Σάββατο 25 Μαϊου 2024

Στο μικροσκόπιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου ο Δήμος Καρπάθου για απευθείας αναθέσεις

Από το έτος 2021 έως και πρόσφατα ο Δήμος Καρπάθου έχει προχωρήσει σε απευθείας αναθέσεις σε ποσοστό άνω του 80% του συνόλου των συμβάσεων που υπέγραψε

NEWSROOM icon
NEWSROOM
Στο μικροσκόπιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου ο Δήμος Καρπάθου για απευθείας αναθέσεις EUROKINISSI

60 φορείς σε όλη την Επικράτεια ελέγχει εξονυχιστικά το Ελεγκτικό Συνέδριο ως προς τη νομιμότητα σύναψης συμβάσεων με απευθείας αναθέσεις και μεταξύ των φορέων που έχουν μπει στο μικροσκόπιο συγκαταλέγεται και ο Δήμος Καρπάθου.

Ελεγκτικό Συνέδριο

eurokinissi

Άνω του 80% οι απευθείας αναθέσεις

Πιο συγκεκριμένα, μετά από έλεγχο σε στοιχεία της Εθνικής Βάσεως Δεδομένων Δημοσίων Συμβάσεων της Ενιαίας Ανεξάρτησης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων προέκυψε ότι από το έτος 2021 έως και πρόσφατα ο Δήμος Καρπάθου έχει προχωρήσει σε απευθείας αναθέσεις σε ποσοστό άνω του 80% του συνόλου των συμβάσεων που υπέγραψε. Ηδη το Ελεγκτικό Συνέδριο ελέγχει συγκεκριμένους πίνακες για τον αριθμό και την αξία των συμβάσεων αυτών.

Ως «απευθείας ανάθεση» νοείται η διαδικασία ανάθεσης χωρίς εκ των προτέρων δημοσιότητα, στο πλαίσιο της οποίας οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς αναθέτουν στον οικονομικό φορέα της επιλογής τους, κατόπιν έρευνας αγοράς και διαβούλευσης με έναν ή περισσότερους οικονομικούς φορείς, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 118 και 328.

Αξίζει να αναφέρουμε ότι οι ΟΤΑ έχουν δικαίωμα να συνάπτουν συμβάσεις με ιδιώτες, για έργα, προμήθειες ή υπηρεσίες, αξίας μέχρι 30000 ευρώ. Ειδικά για την εκτέλεση έργων, οι απευθείας αναθέσεις μπορούν, μέσω συνοπτικών διαγωνισμών, να αυξηθούν μέχρι το ποσό των 60.000 ευρώ ενώ για έκτακτες περιπτώσεις και ανάγκες, όπως η πανδημία, αυτό το ποσό μπορεί να αυξηθεί.

Ελεγκτικό Συνέδριο

eurokinissi

Ελεγκτικό Συνέδριο: Που στοχεύει η έρευνα

Στόχος της έρευνας είναι να εξεταστούν οι κίνδυνοι για τη δημόσια περιουσία που γεννήθηκαν και κατ’ επίκληση της έκτακτης νομοθεσίας της πανδημίας από τις κεντρικές υπηρεσίες των υπουργείων, με πράξεις όπως:

α) μη νόμιμες απευθείας αναθέσεις, β) πληρωμές χωρίς υπαρκτή παραλαβή ή για προμήθεια ή έργο που εκτελέστηκε πλημμελώς, γ) σπάταλη διαχείριση ή ανάθεση σε εταιρείες που ιδρύθηκαν λίγο πριν από τη διενέργεια της ανάθεσης ή είναι άσχετες με το αντικείμενο και δεν παρέχουν εγγυήσεις ποιοτικής εκτέλεσης, δ) μη τήρηση των αρχών της διαφάνειας, της ίσης μεταχείρισης και του ανταγωνισμού, όπως προβλέπονται στο εθνικό και ευρωπαϊκό δίκαιο, ιδίως ως προς τις αναθέσεις κατά το δεύτερο κύμα της πανδημίας, ε) κατατμήσεις συμβάσεων ή διάσπαρτες αναθέσεις αντί κεντρικοποιημένων προμηθειών ή προμηθειών μέσω συμφωνιών-πλαίσιο για ομοειδή αγαθά, όπως υγειονομικά, ψηφιακά, Κοινωνίας της Πληροφορίας κ.λπ., στ) προμήθεια ειδών βάσει μοναδικής τιμής χαμηλότερης προσφοράς, χωρίς έρευνα για συγκριτικά στοιχεία προκειμένου να προκύψει αν είναι πράγματι συμφέρουσα η τιμή, ζ) διαφοροποιήσεις τιμών στις προμήθειες προϊόντων ίδιου είδους που παρατηρούνται μεταξύ αναθετουσών αρχών, η) μη επαρκής αιτιολόγηση δαπανών για υγειονομικό υλικό σε σχέση με το οποίο υφίστανται δωρεές που δεν αξιοποιήθηκαν, θ) μη αποτελεσματική απογραφή, καταγραφή, διαχείριση, αξιοποίηση ή μη αποδοτική αξιοποίηση δημόσιου υλικού, ιδίως προερχόμενου από δωρεές”.

Ελεγκτικό Συνέδριο

eurokinissi

Σημειώνεται ότι η δημιουργία απρόβλεπτων και επιτακτικών αναγκών για την αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης, οδήγησαν στην έκδοση Π.Ν.Π., οι οποίες περιλαμβάνουν εξαιρετικές διατάξεις για την ανάθεση Δημοσίων Συμβάσεων, που συνέχονται άμεσα ή έμμεσα με την αντιμετώπιση του ιού.

Πηγή: dimokratiki.gr

Ακολουθήστε το dikastiko.gr στο Google News και δείτε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο στο dikastiko.gr

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ