Δευτέρα 02 Αυγούστου 2021

“Καμπάνα” 15.000 ευρώ σε εταιρεία για βιντεοσκόπηση των χώρων εργασίας από την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Τα… μερεμέτια που θα έπρεπε να γίνουν για την απεγκατάσταση των καμερών περιλαμβάνονται στους ισχυρισμούς της εταιρείας.

NEWSROOM icon
NEWSROOM
“Καμπάνα” 15.000 ευρώ σε εταιρεία για βιντεοσκόπηση των χώρων εργασίας από την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Στο εσωτερικό του 4ου ορόφου πολυκατοικίας στον Πειραιά, όπου έχει έδρα η εταιρεία βρέθηκαν εγκατεστημένες κάμερες στους χώρους γραφείων των εργαζομένων, στη γραμματεία, στην αίθουσα συνεδριάσεων, στο κουζινάκι που χρησιμοποιούσαν καθώς και μία κάμερα στο μπαλκόνι.

Σύμφωνα με την καταγγελία που υποβλήθηκε προς την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, δύο πρώην εργαζόμενοι της εταιρείας ανέφεραν πως προέβαινε σε παρακολούθηση και έλεγχο των εργαζομένων μέσω του συστήματος βιντεοεπιτήρησης. Καμπάνα 15.000 ευρώ σε εταιρεία για βιντεοσκόπηση χώρων εργασίας

Ειδικότερα, ο πρώτος εκ των καταγγελλόντων παραπονείται για εγκατάσταση καμερών χωρίς οποιαδήποτε ενημέρωση των εργαζομένων, παρακολούθηση των εργαζομένων επί μονίμου βάσεως, ότι στον ίδιο έγινε ανάρμοστη σύσταση σε αυστηρό ύφος από τον Υπεύθυνο Προσωπικού για τον τρόπο που κάθονταν παρατηρώντας τον εν αγνοία του από τις κάμερες, ότι ένα πρωί ανακοινώθηκε αιφνιδίως στους εργαζομένους ότι τους παρακολουθούσαν κρυφά από τις κάμερες και διαπίστωσαν ότι τάχα ασχολούνται με τα κινητά τους και τους ζητήθηκε να παραδώσουν το προσωπικά κινητά τους στον Υπεύθυνο … Γ παρότι πρόκειται για προσωπικά αντικείμενα περιουσίας των εργαζομένων χωρίς τα οποία δεν θα μπορούσαν να επικοινωνήσουν με τον έξω κόσμο καθώς και ότι επικρατούσε πνεύμα εκφοβισμού και λεκτικών προειδοποιήσεων μετά εννοούμενων απειλών-αντιποίνων ότι τα πάντα ελέγχονται και καταγράφονται από το σύστημα βιντεοεπιτήρησης για αυτό καλύτερα οι εργαζόμενοι να προσέχουν τι λένε και τι κάνουν εν ώρα εργασίας.

Για τα ίδια ως άνω ζητήματα παραπονέθηκε και ο δεύτερος καταγγέλλων εκτός από την σύσταση που έγινε στον πρώτο καταγγέλλοντα. Οι καταγγέλλοντες ζήτησαν να συνεξετασθούν οι δύο ως άνω καταγγελίες καθότι στρέφονται κατά της ίδιας εταιρείας για το ίδιο ζήτημα.

Καμπάνα 15.000 ευρώ σε εταιρεία για βιντεοσκόπηση χώρων εργασίας

Η εγκατάσταση των καμερών

Η Αρχή διαπιστώνει ότι πρώτα έγινε η εγκατάσταση του συστήματος βιντεοεπιτήρησης στον 4ο όροφο κατά την έναρξη λειτουργίας της καταγγελλόμενης εταιρείας και στη συνέχεια στο ήδη υπάρχον σύστημα εγκαταστάθηκαν συμπληρωματικά οι κάμερες στους κοινόχρηστους χώρους και περιμετρικά της πολυκατοικίας.

Παρότι πρόκειται για ενιαίο σύστημα βιντεοεπιτήρησης, υπεύθυνος επεξεργασίας των καμερών του 4ου ορόφου είναι η καταγγελλόμενη εταιρεία αφού η απόφαση για την εγκατάστασή τους λήφθηκε από την ίδια, η οποία έχει και τον έλεγχο των μέσων της επεξεργασίας, των καμερών, του καταγραφικού και της οθόνης παρακολούθησης.

Είναι απενεργοποιημένες

Οι κάμερες του 4ου ορόφου σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της εταιρείας εγκαταστάθηκαν περίπου την άνοιξη – καλοκαίρι του 2008, όταν εργάζονταν μόνο τα μέλη της εταιρίας και κανένας άλλος, ιδίως εργαζόμενος καθώς δεν είχε προσληφθεί ακόμα τότε προσωπικό, για λόγους ασφαλείας επειδή ορισμένα εκ των μελών διανυκτέρευαν στους χώρους των γραφείων. Έκτοτε και πριν προβούν σε προσλήψεις προσωπικού οι κάμερες απενεργοποιήθηκαν και παραμένουν απενεργοποιημένες μέχρι και σήμερα. Καμπάνα 15.000 ευρώ σε εταιρεία για βιντεοσκόπηση χώρων εργασίας

Σύμφωνα με την από 07-10-2020 αναφορά του εγκαταστάτη Δ «κάμερες στους εσωτερικούς χώρους, υπάρχουν αλλά βρίσκονται εκτός λειτουργίας ήδη από το 2008. Δεν απεγκαταστήθηκαν ποτέ προς αποφυγή κατά κύριο λόγο των μερεμετιών που θα προκύψουν στο χώρο, καθώς και την περίπτωση να αλλαχθεί η χρήση του κάθε χώρου και την δυνατότητα της εκ νέου λειτουργίας τους, αν και εφόσον κριθεί απαραίτητο».

Παρά τους ισχυρισμούς αυτούς, η Αρχή διαπίστωσε ότι από το έτος 2008 έως σήμερα, οι πέντε (5) κάμερες στους χώρους γραφείων και το κουζινάκι του 4ου ορόφου (καθώς και η μια (1) κάμερα στο μπαλκόνι του ορόφου αυτού) παραμένουν μόνιμα εγκατεστημένες στη θέση τους και σε σύνδεση με το καταγραφικό μηχάνημα του ενιαίου εν λειτουργία συστήματος βιντεοεπιτήρησης, λαμβάνοντας εικόνα, η οποία όμως δεν εμφανίζεται κατ’ αρχήν στην οθόνη λόγω σχετικής ρύθμισης από το μενού του καταγραφικού με αποτέλεσμα η οθόνη να είναι «μαυρισμένη».

Αφαιρείται το «μαύρο» ανάλογα με εντολές

Ωστόσο, επισημαίνεται πως «ενώ λαμβάνει χώρα συλλογή και μετάδοση της εικόνας, εκείνη λαμβάνεται μεν στην οθόνη, πλην όμως, καλύπτεται από «μαύρο καμβά», με βάση ρύθμιση του συστήματος. Επιπλέον, ανά πάσα στιγμή και με βάση αντίστροφη ρύθμιση, αφαιρείται ο «μαύρος καμβάς» και είναι δυνατή η θέαση της εικόνας του χώρου ή των προσώπων χωρίς «μεταμφίεση» (masked). Επίσης, παρά τους ισχυρισμούς της καταγγελλόμενης εταιρείας ότι δεν υπάρχει οθόνη παρακολούθησης του συστήματος βιντεοεπιτήρησης, η δυνατότητα παρακολούθησης όλων των καμερών του συστήματος από τον διαχειριστή Ε στην οθόνη του προσωπικού υπολογιστή του συνιστά χρήση οθόνης προβολής, ανεξαρτήτως των μέτρων ασφαλείας και ελέγχου της πρόσβασης στον υπολογιστή αυτόν όπως η επικαλούμενη χρήση ισχυρών κωδικών πρόσβασης. Καμπάνα 15.000 ευρώ σε εταιρεία για βιντεοσκόπηση χώρων εργασίας

Συνεπώς, οι εν λόγω κάμερες αποτελούν τμήμα ενός πλήρως λειτουργικού συστήματος βιντεοεπιτήρησης, λαμβάνουν και μεταδίδουν το σήμα της εικόνας από το χώρο εγκατάστασής τους στην οθόνη προβολής, η οποία εικόνα, λόγω της ως άνω σχετικής ρύθμισης, δύναται να προβάλλεται με «μαύρη» απεικόνιση και όχι στην αυτούσια μορφή της αρχικής συλλογής, ανάλογα με τη ρύθμιση που θα επιλέξει ανά πάσα στιγμή ο χειριστής του συστήματος. Δηλαδή, η εικόνα των υποκειμένων των δεδομένων που τυχόν εισέρχονται ή ήδη βρίσκονται στο πεδίο εμβέλειας του εν λόγω συστήματος συλλέγεται και μεταδίδεται κανονικά στον αποδέκτη, ο οποίος έχει την τεχνική δυνατότητα να εμφανίσει στην οθόνη την πλήρη εικόνα ή να την καλύψει μαυρίζοντας την οθόνη, ακόμα και αν για αυτό χρειάζεται η συνδρομή του εγκαταστάτη κατά τους ισχυρισμούς της καταγγελλόμενης εταιρείας. Επομένως, μέσω του εν λόγω συστήματος καθίσταται δυνατή η ταυτοποίηση των φυσικών προσώπων, ανάλογα με την ρύθμιση του χειριστή του συστήματος».

Καμπάνα 15.000 ευρώ σε εταιρεία για βιντεοσκόπηση χώρων εργασίας

Freepik

Τι ορίζει η απόφαση

Η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων «δίνει εντολή στην καταγγελλόμενη εταιρεία με την επωνυμία … ως υπεύθυνο επεξεργασίας, όπως εντός ενός (1) μηνός από την παραλαβή της παρούσας, να απεγκαταστήσει τις πέντε (5) κάμερες που είναι τοποθετημένες στο εσωτερικό του 4ου ορόφου της πολυκατοικίας επί της οδού … και συγκεκριμένα από τους χώρους: αίθουσα συνεδριάσεων, γραφείο 1, γραφείο 2, γραμματεία, κουζινάκι, καταστρέψει πλήρως οποιοδήποτε υλικό τυχόν έχει συλλεχθεί μέχρι τότε μέσω των παραπάνω καμερών καθώς και να ενημερώσει εγγράφως την Αρχή σχετικά με τα παραπάνω».

Παράλληλα, επιβάλλει στην «καταγγελλόμενη εταιρεία με την επωνυμία …το αποτελεσματικό, αναλογικό και αποτρεπτικό διοικητικό χρηματικό πρόστιμο που αρμόζει στην συγκεκριμένη περίπτωση, σύμφωνα με τις ειδικότερες περιστάσεις αυτής, ύψους δεκαπέντε χιλιάδων (15.000,00) ευρώ για τις ως άνω διαπιστωθείσες παραβιάσεις».

Ακολουθήστε το dikastiko.gr στο Google News και δείτε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο στο dikastiko.gr

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ