Δευτέρα 04 Μαρτίου 2024

Νέα δικαστική δικαίωση για δανειολήπτη: Μηδενικές καταβολές για 3 χρόνια και αποπληρωμή οφειλών σε 216 μηνιαίες δόσεις

Απέρριψε το Δικαστήριο αίτημα αναγκαστικής εκτέλεσης ρευστοποίησης της ακίνητης περιουσίας, προστατεύοντας την πρώτη κατοικία.

NEWSROOM icon
NEWSROOM
Νέα δικαστική δικαίωση για δανειολήπτη: Μηδενικές καταβολές για 3 χρόνια και αποπληρωμή οφειλών σε 216 μηνιαίες δόσεις freepik

Δικαστική δικαίωση δανειολήπτη: Φρένο στην εκποίηση από τράπεζα της πρώτης κατοικίας διαζευγμένης μητέρας δύο παιδιών έβαλε το Ειρηνοδικείο Αχαρνών, κρίνοντας πως η οικονομική αδυναμία αποπληρωμής της οφειλής της δεν οφείλεται σε δόλο.

Στην προσφυγή της, η αιτούσα, επικαλούμενη έλλειψη πτωχευτικής ικανότητας και μόνιμη, άνευ δόλου, αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών της προς την πιστώτρια τράπεζα, ζητούσε την ρύθμιση των χρεών της, με την εξαίρεση από την εκποίηση της κύριας κατοικίας της, σύμφωνα με το σχέδιο διευθέτησης που υπέβαλε. Δικαστική δικαίωση δανειολήπτη

Δικαστική δικαίωση δανειολήπτη: Μηδενικά ή πενιχρά τα έσοδα της αιτούσας σημείωσε το δικαστήριο

Η αιτούσα, που έχει γεννηθεί το 1985, είναι διαζευγμένη από το 2019 με τον … και από το γάμο με τον πρώην σύζυγο της έχει αποκτήσει δύο ανήλικα τέκνα, τον … που γεννήθηκε το 2007, και τον … που γεννήθηκε το 2010. Κατοικεί στην αρχική οικογενειακή στέγη στα … με τα δύο τέκνα της των οποίων έχει την επιμέλεια, ενώ ο πρώην σύζυγο της κατοικεί σε διαμέρισμα στην Αθήνα.

Πάσχει από αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα, δηλώνει άνεργη και είναι εγγεγραμμένη στα μητρώα ανέργων του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού από τις 14.05.2019. Μετά το διαζύγιο τα έσοδα της αιτούσας συνίστανται στο κοινωνικό επίδομα αλληλεγγύης ποσού περίπου 140,00 ευρώ μηνιαίως από 01.09.2019, στη διατροφή που λαμβάνει από τον πρώην σύζυγο της για τα δύο ανήλικα τέκνα τους συνολικού ποσού 350 ευρώ μηνιαίως, στο επίδομα τέκνων ποσού 56 ευρώ μηνιαίως, ενώ επίσης λαμβάνει οικονομική βοήθεια από στενά συγγενικά της πρόσωπα τα οποία δεν προσδιορίζει.

Δικαστική δικαίωση δανειολήπτη

Όπως σημειώνει το Δικαστήριο καθ’ όλα τα έτη από το 2006 που παντρεύτηκε τα εισοδήματα της αιτούσας ήταν μηδενικά ή πενιχρά, ενώ το εισόδημα του συζύγου της ως ιδιωτικού υπαλλήλου σε ναυτιλιακή τράπεζα ήταν ικανοποιητικό και διαρκώς αυξανόμενο.

Περαιτέρω, σε χρόνο προγενέστερο του έτους από την κατάθεση της ένδικης αίτησης, ήτοι το 2006, η αιτούσα έχει αναλάβει από την … στεγαστικό δάνειο με στοιχεία ταυτοποίησης απαίτησης …, στο οποίο συμβλήθηκε ως συνοφειλέτρια, με υπόλοιπο οφειλής μέχρι την 04.06.20 το ποσό των 43.232,83 ευρώ.

Το ως άνω δάνειο μεταβιβάστηκε στην … δυνάμει της από 12.09.2019 σύμβασης πώλησης και μεταβίβασης απαιτήσεων, διαχειρίστρια της απαίτησης της οποίας είναι η καθ’ ης η αίτηση.

Στα περιουσιακά στοιχεία της αιτούσας περιλαμβάνεται η κυριότητα σε ποσοστό 50% εξ’ αδιαιρέτου ενός οικοπέδου επιφάνειας 207,25τμ., που βρίσκεται επί της οδού αρ…. στην περιοχή …, Αττικής στην Πολεοδομική Ενότητα … Το υπόλοιπο 50% εξ’ αδιαιρέτου ανήκει στον σύζυγο της αιτούσας, για την απόκτηση του οποίου έλαβαν από κοινού τραπεζικό δανεισμό. Εντός του εν λόγω οικοπέδου βρίσκεται λυόμενο σπίτι η χρήση του οποίου παραχωρήθηκε στην αιτούσα από το Δήμο … δυνάμει του από 07.10.2008 ιδιωτικού συμφωνητικού. Η αιτούσα, λοιπόν, χρησιμοποιεί το εν λόγω ακίνητο ως κύρια κατοικία της εφόσον κατοικεί στο λυόμενο σπίτι. Δικαστική δικαίωση δανειολήπτη

Δικαστική δικαίωση δανειολήπτη: Τι αποφάσισε το Δικαστήριο

Όπως αποφάνθηκε το Ειρηνοδικείο Αχαρνών, «τα εισοδήματα της αιτούσας συγκρινόμενα με τις οφειλές της, δεν της επιτρέπουν να ανταποκριθεί στην εξυπηρέτηση του χρέους της και στην ενήμερη δόση του δανείου της που ανέρχεται στο ποσό των 230 ευρώ περίπου, η δε αρνητική αυτή σχέση μεταξύ της ρευστότητας και των οφειλών της κατά την τρέχουσα χρονική περίοδο σε συνδυασμό με τα έξοδα διαβίωσης της δεν αναμένεται να βελτιωθεί, τουλάχιστον στο εγγύς μέλλον».

Για το λόγο αυτό έκρινε πως «συντρέχει στην περίπτωση της αιτούσας μόνιμη και διαρκής πραγματική αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών της προς την μετέχουσα πιστώτρια» και «με τα δεδομένα αυτά και λαμβανομένων υπόψη του είδους και ύψους των οφειλών της αιτούσας, της ανεργίας της, των δαπανών διαβίωσης της ίδιας και των δύο τέκνων της, η αιτούσα πρέπει να υπαχθεί στη ρύθμιση του άρθρου 8 παρ. 5 και να οριστούν μηδενικές μηνιαίες καταβολές στην πιστώτρια για χρονικό διάστημα τριών ετών από την δημοσίευση της παρούσας απόφασης».

Επίσης, το Δικαστήριο στην απόφαση του αναφέρει πως «το ποσό που θα αποκόμιζε η πιστώτρια σε περίπτωση αναγκαστικής εκποίησης του μεριδίου της αιτούσας, αφαιρουμένων των εξόδων εκτέλεσης, τα οποία εκτιμώνται σε 2.500€, ανέρχεται σε 20.000€ (45.000€/2 – 2.500€)». Δικαστική δικαίωση δανειολήπτη

Συνεπώς αποφαίνεται ότι «δεν είναι αναγκαία η αναγκαστική εκποίηση του ακινήτου της αιτούσας, αφού είναι προσφορότερη η εκμετάλλευση αυτού κατά τον προαναφερθέντα τρόπο, δοθέντος ότι η πιστώτρια της δεν θα περιέλθει σε χειρότερη οικονομική θέση από αυτή στην οποία θα βρίσκονταν σε περίπτωση αναγκαστικής εκποίησης του, αλλά αντίθετα πρόκειται να ικανοποιηθεί στον ίδιο βαθμό, ενώ παράλληλα με μια τέτοια ρύθμιση επιτυγχάνεται η προστασία της συνταγματικά κατοχυρωμένης κατοικίας της αιτούσας».

Και καταλήγει: «Όσον αφορά τους όρους της ρύθμισης, ο χρόνος αποπληρωμής του ποσού των 20.000 ευρώ θα πρέπει να οριστεί σε 18 χρόνια (216 μήνες), λαμβανομένων υπόψη, του ύψους του χρέους που πρέπει να πληρώσει η αιτούσα για τη διάσωση της κατοικίας της, της οικονομικής της δυνατότητας και της ηλικίας της. Έτσι το ποσό κάθε μηνιαίας δόσης ανέρχεται σε 92,59 ευρώ (20.000€/216 μήνες)».

Ακολουθήστε το dikastiko.gr στο Google News και δείτε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο στο dikastiko.gr

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ