Τρίτη 26 Οκτωβρίου 2021

Νομοσχέδιο για το Ελεγκτικό Συνέδριο: Λογισμικά τεχνητής νοημοσύνης για τους ελέγχους

Στη Βουλή κατατέθηκε το Νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης υπό τον τίτλο «Οργανικός Νόμος του Ελεγκτικού Συνεδρίου και άλλες συναφείς ρυθμίσεις». Διαβάστε τι προβλέπει

NEWSROOM icon
NEWSROOM
Νομοσχέδιο για το Ελεγκτικό Συνέδριο: Λογισμικά τεχνητής νοημοσύνης για τους ελέγχους

Ελέγχους με ψηφιακά μέσα , ακόμα και λογισμικά τεχνητής νοημοσύνης στις διαδικασίες ελέγχου του Ελεγκτικού Συνεδρίου εισάγεται το νομοσχέδιο που κατατέθηκε προς συζήτηση στη Βουλή για τον οργανικό νόμο του δικαστηρίου. Μάλιστα εισάγεται και η δυνατότητα να πραγματοποιούνται έλεγχοι από εξωτερικούς συνεργάτες.

Ελεγκτικό Συνέδριο-ν/σ: Λογισμικά τεχνητής νοημοσύνης για τους ελέγχους

Συγκεκριμένα στο άρθρο 16 αναφέρεται :

Εξωτερικοί συνεργάτες

1. Υπάλληλοι ή συνεργάτες δημόσιων υπηρεσιών ή φορέων με εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία διατίθενται από την υπηρεσία ή τον φορέα όπου απασχολούνται στο Ελεγκτικό Συνέδριο αποκλειστικά ή με παράλληλη άσκηση καθηκόντων για τη διεξαγωγή ελέγχου που απαιτεί ιδιαίτερες τεχνικές γνώσεις ή εμπειρία.

Για τη διάθεση εκδίδεται απόφαση του αρμόδιου οργάνου του οικείου Υπουργείου ύστερα από αίτημα του Προέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Οι διατιθέμενοι εξακολουθούν, κατά την απασχόλησή τους στο Ελεγκτικό Συνέδριο, να υπάγονται οργανικά και για τις αποδοχές τους στην υπηρεσία ή τον φορέα από τους οποίους προέρχονται.

2. Με τη διαδικασία που προβλέπεται από τις διατάξεις περί ανάθεσης υπηρεσιών ή έργου μπορεί να ανατίθεται για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το ένα (1) έτος η διενέργεια εξειδικευμένων ελέγχων σε συστήματα πληροφορικής ή μέσω λογισμικού τεχνητής νοημοσύνης σε εξωτερικούς συνεργάτες. Με την ίδια διαδικασία μπορεί να επιλέγονται αναλογιστές, οικονομέτρες και ειδικευμένοι στη μακροοικονομική ή τη χρηματοοικονομική ανάλυση επιστήμονες. Ελεγκτικό Συνέδριο-ν/σ: Λογισμικά τεχνητής νοημοσύνης για τους ελέγχους

Παράλληλα εισάγεται η ψηφιακή τεχνολογία στις ελεγκτικές διαδικασίες, τόσο για τον έλεγχο της αξιοπιστίας των πληροφοριακών συστημάτων του ελεγχόμενου, όσο και για τη διενέργεια των ελέγχων από το Ελεγκτικό Συνέδριο, με την ανάπτυξη ή την προμήθεια λογισμικών τεχνητής νοημοσύνης ικανών να εντοπίζουν προβληματικούς λογαριασμούς, συναλλαγές ή δράσεις.

Το Νομοσχέδιο αποτελεί προϊόν Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής υπό τον Πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, και με αυτό συμπληρώνονται νομοθετικά κενά για να διασφαλιστεί η προάσπιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων των ελεγχομένων με την παράλληλη ευθυγράμμιση στις διεθνείς καλές πρακτικές αποτελεσματικότητας του ελέγχου.

-Αναβαθμίζεται η συνεργασία του Ελεγκτικού Συνεδρίου με τη Βουλή ώστε να παρέχεται στην Εθνική Αντιπροσωπεία υψηλού επιπέδου τεχνοκρατική ενημέρωση επί δημοσιονομικών και συνταξιοδοτικών θεμάτων.

Ειδικότερα, με τον «Οργανικό Νόμο του Ελεγκτικού Συνεδρίου» μεταξύ άλλων:

Εισάγεται ένα διαφορετικό σύστημα δημοσιονομικής ευθύνης, που αποτελεί πραγμάτωση των αρχών της αναλογικότητας και της δίκαιης ισορροπίας. Σύμφωνα με το σύστημα αυτό, σε κάθε πράξη που έχει δημοσιονομικές συνέπειες, ελέγχεται πρώτα σε ποιον βαθμό αναμείχθηκε έκαστο όργανο, ενώ και ο καταλογισμός γίνεται δικαιότερος, καθώς ελέγχονται όλοι οι παράγοντες και περιστάσεις της κάθε περίπτωσης.

Εισάγεται η ψηφιακή τεχνολογία στις ελεγκτικές διαδικασίες, τόσο για τον έλεγχο της αξιοπιστίας των πληροφοριακών συστημάτων του ελεγχόμενου, όσο και για τη διενέργεια των ελέγχων από το Ελεγκτικό Συνέδριο, με την ανάπτυξη ή την προμήθεια λογισμικών τεχνητής νοημοσύνης ικανών να εντοπίζουν προβληματικούς λογαριασμούς, συναλλαγές ή δράσεις. Για τον σκοπό αυτό, προβλέπονται νέοι τύποι ελέγχων με παράλληλη αναβάθμιση του υπηρετούντος προσωπικού, καθώς και η δυνατότητα δημιουργίας ειδικών οργανικών θέσεων, χωρίς να αποκλείεται, όπου απαιτείται, η προσφυγή σε εξωτερικούς συνεργάτες. Ελεγκτικό Συνέδριο-ν/σ: Λογισμικά τεχνητής νοημοσύνης για τους ελέγχους

Δημιουργείται το αναγκαίο οργανικό υπόβαθρο, ώστε οι Εκθέσεις και Γνωμοδοτήσεις που παράγονται από το Ελεγκτικό Συνέδριο με κύριο αποδέκτη τη Βουλή (Έκθεση επί του Απολογισμού και του Ισολογισμού του Κράτους, Γνωμοδοτήσεις επί συνταξιοδοτικών νομοσχεδίων, Ετήσια Έκθεση, ειδικές θεματικές εκθέσεις του Ετήσιου Προγράμματος Ελέγχων) να ευθυγραμμιστούν με τα σχετικά διεθνή πρότυπα πληρότητας και επικαιρότητας. Προς τον σκοπό αυτό προβλέπεται η σύσταση ενός δεύτερου Τμήματος Ελέγχων και ενός Τμήματος Μελετών και Γνωμοδοτήσεων με παράλληλη σύσταση δύο επιστημονικών συμβουλίων.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ

Ακολουθήστε το dikastiko.gr στο Google News και δείτε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο στο dikastiko.gr

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ