Τετάρτη 19 Ιουνίου 2024

Οι αλλαγές που φέρνει το νομοσχέδιο: Για ποια κακουργήματα και πλημμελήματα επιτρέπονται πλέον οι παρακολουθήσεις – Ολόκληρη η λίστα

Η νέα λίστα με τα κακουργήματα και πλημμελήματα για τα οποία μπορεί να διαταχθεί η άρση του απορρήτου (παρακολούθηση) περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή. Δείτε τον πλήρη κατάλογο των αδικημάτων.

NEWSROOM icon
NEWSROOM
Οι αλλαγές που φέρνει το νομοσχέδιο: Για ποια κακουργήματα και πλημμελήματα επιτρέπονται πλέον οι παρακολουθήσεις – Ολόκληρη η λίστα unsplash

Περιορισμένα εν τέλει -σε σχέση με την αρχική πρόθεση- θα είναι τα κακουργήματα και πλημμελήματα για τα οποία θα μπορεί να διαταχθεί η άρση του απορρήτου, δηλαδή παρακολουθήσεις με εντολή των δικαστικών αρχών κατά τη διάρκεια ποινικών ερευνών. Αυτό προκύπτει από την ανάγνωση του σχεδίου νόμου που ήδη βρίσκεται στην Βουλή προς συζήτηση και ψήφιση.

Δείτε εδώ το νομοσχέδιο

Η αρχική διατύπωση στο άρθρο 6 περιελάμβανε όλα τα κακουργήματα του Ποινικού Κώδικα, του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα και των ειδικών ποινικών νόμων για τα οποία θα μπορούσε να αρθεί το απόρρητο. Μάλιστα η Αρχή διασφάλισης Απορρήτου Επικοινωνιών είχε αθροίσει σε αυτά κι έναν “μεγάλο κατάλογο πλημμελημάτων (πάνω από 50 από μια πρόχειρη καταμέτρηση)”, επισημαίνοντας ότι “έτσι όμως η διάταξη παρουσιάζει σοβαρό πρόβλημα συμφωνίας με το άρθρο 19 παρ. 1 εδάφιο δεύτερο του Συντάγματος, διότι μετατρέπει τον κανόνα σε εξαίρεση και την εξαίρεση σε κανόνα”.

Μετά τη διαβούλευση η κυβέρνηση παρουσίασε έναν εξορθολογισμένο κατάλογο επισημαίνοντας ότι “η άρση του απορρήτου επιτρέπεται πλέον μόνο σε εγκλήματα ιδιαίτερης απαξίας, για τη διακρίβωση των οποίων ο περιορισμός του δικαιώματος στο απόρρητο της επικοινωνίας είναι αναγκαίος”.

Νομοσχέδιο για παρακολουθήσεις

Freepik

Ο νέος κατάλογος

Ο κατάλογος κακουργημάτων και πλημμελημάτων για τα οποία θα μπορούσε να γίνει παρακολούθηση είναι :

Άρθρο 6

1. Η άρση του απορρήτου των επικοινωνιών είναι επιτρεπτή για τη διακρίβωση των ακόλουθων κακουργημάτων :

α) των Κεφαλαίων

-Πρώτου, περί προσβολών του δημοκρατικού πολιτεύματος,

-Δεύτερου, περί προσβολών της διεθνούς υπόστασης της χώρας,

-Τέταρτου, περί εγκλημάτων κατά των πολιτειακών και πολιτικών οργάνων,

-Έκτου, περί εγκλημάτων κατά της δημόσιας τάξης,

-Ένατου, περί εγκλημάτων σχετικά με το νόμισμα, άλλα μέσα πληρωμής και ένσημα,

-Δέκατου Έκτου, περί εγκλημάτων κατά της σωματικής ακεραιότητας,

-Δέκατου Όγδοου, περί εγκλημάτων κατά της προσωπικής ελευθερίας,

-Δέκατου Ένατου, περί εγκλημάτων κατά της γενετήσιας ελευθερίας και εγκλημάτων οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής,

-Εικοστού Δεύτερου, περί προσβολών ατομικού απορρήτου και επικοινωνίας,

καθώς και των

-άρθρων 235, περί δωροληψίας υπαλλήλου,

-236, περί δωροδοκίας υπαλλήλου,

-237, περί δωροληψίας και δωροδοκίας δικαστικού λειτουργού,

-264 περί εμπρησμού,

-265 περί εμπρησμού σε δάση,

-270 περί έκρηξης,

-272 περί κατασκευής και κατοχής εκρηκτικών και εμπρηστικών υλών,

-299 περί ανθρωποκτονίας με δόλο,

-374 περί διακεκριμένης κλοπής,

-380 περί ληστείας,

-385 περί εκβίασης,

-386 περί απάτης και

-386Α περί απάτης με υπολογιστή του Ειδικού Μέρους του Ποινικού Κώδικα (ν. 4619/2019, Α’ 95),

β) του Πρώτου Κεφαλαίου, περί προσβολών κατά της ακεραιότητας της χώρας, καθώς και των άρθρων :

-46, περί στάσης,

-47, περί ομαδικής απείθειας,

-140, περί αποσφράγισης, υπεξαγωγής εγγράφων ή άλλων αντικειμένων και

-144, περί μετάδοσης στρατιωτικών μυστικών, του Ειδικού Μέρους του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα (ν. 2287/1995, Α’20),

γ) του ν. 4557/2018 (Α’ 139)περί νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, της περ. γ της παρ. 1 του άρθρου 157 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α’ 265), περί λαθρεμπορίας,

-των άρθρων 28 και 31 του ν. 4443/2016 (Α’ 232), περί αξιόποινων πράξεων προσώπων που κατέχουν προνομιακές πληροφορίες και περί αξιόποινης χειραγώγησης της αγοράς, αντιστοίχως, του άρθρου 15 του ν. 2168/1993 (Α’ 147), περί όπλων, πυρομαχικών, εκρηκτικών υλών και εκρηκτικών μηχανισμών,

των άρθρων 20, 22 και 23 του ν. 4139/2013 (Α’ 74), περί εξαρτησιογόνων ουσιών,

-του άρθρου 11 του ν. 3917/2011 (Α’ 22), περί δεδομένων που διατηρούνται από τον πάροχο υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή δημόσιου δικτύου επικοινωνιών,

-της παρ.5 του άρθρου 38 του ν. 4624/2019 (Α’ 137), περί πρόσβασης σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, του άρθρου 28 του ν. 1650/1986 (Α’ 160), περί προστασίας του περιβάλλοντος,

-του ν. 4858/2021 (Α’ 220), περί προστασίας των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς, της παρ. 3 του άρθρου 66 του ν. 2121/1993 (Α’ 25),

-περί προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας και των συγγενικών δικαιωμάτων, της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 2725/1999 (Α’ 121),

-περί δωροδοκίας-δωροληψίας για αλλοίωση αποτελέσματος αγώνα

-και του άρθρου 30 του ν. 4251/2014 (Α’ 80), περί μεταφοράς υπηκόων τρίτων χωρών που δεν έχουν δικαίωμα εισόδου στη χώρα.

Νομοσχέδιο για παρακολουθήσεις

Freepik

Τα πλημμελήματα

2. Η άρση του απορρήτου είναι επιτρεπτή για τη διακρίβωση των ακόλουθων πλημμελημάτων:

α) των άρθρων 148, περί κατασκοπείας,

-187, περί εγκληματικής οργάνωσης,

-187Α, περί τρομοκρατικών πράξεων-τρομοκρατικής οργάνωσης,

-187Β, περί αξιόποινης υποστήριξης,

-323Α, περί εμπορίας ανθρώπων,

-324, περί αρπαγής ανηλίκων,

-339, περί γενετήσιων πράξεων με ανηλίκους ή ενώπιόν τους,

-342, περί κατάχρησης ανηλίκων,

-343, περί κατάχρησης σε γενετήσια πράξη,

-346, περί εκδικητικής πορνογραφίας,

-348, 348Α, 348Β, 348Γ, 351Α, περί προσβολών της ανηλικότητας και πορνογραφίας ανηλίκων,

-370ΣΤ, περί λογισμικών και συσκευών παρακολούθησης,

-386, περί απάτης και 386Α, περί απάτης με υπολογιστή του Ποινικού Κώδικα,

β) των άρθρων 28 και 31 του ν. 4443/2016, περί αξιόποινων πράξεων προσώπων που κατέχουν προνομιακές πληροφορίες και περί χειραγώγησης της αγοράς, αντιστοίχως, και του τρίτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 44 του ν. 3959/2011 (Α’ 93), περί προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισμού.

Ακολουθήστε το dikastiko.gr στο Google News και δείτε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο στο dikastiko.gr

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ