Σάββατο 28 Ιανουαρίου 2023

Με πυρά απαντά η Ένωση Ποινικολόγων και Μαχόμενων Δικηγόρων στους εισαγγελείς: Δεν είναι εχθροί σας οι δικηγόροι – Μιλούν για “το δις εξαμαρτείν”

Στρέφονται αδίκως και εσφαλμένως κατά του συνόλου των δικηγόρων, που χειρίζονται ποινικές υποθέσεις, λένε. Η πρόσφατη απόφαση κατά τη Γ.Σ. της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος δυναμιτίζει τις σχέσεις των συλλειτουργών της Δικαιοσύνης.

NEWSROOM icon
NEWSROOM
Με πυρά απαντά η Ένωση Ποινικολόγων και Μαχόμενων Δικηγόρων στους εισαγγελείς: Δεν είναι εχθροί σας οι δικηγόροι – Μιλούν για “το δις εξαμαρτείν” Freepik

Για γενίκευση μεμονωμένων περιστατικών κάνει λόγο η Ένωση Ποινικολόγων και Μαχόμενων Δικηγόρων, εξαπολύοντας πυρά κατά του πρόσφατου ψηφίσματος της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος, όπως αποτυπώθηκε στο ψήφισμα της 37ης γενικής συνέλευσή της.

Παραπέμπει δε στη συνήθη πρακτική των αναφορών της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος να δυναμιτίζει «το κλίμα και τις σχέσεις των συλλειτουργών της δικαιοσύνης και ειδικότερα των Εισαγγελέων και συνηγόρων».

Οι δηλώσεις του ψηφίσματος «στρέφονται αδίκως και εσφαλμένως κατά του συνόλου των δικηγόρων, που χειρίζονται ποινικές υποθέσεις» αναφέρει η Ένωση Ποινικολόγων και Μαχόμενων Δικηγόρων.

«Ενδεχομένως αφορούν μεμονωμένα συγκεκριμένους δικηγόρους και βέβαια εφόσον η συμπεριφορά αυτών προς τους Εισαγγελικούς λειτουργούς υπερέβη τους θεσμικούς και δικονομικούς κανόνες, όπως προφανώς αφορούν και μεμονωμένα συγκεκριμένους Εισαγγελικούς Λειτουργούς» σχολιάζει.

Ένωση Ποινικολόγων και Μαχόμενων Δικηγόρων

freepik

Ένωση Ποινικολόγων και Μαχόμενων Δικηγόρων: Δημιουργείται αρνητική αντιπαλότητα

Όπως αναφέρει η Ένωση για το ψήφισμα «οι γενικές λοιπόν τοποθετήσεις «..διαρκής προσπάθεια απαξίωσης του προσώπου και του έργου εισαγγελικών λειτουργών, στοχοποίησή τους, δημιουργία αρνητικής εικόνας για τη Δικαιοσύνη συνολικά..» αφενός δεν αντιπροσωπεύουν την πραγματικότητα αφετέρου δημιουργούν μια αρνητική (εκ μέρους των Εισαγγελέων προς τους δικηγόρους) αντιπαλότητα, την οποία θα μπορούσαμε να συντηρήσουμε αντιτάσσοντας, την εκ μέρους των παραβίαση της μυστικότητας της προδικασίας, των ορίων και του ρόλου των στην κύρια διαδικασία, την προσπάθεια (με δημόσιες δηλώσεις και επιστολές) περιορισμού (και σε βάρος της ορθής απονομής δικαιοσύνης) των θεσμικών τους υποχρεώσεων (κατάργηση ενδιάμεσων συμβουλίων, μη απομαγνητοφώνηση εισαγγελικών προτάσεων), την μετακύλιση της ευθύνης καθυστέρησης απονομής δικαιοσύνης στους δικηγόρους, δήθεν εκ των αναβολών, τις αντιδικονομικές και αντιδεοντολογικές (κυρίως προς συνηγόρους) συμπεριφορές, αλλά ακόμα και την ανεπάρκεια αυτών που προσφάτως απομακρύνθηκαν από το σώμα». Και τονίζει: «Δεν θα μπούμε σε αυτή την αντιπαράθεση».

Ένωση Ποινικολόγων και Μαχόμενων Δικηγόρων

freepik

Υπηρετούμε σ’ ένα δύσκολο, επικίνδυνο και νοσηρό πολλές φορές περιβάλλον

Αιχμές αφήνει η Ένωση των δικηγόρων για τη στάση των εισαγγελέων. «Θεωρούμε αυτονόητο ότι οι Έλληνες εισαγγελείς πρέπει να ασκούν το λειτούργημά τους με βάση τον νόμο και τη συνείδησή τους, με επιστημονική επάρκεια, υψηλό αίσθημα ευθύνης και αφοσίωσης στο καθήκον, συνεργασία (κι όχι αντιπαλότητα) με τους λοιπούς συλλειτουργούς και βέβαια χωρίς επιρροές, φόβο και κάθε μορφής πιέσεις, καθώς και ότι η μεγάλη μερίδα του κλάδου λειτουργεί σύμφωνα με αυτό το πλαίσιο» τονίζει.

Χαρακτηρίζει δε πως επίσης «είναι πραγματικότητα, ότι οι δικηγόροι (και ειδικά αυτοί που χειρίζονται ποινικές υποθέσεις) καλούνται σήμερα να λειτουργήσουν σ’ ένα ιδιαίτερα δύσκολο, επικίνδυνο και νοσηρό πολλές φορές και κυρίως άκρως ανταγωνιστικό περιβάλλον, όχι τόσο από τους από συναδέλφους των, αλλά από τους εξωθεσμικούς της σύγχρονης επικοινωνίας, αντιποιητές του ρόλου των».

Πυρά Ποινικολόγων και Μαχόμενων Δικηγόρων

freepik

Ένωση Ποινικολόγων και Μαχόμενων Δικηγόρων: Αναλυτικά η ανακοίνωση

Διαχρονικά η Γενική Συνέλευση της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδας βγάζει ειδήσεις, που μάλιστα συνήθως δυναμιτίζουν το κλίμα και τις σχέσεις των συλλειτουργών της δικαιοσύνης και ειδικότερα των Εισαγγελέων και συνηγόρων.

Ειδικότερα στην πρόσφατη 37η γενική της συνέλευση και μετά τις δηλώσεις του Προέδρου αυτής (Εισαγγελέα Εφετών) κ. Ευάγγελου Μπακέλα, ότι «..οι εισαγγελείς δέχονται επιθέσεις και απειλές από δικηγόρους που χειρίζονται ποινικές υποθέσεις…», η Ένωση εξέδωσε ψήφισμα, σύμφωνα με το οποίο εκφράζεται η ανησυχία «..για τη διαρκή προσπάθεια απαξίωσης του προσώπου και του έργου εισαγγελικών λειτουργών, με αφορμή μη αρεστές ενέργειες των τελευταίων, είτε με δημόσιες δηλώσεις εκπροσώπων της εκτελεστικής και νομοθετικής εξουσίας, σε μεμονωμένες δε περιπτώσεις και συλλειτουργών της Δικαιοσύνης……, τα οποία αφενός μεν σκοπό έχουν να αποτελέσουν μοχλό πίεσης, χειραγώγησης και προσβολής του ελεύθερου φρονήματος των εισαγγελικών λειτουργών αφετέρου δε αποτέλεσμα έχουν τη στοχοποίηση τους και εν τέλει τη δημιουργία αρνητικής εικόνας για τη Δικαιοσύνη συνολικά, τονίζουν ότι η ανεξαρτησία των λειτουργών της Δικαιοσύνης αποτελεί θεμέλιο του δημοκρατικού μας πολιτεύματος και ΚΑΛΟΥΝ όλους τους κοινωνικούς εταίρους να κατανοήσουν τη σημασία της και να τη θωρακίσουν έμπρακτα,… καλούν την πολιτεία, να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποτροπή επιθέσεων σε βάρος των δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών, που ευτελίζουν τη λειτουργία του κράτους στο σύνολο του ……(και) διαβεβαιώνουν ότι οι Έλληνες εισαγγελείς ασκούν το λειτούργημά τους και θα συνεχίσουν να το πράττουν, με βάση τον νόμο και τη συνείδησή τους, απαλλαγμένοι από κάθε εξωτερική επιρροή ή πίεση, με υψηλό αίσθημα ευθύνης και αφοσίωσης στο καθήκον, αυταπάρνηση και κυρίως με παρρησία και χωρίς κανένα φόβο έναντι οποιουδήποτε…..(ενώ τέλος εξουσιοδοτούν το ΔΣ της Ένωσης)  να αναλάβει όλες τις αναγκαίες δράσεις, για την ανάδειξη και ικανοποίηση των προτάσεων και αιτημάτων του κλάδου…».

Οι παραπάνω δηλώσεις και ψήφισμα στρέφονται αδίκως και εσφαλμένως κατά του συνόλου των δικηγόρων, που χειρίζονται ποινικές υποθέσεις. Ενδεχομένως αφορούν μεμονωμένα συγκεκριμένους δικηγόρους και βέβαια εφόσον η συμπεριφορά αυτών προς τους Εισαγγελικούς λειτουργούς υπερέβη τους θεσμικούς και δικονομικούς κανόνες, όπως προφανώς αφορούν και μεμονωμένα συγκεκριμένους Εισαγγελικούς Λειτουργούς.

Οι γενικές λοιπόν τοποθετήσεις «..διαρκής προσπάθεια απαξίωσης του προσώπου και του έργου εισαγγελικών λειτουργών, στοχοποίηση τους, δημιουργία αρνητικής εικόνας για τη Δικαιοσύνη συνολικά..» αφενός δεν αντιπροσωπεύουν την πραγματικότητα αφετέρου δημιουργούν μια αρνητική (εκ μέρους των Εισαγγελέων προς τους δικηγόρους) αντιπαλότητα, την οποία θα μπορούσαμε να συντηρήσουμε αντιτάσσοντας, την εκ μέρους των παραβίαση της μυστικότητας της προδικασίας, των ορίων και του ρόλου των στην κύρια διαδικασία, την προσπάθεια (με δημόσιες δηλώσεις και επιστολές) περιορισμού (και σε βάρος της ορθής απονομής δικαιοσύνης) των θεσμικών τους υποχρεώσεων (κατάργηση ενδιάμεσων συμβουλίων, μη απομαγνητοφώνηση εισαγγελικών προτάσεων), την μετακύλιση της ευθύνης καθυστέρησης απονομής δικαιοσύνης στους δικηγόρους, δήθεν εκ των αναβολών, τις αντιδικονομικές και αντιδεοντολογικές (κυρίως προς συνηγόρους) συμπεριφορές, αλλά ακόμα και την ανεπάρκεια αυτών που προσφάτως απομακρύνθηκαν από το σώμα.

Δεν θα μπούμε σε αυτή την αντιπαράθεση.

Θεωρούμε αυτονόητο ότι οι Έλληνες εισαγγελείς πρέπει να ασκούν το λειτούργημά τους με βάση τον νόμο και τη συνείδησή τους, με επιστημονική επάρκεια, υψηλό αίσθημα ευθύνης και αφοσίωσης στο καθήκον, συνεργασία (κι όχι αντιπαλότητα) με τους λοιπούς συλλειτουργούς και βέβαια χωρίς επιρροές, φόβο και κάθε μορφής πιέσεις, καθώς και ότι η μεγάλη μερίδα του κλάδου λειτουργεί σύμφωνα με αυτό το πλαίσιο.

Πυρά Ποινικολόγων και Μαχόμενων Δικηγόρων

EUROKINISSI

Όπως επίσης είναι πραγματικότητα, ότι οι δικηγόροι (και ειδικά αυτοί που χειρίζονται ποινικές υποθέσεις) καλούνται σήμερα να λειτουργήσουν σ’ ένα ιδιαίτερα δύσκολο, επικίνδυνο και νοσηρό πολλές φορές και κυρίως άκρως ανταγωνιστικό περιβάλλον, όχι τόσο από τους από συναδέλφους των, αλλά από τους εξωθεσμικούς της σύγχρονης επικοινωνίας, αντιποιητές του ρόλου των.

Είναι λοιπόν προφανές το σφάλμα του ψηφίσματος να γενικεύει μια μεμονωμένη (και βέβαια ενδεχομένως) κατάσταση, και να ζητά από την πολιτεία και τους κοινωνικούς εταίρους έμπρακτη θωράκιση του ρόλου τους, καθώς και λήψη μέτρων για αποτροπή επιθέσεων.

Η επίμαχη ανακοίνωση (με την μορφή ψηφίσματος) της Ένωσης Εισαγγελέων, υπερέβη το μέτρο και την αρχή της αναλογίας, αφού ακόμα κι αν είχαν υπάρξει μεμονωμένα τέτοιες επιθέσεις (και βέβαια εφόσον αυτές πραγματοποιήθηκαν καθ’ υπέρβαση των δικονομικών και θεσμικών κανόνων) από μεμονωμένους συνηγόρους, ο κάθε εισαγγελικός λειτουργός είχε και έχει θεσμικά, πολύ περισσότερες δυνατότητες αυτοπροστασίας από οποιονδήποτε άλλο πολίτη, αλλά και συλλειτουργό της δικαιοσύνης, δηλαδή, δικηγόρο, ή ακόμα και δικαστή.

Πυρά Ποινικολόγων και Μαχόμενων Δικηγόρων

Eurokinissi

Ατόπημα λοιπόν που μας αναγκάζει ως Ένωση κυρίως ποινικολόγων (με πάνω από 3000 μέλη πανελλαδικά) να απαντήσουμε, καθόσον εμείς και οι συνάδελφοι μας που χειριζόμαστε ποινικές υποθέσεις σεβόμαστε τον θεσμικό ρόλο των Εισαγγελέων και των Δικαστών, απαιτούμε όμως τον ίδιο σεβασμό και για τους εμάς τους ίδιους, αλλά και για τους εντολείς μας, αφού εμείς αποτελούμε την βασική ελπίδα ειδικά κάθε κατηγορούμενου, να έχει μία δίκαια δίκη.

Έχουμε ξαναπεί ότι η λύση του προβλήματος, βρίσκεται στον αμοιβαίο μεταξύ των συλλειτουργών σεβασμό, αλλά κυρίως στον σεβασμό (κι ας κάθονται ψηλότερα) που πρέπει να έχουν οι δικαστές και εισαγγελείς έναντι των συλλειτουργών δικηγόρων στο σύνολο τους, τους οποίους πρέπει να αντιμετωπίζουν ως βοηθούς στη διάγνωση της αλήθειας και του δικαίου, κι όχι ως εν δυνάμει εχθρούς (όπως πολλές φορές εκπαιδεύονται να μας αντιμετωπίζουν), στην πραγματικά δύσκολη και σημαντική αυτή προσπάθεια όλων.

Ακολουθήστε το dikastiko.gr στο Google News και δείτε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο στο dikastiko.gr

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ