Κατάργηση του Υποθηκοφυλακείου Αριδαίας: Στο υποκατάστημα της Έδεσσας υπάγονται από σήμερα τα ακίνητα

Καταργείται από σήμερα το Ειδικό Άμισθο Υποθηκοφυλακείο της Αριδαίας Αλμωπίας.

NEWSROOM icon
NEWSROOM
Κατάργηση του Υποθηκοφυλακείου Αριδαίας: Στο υποκατάστημα της Έδεσσας υπάγονται από σήμερα τα ακίνητα

Καταργείται από σήμερα το Ειδικό Άμισθο Υποθηκοφυλακείο της Αριδαίας Αλμωπίας, μετά τη σχετική τροποποίηση της τοπικής αρμοδιότητας του Υποκαταστήματος Έδεσσας στο Κτηματολογικό Γραφείο Κεντρικής Μακεδονίας του ν.π.δ.δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο (Β’ 641/2021).

Έτσι, σύμφωνα με τη σχετική τροποποίηση του “Ελληνικού Κτηματολογίου”, τα ακίνητα της τοπικής αρμοδιότητας του καταργούμενου Ειδικού Άμισθου Υποθηκοφυλακείου Αριδαίας Αλμωπίας, όπως αυτή ισχύει μέχρι την κατάργησή του, υπάγονται από την 21.04.2021, στην τοπική αρμοδιότητα του Υποκαταστήματος Έδεσσας, όπως αυτή ορίστηκε στο άρθρο 1 της υπ’ αρ. 124/6/04.02.2021 (Β’ 641) απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου ν.π.δ.δ. “Ελληνικό Κτηματολόγιο” και από την ίδια ημερομηνία τροποποιείται για τα ίδια ακίνητα.

Δείτε ολόκληρη την απόφαση:

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του ν. 4512/2018 (Α’ 5), όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 58 του ν. 4602/2019 (Α’ 45) και το άρθρο τρίτο της από 24.12.2019 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 212), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4664/2020 (Α’ 32) και ειδικότερα της παρ. 7 του άρθρου 1, της παρ. 2 του άρθρου 15 και των παρ. 5 και 6 του άρθρου 20.

2. Την υπ’ αρ. 124/6/04.02.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ν.π.δ.δ. “Ελληνικό Κτηματολόγιο” «Κατάργηση του Ειδικού Άμισθου Υποθηκοφυλακείου Έδεσσας – Σύσταση Υποκαταστήματος Έδεσσας στο Κτηματολογικό Γραφείο Κεντρικής Μακεδονίας του ΝΠΔΔ Ελληνικό Κτηματολόγιο» (Β’ 641).

3. Την υπ’ αρ. 2112619/05.04.2021 Εισήγηση του Γενικού Διευθυντή.

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αλλά η δαπάνη αυτή βαρύνει αποκλειστικά τον προϋπολογισμό του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Ελληνικό Κτηματολόγιο», αποφασίζει:

Άρθρο 1

1. Το Ειδικό Άμισθο Υποθηκοφυλακείο Αριδαίας Αλμωπίας, μετά την παρέλευση της 20.04.2021, καταργείται.

2. Τα ακίνητα της τοπικής αρμοδιότητας του καταργούμενου Ειδικού Άμισθου Υποθηκοφυλακείου Αριδαίας Αλμωπίας, όπως αυτή ισχύει μέχρι την κατάργησή του, υπάγονται από την 21.04.2021, στην τοπική αρμοδιότητα του Υποκαταστήματος Έδεσσας, όπως αυτή ορίστηκε στο άρθρο 1 της υπ’ αρ. 124/6/04.02.2021 (Β’ 641) απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου ν.π.δ.δ. “Ελληνικό Κτηματολόγιο” και από την ίδια ημερομηνία τροποποιείται για τα ίδια ακίνητα.

Άρθρο 2

Από την ημερομηνία που προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου 1, συντρέχουν αυτοδίκαια οι προβλεπόμενες στην παρ. 6 του άρθρου 20 του ν. 4512/2018, συνέπειες για την ένταξη στον Φορέα, του υπηρετούντος στο καταργούμενο Ειδικό Άμισθο Υποθηκοφυλακείο Αριδαίας Αλμωπίας προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου στις θέσεις της παρ. 5 του ίδιου άρθρου, υπό τις προβλεπόμενες στις ίδιες παραγράφους, νόμιμες προϋποθέσεις.

ΠΗΓΗ: karatzova.com

Ακολουθήστε το dikastiko.gr στο Google News και δείτε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο στο dikastiko.gr

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ