειοδικείου και το σύνολο των αστικών υποθέσεων. Επίσης, συμμετέχουν σε συνθέσεις τριμελών πλημμελειοδικείων, χωρίς ο αριθμός του να δύναται να υπερβαίνει τους δύο (2) ανά σύνθεση. Στις πολυμελείς συνθέσεις, μεταξύ πρωτοδίκη και υπηρετούντος, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, ειρηνοδίκη, αρχαιότερος θεωρείται ο πρωτοδίκης της γενικής επετηρίδας».

Η ένταξη των υπηρετούντων Ειρηνοδικών στην ειδική επετηρίδα και η βαθμολογική αντιστοίχισή τους με τους δικαστικούς λειτουργούς της γενικής επετηρίδας γίνεται ως εξής:

α) Οι ειρηνοδίκες Α΄ τάξης αντιστοιχούν σε προέδρους πρωτοδικών.

β) Οι ειρηνοδίκες Β΄ τάξης αντιστοιχούν σε πρωτοδίκες που έχουν συμπληρώσει από επτά (7) έως δώδεκα (12) έτη υπηρεσίας.

γ) Οι ειρηνοδίκες Γ΄ τάξης αντιστοιχούν σε πρωτοδίκες που έχουν συμπληρώσει από τέσσερα (4) έως επτά (7) έτη υπηρεσίας.

δ) Οι ειρηνοδίκες Δ΄ τάξης αντιστοιχούν σε πρωτοδίκες που έχουν συμπληρώσει έως τέσσερα (4) έτη υπηρεσίας.

Νομοσχέδιο για το νέο δικαστικό χάρτη: Η ένταξη στη γενική επετηρίδα

Όπως προβλέπει ο νέος Δικαστικός Χάρτης στους υπηρετούντες Ειρηνοδίκες παρέχεται δυνατότητα ένταξης στη γενική επετηρίδα των Πρωτοδικών, μετά από αίτησή τους.

Και ειδικότερα αναφέρεται πως «η δυνατότητα αυτή παρέχεται ανά τριετία, για αριθμό θέσεων που αντιστοιχεί σε ποσοστό όχι μεγαλύτερο από το είκοσι τοις εκατό (20%) του συνολικού αριθμού των υπηρετούντων πρωτοδικών της γενικής επετηρίδας κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης, εφόσον οι αιτούντες έχουν ολοκληρώσει τα υποχρεωτικά προγράμματα επιμόρφωσης του άρθρου 7 και έχουν δύο (2) τουλάχιστον εκθέσεις επιθεώρησης του άρθρου 101 του Kώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (ν. 4938/2022, A’ 109) από τον αρμόδιο Επιθεωρητή του Αρείου Πάγου της δικαστικής περιφέρειας στην οποία υπηρετούν».

Για την ένταξη στη γενική επετηρίδα και τον ακριβή αριθμό των εντασσομένων αποφαίνεται το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης με αιτιολογημένη απόφασή του, η οποία εκδίδεται μετά από ακρόαση των αιτούντων, λαμβάνοντας υπόψη τις εκθέσεις επιθεώρησης, το ήθος, την επιστημονική κατάρτιση, την ποιοτική και ποσοτική απόδοση της εργασίας και την επίδοση αυτών γενικά.

Σειρά κατάταξης

Βάσει του υπό διαβούλευση νομοσχεδίου «οι εντασσόμενοι στη γενική επετηρίδα των πρωτοδικών τοποθετούνται μετά από τον τελευταίο πρωτοδίκη, με βάση τη σειρά που κατείχε ο καθένας εξ αυτών στην ειδική επετηρίδα των ειρηνοδικών κατά τον χρόνο της αίτησης.

Οι απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, οι οποίοι, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, έχουν διοριστεί ως Δόκιμοι Ειρηνοδίκες Δ΄ ή βρίσκονται στο στάδιο της πρακτικής τους άσκησης μετά από την ολοκλήρωση του πρώτου σταδίου κατάρτισης, μπορούν με αίτησή τους, η οποία υποβάλλεται εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, και μετά από ακρόαση και απόφαση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης, να ενταχθούν στη γενική επετηρίδα των πρωτοδικών, τοποθετούμενοι μετά από τον τελευταίο πάρεδρο πρωτοδικείου».

Ακολουθήστε το dikastiko.gr στο Google News και δείτε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο στο dikastiko.gr

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ