Δευτέρα 03 Οκτωβρίου 2022

“Διαζύγιο” επιμέλειας και εναλλασσόμενης κατοικίας ανηλίκου: Πρωτοποριακή δικαστική απόφαση τα αποσυνδέει

Eπιτρέπει την παραμονή του παιδιού στο σπίτι του πατέρα, παρά το γεγονός πως αποδίδει την αποκλειστική επιμέλεια στη μητέρα.

NEWSROOM icon
NEWSROOM
“Διαζύγιο” επιμέλειας και εναλλασσόμενης κατοικίας ανηλίκου: Πρωτοποριακή δικαστική απόφαση τα αποσυνδέει Freepik

Τη δυνατότητα της ανήλικης κόρης τους, να διαμένει ανά διαστήματα και στον πατέρα της, δίνει το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών, παρά το γεγονός πως αναθέτει οριστικά την αποκλειστική επιμέλεια στη μητέρα της μετά το διαζύγιο των γονέων.

Πρόκειται σύμφωνα με νομικούς κύκλους και βάσει του δικηγόρου Γιώργου Λιανουλόπουλου, που χειρίστηκε την υπόθεση, για μία εξαιρετικά σημαντική απόφαση, καθώς αποσυνδέει την επιμέλεια του τέκνου με την κατοικία αυτού και η οποία όπως επισημαίνεται έχει καταστεί τελεσίδικη.

Διαζύγιο

Freepik

Όπως ορίζει η απόφαση, αναθέτει οριστικά την αποκλειστική άσκηση της επιμέλειας του προσώπου της ανήλικης στην ενάγουσα- εναγόμενη μητέρα της και κατά τα λοιπά η γονική της μέριμνα θα ασκείται και από τους δύο γονείς της από κοινού.

Ορίζει εναλλασσόμενη διαμονή για την ανήλικη, η οποία θα διαμένει στην κατοικία του κάθε γονέα της κατά τις παρακάτω αναφερόμενες ημέρες και ώρες, ειδικότερα δε θα διαμένει στην κατοικία του εναγόμενου- ενάγοντα πατέρα της ως ακολούθως:

Α) Κάθε Τετάρτη κάθε εβδομάδα από το πέρα των σχολικών της υποχρεώσεων έως και ώρα 08.30 της Πέμπτης, οπότε και ο τελευταίος υποχρεούται να παραδίδει την ανήλικη κόρη του στο σχολείο,

Β) Κάθε Δευτέρα κάθε εβδομάδα από το πέρας των σχολικών της υποχρεώσεων έως ώρα 08.30 της Τρίτης, οπότε και ο τελευταίος υποχρεούται να παραδίδει την κόρη του στο σχολείο,

Γ) Κάθε δεύτερο και τέταρτο Παρασκευοσαββατοκύριακο κάθε μήνα από το πέρα των σχολικών της υποχρεώσεων την Παρασκευή έως ώρα 08.30 της Δευτέρας, οπότε και υποχρεούται να παραδίδει την ανήλικη κόρη του στο σχολείο, ενώ τις υπόλοιπες ημέρες του μήνα η ανήλικη θα διαμένει στην κατοικία της μητέρας της

Ειδικές προβλέψεις υπάρχουν για τις εορταστικές περιόδους και τις καλοκαιρινές διακοπές που πρέπει να μοιράζονται μεταξύ των δύο γονέων.

Διαζύγιο

Freepik

Τι δήλωσε η ανήλικη

Σύμφωνα με την απόφαση, κατά την επικοινωνία με τον δικαστή η ίδια η ανήλικη παρά τις αρχικές της επιφυλάξεις, ανέπτυξε τις σκέψεις, τα συναισθήματα και τις επιθυμίες της και μεταξύ άλλων ανέφερε ότι α) αγαπά εξίσου και χωρίς διάκριση και τους δύο γονείς της, με τους οποίους είναι συναισθηματική και ψυχικά δεμένη, β) έχει προσαρμοσθεί πλέον μετά την πάροδο ενός έτους, στο οικογενειακό περιβάλλον που η μητέρα της έχει διαμορφώσει γι’ αυτήν στη νέα της κατοικία μαζί με τον σύντροφό της, γ) ο πατέρας της αφιερώνει ποιοτικό χρόνο στην ίδια, καλύπτοντας δημιουργικά τις ανάγκες ψυχαγωγίας, αναψυχής και παραθέρισής της κατά τις καλοκαιρινές της διακοπές και δ) αισθάνεται ότι έχει δύο λειτουργικές κατοικίες, τη μητρική και την πατρική της κατοικία, εκφράζοντας παράλληλα την ικανοποίησή της από τη διαβίωσή της και με τον πατέρα και με τη μητέρα της.

Ο δικαστικός λειτουργός κάνει επίσης λόγο για ένα πανέξυπνο παιδί, με συγκροτημένη σκέψη, λόγο και ασυνήθιστη ωριμότητα για την ηλικία του. «Η δε εκφρασθείσα προσωπική του γνώμη, η οποία αναπτύχθηκε φυσιολογικά και αβίαστα, δεν είναι αποτέλεσμα επηρεασμού της από τους γονείς της και επομένως κρίνεται ως ουσιώδους σημασίας» επισημαίνεται.

Διαζύγιο

Freepik

Διαζύγιο: Η απόφαση του Πρωτοδικείου

«Η ανάθεση της αποκλειστικής άσκησης της επιμέλειας της στη μητέρα της είναι αναγκαίο, προς το βέλτιστο συμφέρον της, να συνδυασθεί με το σύστημα της εναλλασσόμενης διαμονής, δηλαδή με εναλλαγή του τόπου διαμονής της ανήλικης στην κατοικία του κάθε γονέα της» τονίζεται στην απόφαση του Πρωτοδικείου.

Και προστίθεται: «Οι διάδικοι πρέπει να βελτιώσουν την εξαιρετικά δυσμενή προσωπική τους σχέση προς το συμφέρον της κόρης τους, να μην την καθιστούν αποδεκτή των προβλημάτων τους και να μην την χρησιμοποιούν ως όργανο για την άσκηση πιέσεων και ικανοποίηση εκδικητικών διαθέσεων, γεγονός που θα ήταν τραυματικό για την ευαίσθητη ψυχοσύνθεσή της σε αυτή την περίοδο της ζωής της, αλλά αντίθετα να την διαπαιδαγωγούν (κατά κύριο λόγο ο εναγόμενος- ενάγων) κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να μην γίνεται δέκτης αντιφατικών και διαφορετικών μηνυμάτων και υποδείξεων, να μη νιώθει ότι βρίσκεται στο επίκεντρο ενδοοικογενειακών συγκρούσεων και προπάντων να τρέφει αισθήματα σεβασμού και αγάπης εξίσου και προς τους δύο γονείς της».

Διαζύγιο: Γ. Λιανουλόπουλος: Η κατοικία του τέκνου αποσυνδέεται από την άσκηση της επιμέλειας

Στη συγκεκριμένα απόφαση αναφέρεται στο dikastiko.gr ο δικηγόρος Γιώργος Λιανουλόπουλος, που χειρίστηκε την υπόθεση.

Διαζύγιο

dikastiko.gr

Όπως τονίζει:

«Ο προσδιορισμός του τόπου κατοικίας του ανηλίκου τέκνου δεν αποτελεί συνάρτηση της ανάθεσης της άσκησης της αποκλειστικής επιμέλειας αυτού στον έναν γονέα. Η κατοικία του τέκνου αποσυνδέεται από την άσκηση της επιμέλειας, ώστε το τέκνο με την εναλλασσόμενη κατοικία να έχει ως κατοικία του και την κατοικία του μη ασκούντος την επιμέλεια γονέα. Ο ορισμός της εναλλασσόμενης κατοικίας δεν είναι απαραίτητο να είναι ισόχρονος, καθώς τούτο θα προσδιορίζεται σύμφωνα με την προαγωγή του συμφέροντος του τέκνου.

Τα ανωτέρω επικύρωσε η πρόσφατη υπ’ αριθμ. 3704/2022 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα Οικογενειακό), που όρισε την εναλλασσόμενη κατοικία του τέκνου κατά παρέκκλιση από τον κανόνα της κοινής άσκησης της επιμέλειας λόγω αδυναμίας άσκησης της από τους γονείς.

Σημαντικό στοιχείο για την κρίση αυτή του Δικαστηρίου αποτέλεσε και η γνώμη του τέκνου, ώστε να καταλήξει στην πιο συμφέρουσα για αυτό λύση του ορισμού της εναλλασσόμενης κατοικίας παρά της ρύθμισης του δικαιώματος επικοινωνίας. Για αυτό το λόγο στην προκείμενη περίπτωση ο ορισμός της εναλλασσόμενης κατοικίας αντιστοιχεί σχεδόν στο ήμισυ κάθε μήνα με ορισμό ημερών – ωρών σύμφωνα με το πρόγραμμα του τέκνου και εναλλαγή κατοικίας ακόμη και εντός της ίδιας εβδομάδας.

Πρακτικά με τη ρύθμιση αυτή και ο γονέας που δεν ασκεί επιμέλεια, θα επιχειρεί συνήθεις πράξεις επιμέλειας είτε κατά μόνας για όσες προβλέπεται είτε σε συνεννόηση με το άλλο μέρος».

Δείτε την απόφαση του δικαστηρίου 

Ακολουθήστε το dikastiko.gr στο Google News και δείτε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο στο dikastiko.gr

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ