Σάββατο 10 Δεκεμβρίου 2022

“Φρένο” στον ΕΦΚΑ έβαλε δικαστική απόφαση: Απέρριψε την παρέμβαση του φορέα και έκανε δεκτή την αίτηση πτώχευσης για πλήρη διαγραφή χρεών 105.000 ευρώ

Τι αναφέρει για τη δικαίωση του οφειλέτη, η δικηγόρος Άννα Κορσάνου που τον εκπροσώπησε στο Ειρηνοδικείο Χαλκίδας.

NEWSROOM icon
NEWSROOM
“Φρένο” στον ΕΦΚΑ έβαλε δικαστική απόφαση: Απέρριψε την παρέμβαση του φορέα και έκανε δεκτή την αίτηση πτώχευσης για πλήρη διαγραφή χρεών 105.000 ευρώ Freepik

Στροφή στην πτώχευση κάνουν οφειλέτες με ληξιπρόθεσμα χρέη σε Δημόσιο, τράπεζες και ιδιώτες, κρίνοντας πως δεν καλύπτονται από τις διατάξεις του νόμου Κατσέλη και του εξωδικαστικού μηχανισμού.

Συναντούν, όμως, εμπόδια ακόμη και στα αιτήματα για πτώχευση, καθώς φορείς ασκούν ενστάσεις στη διαδικασία. Ωστόσο, όπως αποκαλύπτει στο dikastiko.gr η δικηγόρος Άννα Κορσάνου μία νέα απόφαση του Ειρηνοδικείου Χαλκίδας δικαίωσε οφειλέτη και ακύρωσε την παρέμβαση του ΕΦΚΑ κατά της πτωχευτικής διαδικασίας.

Όπως αναφέρει η απόφαση, «με την υπό κρίση αίτηση ο αιτών εκθέτει ότι αδυνατεί να εκπληρώνει τις ληξιπρόθεσμες χρηματικές υποχρεώσεις του προς τους αναφερόμενους στην αίτηση πιστωτές του κατά τρόπο γενικό και μόνιμο κατά τα ειδικότερα παρατιθέμενα και ζητεί να κηρυχθεί σε πτώχευση, να οριστεί Εισηγητής Δικαστής και Σύνδικος της πτώχευσης, άλλως να διαταχθεί η καταχώρηση του ονόματός του στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας προκειμένου να επέλθουν στο πρόσωπό του οι συνέπειες του άρθρου 192 παρ. 1 του Ν. 4738/2020».

Στο πλαίσιο, όμως, της αίτησης, «το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ» (e-ΕΦΚΑ) άσκησε την υπό κρίση κύρια παρέμβαση, με την οποία, επικαλούμενο έννομο συμφέρον λόγω της ύπαρξης απαίτησής του, συνολικού ποσού 44.611,31ε σε βάρος του αιτούντος ζητεί για τους λόγους που παραθέτει να απορριφθεί η υπό κρίση αίτηση».

Συντάξεις

EUROKINISSI

Η αίτηση του οφειλέτη

Σύμφωνα με το Ειρηνοδικείο Χαλκίδας «ο αιτών, ηλικίας 41 ετών (έτος γέννησης 1981), είναι έγγαμος και πατέρας δύο τέκνων, ηλικίας 7 και 5 ετών. Στο παρελθόν, και συγκεκριμένα από το έτος 2009 έως το έτος 2012, οπότε η ετερόρρυθμη εταιρεία με την επωνυμία «Δ Τ ΚΑΙ ΣΙΑ EΕ» έπαυσε τις εργασίες της, ήταν ομόρρυθμος εταίρος αυτής, ενώ το χρονικό διάστημα από 1.10.2004 έως 31.3.2018 ήταν αγρότης.

Έκτοτε είναι άνεργος, εγγεγραμμένος στο Μητρώο Ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ. Έχει κριθεί δικαιούχος του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης και από την 1η.1.2022 λαμβάνει κάθε μήνα από την Περιφερειακή Διεύθυνση Στερεάς Ελλάδας το ποσό των 128,28 €. Επίσης, λαμβάνει ετησίως από τον ΟΠΕΚΑ επίδομα, τέκνων, ποσού 1.680,00 €. Άλλα εισοδήματα δεν διαθέτει. Η σύζυγός του αποκερδαίνει μηνιαίως από την επιχειρηματική της δραστηριότητα το ποσό των 160,00 € περίπου».

Η παύση πληρωμών δεν είναι παροδική

Επίσης, το Δικαστήριο σημειώνει πως «ο αιτών βρίσκεται σε παύση πληρωμών, αφού, πέραν του γεγονότος ότι τούτο τεκμαίρεται (άρθρο 176 του Π. 4738/2020), διότι το σύνολο των ληξιπρόθεσμων οφειλών του είναι προς το Ελληνικό Δημόσιο, τον κυρίως παρεμβαίνοντα Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης και τα αναφερόμενα πιστωτικά ιδρύματα, υπερβαίνει επιπλέον το ποσό των 30.000,00 € και έχει παύσει να εξυπηρετείται για περίοδο τουλάχιστον έξι (6) μηνών, η αδυναμία του να εξοφλήσει τα χρέη του δεν οφείλεται σε πρόσκαιρη δυσχέρεια ή έστω σε περιοδική διαταραχή του ρυθμού των πληρωμών του, αλλά έχει τον χαρακτήρα της γενικότητας και της μονιμότητας, καθόσον το ποσό που απομένει από το μηνιαίο εισόδημά τού, ύψους 268,28 € σύμφωνα με τα προεκτεθέντα, μετά την αφαίρεση τού ποσού της συνεισφοράς του στην κάλυψη των μηνιαίων ευλογών δαπανών διαβίωσης του ίδιου, της συζύγου του και των δύο ανήλικων τέκνων του, τα οποία αποτελούν προστατευόμενα μέλη της οικογένειάς του, είναι μηδενικό».

Αλ Τζαζίρα

freepik

Η απόφαση του Δικαστηρίου

«Το εισόδημά του δεν επαρκεί για την κάλυψη των στοιχειωδών δαπανών διαβίωσης της οικογένειας του και τη σύγχρονη εξυπηρέτηση των χρηματικών του υποχρεώσεων. Η αρνητική αυτή σχέση μεταξύ της ρευστότητας και των οφειλών τού κατά την τρέχουσα χρονική περίοδο δεν αναμένεται να βελτιωθεί, τουλάχιστον στο εγγύς μέλλον. Τούτων λεχθέντων, καθίσταται σαφές ότι συντρέχει στην προκειμένη περίπτωση μόνιμη και διαρκής πραγματική αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών του προς τους πιστωτές του. Περαιτέρω, δεν αποδεικνύεται ότι ο αιτών καταχρηστικά υπέβαλε την υπό κρίση αίτηση προς το σκοπό δόλιας αποφυγής πληρωμής των χρεών του, ως επικαλείται το κυρίως παρεμβαίνον» τονίζεται.

Και καταλήγει: «Τέλος, πιθανολογείται ότι τα παραπάνω περιουσιακά στοιχεία του αιτούντος, τα οποία δεν είναι βεβαρυμμένα, είναι άμεσα ρευστοποιήσιμα και επαρκούν για την κάλυψη των εξόδων της πτωχευτικής διαδικασίας. Κατόπιν των ανωτέρω, συντρέχουν οι ουσιαστικές προϋποθέσεις, υποκειμενικές και αντικειμενικές, για την κήρυξή του σε κατάσταση πτώχευσης, και πρέπει η υπό κρίση αίτηση να γίνει δεκτή ως βάσιμη και κατ’ ουσίαν, να απορριφθεί η υπό κρίση κύρια παρέμβαση ως αβάσιμη κατ’ ουσίαν, να κηρυχθεί ο αιτών σε κατάσταση πτώχευσης, να οριστεί ως ημέρα παύσης των πληρωμών του η 23.1.2022».

ΔΕΙΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ

Άννα Κορσάνου: Αυξάνονται οι αιτήσεις πτώχευσης – Οι οφειλέτες δεν βρίσκουν εναλλακτική λύση

Με τη διαδικασία της πτώχευσης οι οφειλέτες οδηγούνται σε ολοσχερή διαγραφή όλων των οφειλών, με ρευστοποίηση όμως ακίνητης και κινητής περιουσίας τους, δηλώνει η δικηγόρος Άννα Κορσάνου. Διευκρινίζει ωστόσο πως αυτό συμβαίνει γιατί δεν έχουν άλλη εναλλακτική λύση. Όπως δήλωσε στο dikastiko.gr:

«Αυξάνονται οι αιτήσεις πτώχευσης που καταθέτουν οφειλέτες κυρίως στα Ειρηνοδικεία με χρέη συνήθως πολύ υψηλά σε Δημόσιο και Τράπεζες και ιδιώτες, καθώς δεν βρίσκουν άλλη εναλλακτική λύση. Να σημειωθεί ότι οι οφειλές του Δημοσίου, αν οι οφειλέτες υπαχθούν στην πλατφόρμα του εξωδικαστικού μηχανισμού, αυξάνονται καθώς γίνεται μεν ρύθμιση για διάστημα έως 240 μήνες, όμως στο διάστημα αυτό επιβάλλονται και τόκοι που τελικά αυξάνουν τις οφειλές. Άννα Κορσάνου

Με τη διαδικασία της πτώχευσης οι οφειλέτες οδηγούνται σε ολοσχερή διαγραφή όλων των οφειλών, με ρευστοποίηση όμως ακίνητης και κινητής περιουσίας τους. Στην παρακάτω περίπτωση πρόκειται για εντολέα μας με οφειλές συνολικού ύψους 105.000 ευρώ σε Τράπεζες, Εφορία και ΕΦΚΑ. Τα χρέη δημιουργήθηκαν από την συμμετοχή του σε ομόρρυθμη εταιρεία που δεν πήγε καλά. Ο οφειλέτης ηλικίας σήμερα 40 χρονών είχε ήδη απορριπτική απόφαση από το Ειρηνοδικείο στα πλαίσια του Νόμου Κατσέλη και κατάλαβε ότι δεν θα καταφέρει ποτέ να ανταπεξέλθει και να πληρώσει αυτές τις οφειλές.

Μοναδική του διέξοδος ήταν η πτωχευτική διαδικασία που θα οδηγούσε σε πλήρη απαλλαγή από τα χρέη του, προκειμένου να μπορέσει κάποια στιγμή να ξεκινήσει στο όνομά του νέα επιχειρηματική δραστηριότητα. Αφού αναρτήθηκε η αίτηση πτώχευσης στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας, μέσα στην νόμιμη προθεσμία των 30 ημερών το ΕΦΚΑ άσκησε κύρια παρέμβαση με την οποία ζητούσε να μην απαλλαγεί από τις οφειλές του ο πελάτης μας.

Ορίστηκε δικάσιμος και τελικά εξεδόθη απόφαση που απέρριπτε την παρέμβαση του ΕΦΚΑ και έκανε δεκτή την αίτηση πτώχευσης του οφειλέτη. Να σημειωθεί ότι η απόφαση διέτασσε την ρευστοποίηση ενός αγροτεμαχίου, κάτι που δεν ενδιέφερε καθόλου τον οφειλέτη».

Ακολουθήστε το dikastiko.gr στο Google News και δείτε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο στο dikastiko.gr

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ