Τετάρτη 19 Ιανουαρίου 2022

Έρευνα: Αύξηση 43% στις προσφυγές στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο το 2020- Αναλυτικά όλα τα στατιστικά με τις καταδίκες της χώρας

Οι προσφεύγοντες από την Ελλάδα αναλογούν σε 0,61 ανά 10.000 κατοίκους το 2020 και η Ελλάδα βρίσκεται στην 25η θέση. Αξιοσημείωτο όμως είναι ότι το ποσοστό αυτό από το 2019 σχεδόν διπλασιάστηκε . Το 2019 η χώρα μας ήταν στην 29η θέση.

NEWSROOM icon
NEWSROOM
Έρευνα: Αύξηση 43% στις προσφυγές στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο το 2020- Αναλυτικά όλα τα στατιστικά με τις καταδίκες της χώρας Pixabay

Στην 11η θέση στις προσφυγές που έχουν κατατεθεί εντός του 2020 στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου βρίσκεται η Ελλάδα. Στα στατιστικά στοιχεία για το περασμένο έτος η Ελλάδα βρίσκεται στην 9η θέση με 18 καταδικαστικές αποφάσεις. Οι προσφεύγοντες από την Ελλάδα αναλογούν σε 0,61 ανά 10.000 κατοίκους το 2020 και η Ελλάδα βρίσκεται στην 25η θέση. Αξιοσημείωτο όμως είναι ότι το ποσοστό αυτό από το 2019 έχει αυξηθεί σημαντικά και σχεδόν διπλασιάστηκε (από  0,32 σε 0,61!). Το 2019 η χώρα μας ήταν στην 29η θέση.

Τα στοιχεία ανακοινώθηκαν επίσημα από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και σύμφωνα με αυτά:

Το 2020 η Ελλάδα έχει τις περισσότερες καταδίκες για θέματα ιδιοκτησίας (π.χ απαλλοτριώσεις )

Από το 1959 που ιδρύθηκε το ΕΔΔΑ η Ελλάδα εχει τις περισσότερες καταδίκες για καθυστέρηση στην απονομή της Δικαιοσύνης (58% των καταδικαστικών αποφάσεων)

Πρώτη για το 2020 σε καταδικαστικές αποφάσεις είναι η Ρωσία, δεύτερη η Τουρκία , τρίτη η Ουκρανία , τέταρτη η Ρουμανία , πέμπτο το Αζερμπαϊτζάν και 9η η Ελλάδα

Το αδίκημα με τις περισσότερες παραβιάσεις

Για το 2020 το αδίκημα με τις περισσότερες καταδίκες ήταν το δικαίωμα στην προσωπική ελευθερία και ασφάλεια που αφορά κυρίως προσωρινά κρατουμένους με πρωταθλήτρια τη Ρωσία και την Ελλάδα να μην έχει καμία παραβίαση ως προς αυτό.

Βασίλης Χειρδάρης : Να προβληματιστεί η Ελληνική Πολιτεία

Ο ποινικολόγος και ειδικός σε θέματα Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Βασίλης Χειρδάρης , που συγκέντρωσε όλα τα στατιστικά στοιχεία, αναφέρει:

«…Τα επίσημα στατιστικά στοιχεία του Δικαστηρίου του Στρασβούργου δείχνουν το μεγάλο έλλειμα κράτους δικαίου που υπάρχει στη Ρωσία, στην Τουρκία, στην Ουκρανία, στο Αζερμπαϊτζάν και αλλού.  Είναι ανησυχητικό το πολύ μεγάλο μέγεθος καταδικαστικών αποφάσεων για τις προφυλακίσεις και για απάνθρωπη και εξευτελιστική μεταχείριση πολιτών.

Σοβαρές παραβιάσεις επίσης παρατηρούνται και για τις ελευθερίες του τύπου και γενικά για την ελευθερία της έκφρασης με προεξέχουσα στις παραβιάσεις τη γειτονική Τουρκία.

Οι παραπάνω παραβιάσεις που αποτελούν πολύ μεγάλο ποσοστό των αποφάσεων του ΕΔΔΑ συνιστούν προσβολές θεμελιωδών ατομικών δικαιωμάτων και ελευθεριών που πρέπει να ανησυχούν το νομικό πολιτισμό της Ευρώπης και τους κυβερνώντες.

Για την χώρα μας προκύπτει ότι όλο και περισσότεροι πολίτες δυσαρεστημένοι από την εγχώρια απονομή  της δικαιοσύνης προσφεύγουν στο Στρασβούργο. Να επισημανθεί ότι το 2020 κατατέθηκαν  στο ΕΔΔΑ 1035 προσφυγές. Είναι η πρώτη χρονιά που ο αριθμός υπερβαίνει τις 900 προσφυγές και από τον προηγούμενο χρόνο (2019) υπάρχει αύξηση 43%!

Αυτή η έμπρακτη δυσαρέσκεια των πολιτών που εκφράζεται  με την πολύ μεγάλη αύξηση των προσφυγών στο Στρασβούργο πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη και  να ανησυχήσει την ελληνική πολιτεία, η οποία πρέπει να προβληματιστεί και να δράσει ανάλογα».

Από το 1959

Για τη χώρα μας όλα τα χρόνια λειτουργίας του ΕΔΔΑ από το 1959:

α)  έχουν εκδοθεί 1047 αποφάσεις επί συνολικού αριθμού 23.406, δηλαδή έχει ποσοστό 4,47 επί του συνολικού αριθμού των αποφάσεων.

β) η Ελλάδα έχει καταδικασθεί σε 935 αποφάσεις (ποσοστό καταδίκης 89,3%!) και έχει απαλλαχθεί σε 44 αποφάσεις.

γ) Έχει καταδικαστεί σε 542 αποφάσεις για καθυστερήσεις στην απονομή της δικαιοσύνης (ποσοστό 58% των καταδικαστικών αποφάσεων κατά Ελλάδας!) και για την παραβίαση αυτή είναι Τρίτη στην Ευρώπη πίσω από Ιταλία και Τουρκία

δ) Έχει καταδικαστεί σε 277 αποφάσεις για μη ύπαρξη ενδίκων μέσων του άρθρου 13 της ΕΣΔΑ  (ποσοστό 29,6% των καταδικαστικών αποφάσεων!),

ε) Έχει καταδικαστεί σε 141 αποφάσεις για παραβίαση δίκαιης δίκης (ποσοστό 15% των καταδικαστικών αποφάσεων),

στ) Έχει καταδικαστεί σε 121 αποφάσεις για απάνθρωπη ή εξευτελιστική μεταχείριση (ποσοστό 12,9% των καταδικαστικών αποφάσεων),

ζ) Έχει καταδικαστεί σε 84 αποφάσεις για παραβιάσεις του δικαιώματος στην ιδιοκτησία (ποσοστό 9% των καταδικαστικών αποφάσεων).

η) Έχει καταδικαστεί σε 15 αποφάσεις για παραβίαση της ελευθερίας της έκφρασης και σε 13 για παραβιάσεις της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής.

Η Ελλάδα έχει τέλος το θλιβερό προνόμιο να έχει τις περισσότερες καταδίκες από όλα τα κράτη του Συμβουλίου της Ευρώπης για παραβίαση του δικαιώματος στην θρησκευτική ελευθερία (άρθρο 9) με 14 καταδικαστικές αποφάσεις επί συνόλου 88, δηλαδή έχει ποσοστό 16% σχεδόν όλων των καταδικαστικών αποφάσεων συνολικά για τη θρησκευτική ελευθερία.

Τα σημερινά δεδομένα

Άραγε ποια χώρα είναι η πρωταθλήτρια των παραβιάσεων;  Ποιες είναι οι χώρες με τις περισσότερες καταδίκες και ποιες με τις λιγότερες;  από ποια χώρα κατατέθηκαν οι περισσότερες προσφυγές; Πόσες προσφυγές εκκρεμούν στο Στρασβούργο για εκδίκαση; Πόσες προσφυγές αντιστοιχούν ανά 10.000 κατοίκους στις 47 χώρες του Συμβουλίου της Ευρώπης; Οι απαντήσεις ακολουθούν.

  1. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΔΔΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ

Το Στρασβούργο το 2020 εξέδωσε 871 αποφάσεις, εκ των οποίων 762 καταδικαστικές και 84 απαλλακτικές, δηλαδή καταδικαστικές είναι 87,4%   του συνόλου των αποφάσεων που εκδόθηκαν εντός του έτους. Το 2019  είχε εκδώσει 884 αποφάσεις και συνολικά σε όλα τα χρόνια λειτουργίας του (1959-2020) έχει εκδώσει 23.406 αποφάσεις, εκ των οποίων καταδικαστικές οι 19.739 (84,3%) και απαλλακτικές 1893.

Από αυτές το 2020 οι περισσότερες καταδικαστικές αφορούν παραβιάσεις του δικαιώματος προσωπικής ελευθερίας και ασφάλειας (άρθρο 5 ΕΣΔΑ) με 208 αποφάσεις, ακολουθούν οι παραβιάσεις δίκαιης δίκης του άρθρου 6 (190), αυτές που αφορούν την απάνθρωπη ή εξευτελιστική μεταχείριση  του άρθρο 3 (123), του δικαιώματος στην ιδιοκτησία (122), της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής του άρθρου 8 (93) και της ελευθερίας της έκφρασης του άρθρου 10 της ΕΣΔΑ  (80).

  1. ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΙΟ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΕΣ ΧΩΡΕΣ για το 2020;

Αναμφίβολα πρώτη σε καταδικαστικές αποφάσεις είναι η Ρωσία με 173 καταδικαστικές, δεύτερη η Τουρκία με 85, τρίτη η Ουκρανία με 82, τέταρτη η Ρουμανία με 64, πέμπτη το Αζερμπαϊτζάν με 37. Η Ελλάδα βρίσκεται στην 9η θέση με 18 καταδικαστικές.

Οι χώρες που οι καταδικαστικές αποφάσεις αποτελούν το 100% των αποφάσεων που εκδόθηκαν είναι το Αζερμπαϊτζάν, όπου όλες οι αποφάσεις (37) είναι καταδικαστικές, η Αλβανία (3), η Αρμενία (14), το Βέλγιο (9), η Βοσνία και Ερζγοβίνη (8), η Κύπρος (2). Εδώ παραλείπονται αυτές που έχουν μόνον 1 απόφαση.

Η Ελλάδα επί 25 αποφάσεων έχει 18 καταδικαστικές, ήτοι ποσοστό 72% και 5 απαλλακτικές.

  1. ΧΩΡΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙΣΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

Τις περισσότερες προσφυγές έχει καταθέσει το 2020 η Ρωσία (13645) με ποσοστό  22,4% των συνολικών προσφυγών, και ακολουθούν η Τουρκία (11750) με ποσοστό 18,1% , Ουκρανία (10408), Ρουμανία (7561), Ιταλία (3469). Από τις χώρες αυτές μείωση εμφανίζει η Ρωσία που το 2019 είχε καταθέσει 15071 προσφυγές και η Ρουμανία (το 2019 7883). Οι υπόλοιπες εμφανίζουν αύξηση από το 2019 και ιδίως η Τουρκία (9257), Ουκρανία (8833), Ιταλία (3071).

Ανά 10.000 κατοίκους τις περισσότερες ατομικές προσφυγές έχει καταθέσει το Μαυροβούνιο (3,50), η Σερβία (2,65), η Βοσνία και Ερζεγοβίνη (2,49), το Λιχτενστάιν (2,31) και η Λετονία (2,17).

Από  Ελλάδα έχουν κατατεθεί 1035 προσφυγές (είναι η πρώτη φορά που υπερβαίνει τις 1000) το 2020  έναντι 725 το 2019 (αύξηση σχεδόν 43%!).  Ως προς τις προσφυγές που έχουν κατατεθεί η Ελλάδα βρίσκεται στην 11η θέση από 12η που ήταν το 2019.

Οι προσφεύγοντες από την Ελλάδα αναλογούν σε 0,61 ανά 10.000 κατοίκους το 2020 και η Ελλάδα βρίσκεται στην 25η θέση. Αξιοσημείωτο όμως είναι ότι το ποσοστό αυτό από το 2019 έχει αυξηθεί σημαντικά και σχεδόν διπλασιάστηκε (από  0,32 σε 0,61!). Το 2019 η χώρα μας ήταν στην 29η θέση.

  1. ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ

Α) Το δικαίωμα με τις περισσότερες παραβιάσεις είναι το δικαίωμα στην προσωπική ελευθερία και ασφάλεια (άρθρο 5 της ΕΣΔΑ) που αφορά κυρίως προσωρινά κρατουμένους με 208 παραβιάσεις (23,8% των συνολικών καταδικαστικών αποφάσεων). Πρωταθλήτρια είναι η Ρωσία με 82 παραβιάσεις, με δεύτερη την Ουκρανία (49), τρίτο το Αζερμπαϊτζάν (17) και τέταρτη την Τουρκία (16).

Η Ελλάδα δεν έχει καμία παραβίαση ως προς αυτό.

Β) Το δικαίωμα σε δίκαιη δίκη (άρθρο 6 ΕΣΔΑ) έρχεται δεύτερο σε παραβιάσεις με 190 καταδικαστικές αποφάσεις. Πρώτη σε παραβιάσεις πάλι η Ρωσία (54) με δεύτερη την Τουρκία (31) και τρίτο το Αζερμπαϊτζάν (18).

Η Ελλάδα έχει 3 παραβιάσεις. 

Γ) Το αδίκημα για απάνθρωπη και εξευτελιστική μεταχείριση είναι τρίτο στις παραβιάσεις (άρθρο 3) με 129 καταδικαστικές αποφάσεις.  Τις περισσότερες παραβιάσεις (41) έχει κάνει η Ρωσία κατέχοντας ποσοστό 31,8%!, με δεύτερη την Ουκρανίας με 29 αποφάσεις.

Η Ελλάδα έχει 2 καταδικαστικές αποφάσεις.

Δ) Το Δικαίωμα στην ιδιοκτησία και περιουσία (άρθρο 1 του Πρώτου Πρωτοκόλλου) είναι το τέταρτο σε παραβιάσεις με 122 αποφάσεις. Και εδώ πρώτη σε παραβιάσεις είναι η Ρωσία με 16 αποφάσεις και ακολουθούν η Μολδαβία με 15, η Τουρκία με 14.

Η Ελλάδα έχει καταδικαστεί με 5 αποφάσεις και είναι 8η στην κατάταξη.

Ε) Το δικαίωμα σεβασμού της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής είναι το πέμπτο σε παραβιάσεις με 93 καταδικαστικές αποφάσεις. Και για το αδίκημα αυτό πρώτη σε παραβιάσεις η Ρωσία (24) δηλαδή έχει το ¼ των παραβιάσεων! Και ακολουθούν με 10 καταδίκες η Ρουμανία και το Αζερμπαϊτζάν. 

Η Ελλάδα δεν έχει καμία παραβίαση το 2020.

ΣΤ) Το δικαίωμα στην ελευθερία της έκφρασης είναι έκτο στην κατάταξη των παραβιάσεων με 80 αποφάσεις. Εδώ πρώτη σε παραβιάσεις με διαφορά η Τουρκία με 31 αποφάσεις (38,7%!!) και ακολουθούν η Ρωσία με 23 και το Αζερμπαϊτζάν με 5.

Η Ελλάδα δεν έχει καμία παραβίαση το 2020.

  1. ΧΩΡΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΛΙΓΟΤΕΡΕΣ ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΛΙΓΟΤΕΡΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

Οι χώρες που δεν έχουν καμία παραβίαση είναι η Ανδόρα, η Αυστρία, το Λιχτενστάιν, το Λουξεμβούργο, το Μονακό, η Ολλανδία και η Σουηδία.

Οι χώρες με τις λιγότερες παραβιάσεις είναι η Τσεχία, η Δανία, η Εσθονία, η Φινλανδία, η Ιρλανδία και το Σαν Μαρίνο.

Οι χώρες με τις λιγότερες προσφυγές ανά 10.000 κατοίκου το 2020 είναι : α) Το Ηνωμένο Βασίλειο με 0,04 προσφυγές για κάθε 10.000 πολίτες, β) η Γερμανία με 0,07 γ)  η Ιρλανδία με 0,08 αιτήσεις και η Ισπανία με 0,09.

Ακολουθήστε το dikastiko.gr στο Google News και δείτε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο στο dikastiko.gr

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ