Κυριακή 03 Δεκεμβρίου 2023

Τροπολογία: Λύνεται νομοθετικά το πρόβλημα με τις “προθεσμίες” άσκησης ενδίκων μέσων της πανδημίας – Πώς “καταργείται” απόφαση του Αρείου Πάγου

Λύνεται επίσης νομοθετικά το ζήτημα της αμοιβής της νομικής βοήθειας για τους δικηγόρους αφού πλέον εκτιμάται ότι αυτές θα καταβάλλονται (αφού θα εκκαθαρίζονται από μέλη δικηγορικών συλλόγων ή δικηγόρους)σε σύντομο χρονικό διάστημα- Στους 8 μήνες εκτιμάται πλέον η εκκαθάρισή τους.

NEWSROOM icon
NEWSROOM
Τροπολογία: Λύνεται νομοθετικά το πρόβλημα με τις “προθεσμίες” άσκησης ενδίκων μέσων της πανδημίας – Πώς “καταργείται” απόφαση του Αρείου Πάγου EUROKINISSI/ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ

Νομοθετικά λύθηκε ένα πρόβλημα που αφορά χιλιάδες δικηγόρους και εντολείς τους που βρέθηκαν, μετά από σχετική απόφαση του Αρείου Πάγου στον αέρα σχετικά με το ζήτημα που αφορά την αναστολή ή μη των καταχρηστικών προθεσμιών άσκησης ένδικων μέσων κατά τα διαστήματα όπου βάσει ΚΥΑ προβλεπόταν η μη λειτουργία των εργασιών των Δικαστηρίων λόγω της πανδημίας.

Το πρόβλημα δημιουργήθηκε μετά από απόφαση του Αρείου Πάγου βάσει της οποίας ο Άρειος Πάγος ακύρωσε την αναστολή των καταχρηστικών προθεσμιών με αποτέλεσμα αν η συγκεκριμένη νομολογία παγιωνόταν πάρα πολλές υποθέσεις να κατέληγαν να απορρίπτονται ως απαράδεκτες, καταργώντας στην πραγματικότητα το δεύτερο βαθμό δικαιοδοσίας.

Επι της ουσίας με την απόφαση βρίσκονταν στο αέρα χιλιάδες υποθέσεις καθώς και να ήθελε να καταθέσει κάποιος διάδικος ένδικο μέσο κατά τον χρόνο που ήταν κλειστά τα Δικαστήρια αυτό ήταν αδύνατο. Δηλαδή πληττόταν ο διάδικος που δεν άσκησε ένδικο μέσο επειδή δε του το επέτρεπε η ίδια η πολιτεία.

Δικηγορικές αναβολές

eurokinissi

Βερβεσός

dikastiko.gr

Αντίδραση και δικαίωση

Για το θέμα υπήρξε σφοδρή αντίδραση των δικηγόρων και αυτο επιλύθηκε με τροπολογία στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης «Σύσταση Δικαστικής Αστυνομίας και λοιπές επείγουσες διατάξεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης». Με αυτή αποφασίστηκε πως ισχύει αναστολή των καταχρηστικών προθεσμιών, κατά την πρώτη και δεύτερη φάση της πανδημίας αλλά και αναστολή προθεσμιών το μήνα Αύγουστο

Ειδικότερα:

Α. Αναστολή καταχρηστικών προθεσμιών, κατά το χρονικό διάστημα της πρώτης και της δεύτερης φάσης της πανδημίας

Με ερμηνευτική διάταξη, ως προθεσμίες άσκησης ενδίκων βοηθημάτων και μέσων, που ανεστάλησαν (ή παρατάθηκαν) κατά τα διαστήματα 13.3.2020 έως 31.5.2020 και 7.11.2020 έως 5.4.2021 νοούνται και όλες οι καταχρηστικές προθεσμίες άσκησης ενδίκων μέσων. Αντιμετωπίζεται, έτσι, νομοθετικά το τεράστιο πρόβλημα ανασφάλειας δικαίου, που έχει δημιουργηθεί μετά τις αντιφατικές αποφάσεις τμημάτων του Αρείου Πάγου.

Σημειώνεται ότι προβλέπεται ρητά και η αναστολή των καταχρηστικών προθεσμιών, κατά τη δεύτερη φάση της πανδημίας, μετά από παρέμβαση της Ολομέλειας και σχετική νομοτεχνική βελτίωση της αρχικά προτεινόμενης διάταξης.

Β. Αναστολή προθεσμιών, κατά τον μήνα Αύγουστο

Στις προθεσμίες που αναστέλλονται, κατά το μήνα Αύγουστο, σύμφωνα με το άρθρο 147 παρ. 2 ΚΠολΔ, περιλαμβάνονται πλέον με ρητή διάταξη και οι κάτωθι περιπτώσεις:

  • οι προθεσμίες που προβλέπονται στο άρθρο 468 παρ. 1 για την επίδοση αγωγής, και στο άρθρο 468 παρ. 2 εδ. α΄ και γ΄ περί προσκόμισης αποδεικτικών μέσων και υπομνήματος και έγγραφης προσθήκης-αντίκρουσης στις περιπτώσεις μικροδιαφορών,
  • η προθεσμία κατάθεσης προτάσεων κατόπιν κλήσης κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 237 παρ. 3 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας,
  • η προθεσμία προσθήκης των οκτώ (8) εργασίμων ημερών από την εξέταση των μαρτύρων, των διαδίκων, την διενέργεια αυτοψίας ή πραγματογνωμοσύνης που προβλέπεται στο άρθρο 237 παρ. 9 Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, καθώς και
  • η προθεσμία υποβολής αιτήματος προσδιορισμού νέας συζήτησης κατά το άρθρο 260 παρ. 2 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

Οι διατάξεις

Δείτε εδώ τις διατάξεις:

Το άρθρο 50 έχει ως εξής:

«Κατά την αληθή έννοια του άρθρου 74 παρ. 1 εδ. α’ του ν. 4690/2020 (ΦΕΚ Α 104/30.5.2020) ως και του άρθρου 83 παρ. 1.α. εδ. α’ ν. 4790/2021 (ΦΕΚ Α’ 48/31.03.2021, ως η διάταξη ερμηνεύθηκε δια του άρθρου 25 ν. 4792/2021, ΦΕΚ Α΄ 54/09.04.2021) ως προθεσμίες άσκησης ενδίκων βοηθημάτων και μέσων που ανεστάλησαν αντιστοίχως κατά τα διαστήματα 13.3.2020 έως 31.5.2020 και 7.11.2020 έως 5.4.2021 νοούνται και οι προθεσμίες των άρθρων 518 παρ. 2, 545 παρ. 5, 564 παρ. 3 ΚΠολΔ. Κατά την αληθή έννοια του άρθρου 74 παρ. 1 εδ. γ’ του ν. 4690/2020 (ΦΕΚ Α 104/30.5.2020) ως και του άρθρου 83 παρ 1.α. εδ. γ’ ν. 4790/2021 (ΦΕΚ Α’ 48/31.03.2021) ως προθεσμίες άσκησης ενδίκων μέσων οι οποίες παρατείνονται νοούνται και οι προθεσμίες των άρθρων 518 παρ. 2, 545 παρ. 5, 564 παρ. 3 ΚΠολΔ.».

Το άρθρο 51 έχει ως εξής:

«Το χρονικό διάστημα από 1 έως 31 Αυγούστου δεν υπολογίζεται για τις προθεσμίες των άρθρων 503, 518 παράγραφος 1, 545 παράγραφοι 1 και 2, 564 παράγραφοι 1 και 2, καθώς και των άρθρων 153, 215 παράγραφος 2, 237 παράγραφοι 1, 2, 3 και 9, 238 παράγραφος 1, 260 παράγραφος 2, 468 παράγραφοι 1 και 2 εδ. α΄ και γ΄, 598, 632 παράγραφος 2, 633 παράγραφος 2, 642, 715 παράγραφος 5, 729 παράγραφος 5, 847 παράγραφος 1, 926 παράγραφος 2, 934 παράγραφος 1 στοιχεία α` και β`, 943 παράγραφος 4, 955, 966 παράγραφοι 2 και 3, 971 παράγραφος 1, 972 παράγραφος 1 στοιχείο β`, 973, 974, 979 παράγραφος 2, 985 παράγραφος 1, 986, 988 παράγραφος 1, 995 και 997 παράγραφος 2».

Νομική Βοήθεια

Παράλληλα λύθηκε κι ένα πάγιο αιτημα των δικηγόρων για την επίσπευση καταβολής αποζημιώσεων στη νομική βοήθεια, για την οποία μπορεί να περίμεναν και 3 χρόνια!

Με την τροπολογία προβλέπεται η σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Δικαιοσύνης, του ΤΑΧΔΙΚ και της Ολομέλειας των Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, στο πλαίσιο της οποίας θα προσληφθούν δικηγόροι για την επιτάχυνση της διαδικασίας καταβολής του τμήματος της αποζημίωσης νομικής βοήθειας, που θα προκαταβάλλεται στον δικαιούχο δικηγόρο, προ της συνολικής εκκαθάρισης/ενταλματοποίησης.

Οι εν λόγω δικηγόροι θα εκδίδουν, κατόπιν ελέγχου των φακέλων, εντολή πληρωμής για την άμεση καταβολή των ως άνω αποζημιώσεων στους δικαιούχους συναδέλφους, έχοντας προς τούτο την σχετική αρμοδιότητα, με ειδική διάταξη νόμου.

Σημειώνεται ότι στο Ταμείο Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτηρίων (ΤΑΧΔΙΚ) εκκρεμούν παραπάνω από 40.000 ανεκκαθάριστοι φάκελοι για αποζημιώσεις νομικής βοήθειας.

Η εκτίμηση είναι πως ο χρόνος πλέον εκκαθάρισης θα πέσει απ[ο τα 3 χρόνια στους 8 μήνες.

Πρόσθετη αποζημίωση δικηγόρων

Επίσης ρητά προβλέπεται πλέον ότι οι δικηγόροι, που παρέχουν υπηρεσίες στο πλαίσιο της νομικής βοήθειας, θα δικαιούνται πρόσθετης αποζημίωσης για έξοδα που αποδεδειγμένα πραγματοποιήσαν για την διεκπεραίωση της ανατεθείσας υπόθεσης( όπως σε ποινικές δίκες μακράς διάρκειας), κατόπιν προσκόμισης στο ΤΑΧΔΙΚ των παραστατικών, που αποδεικνύουν την πραγματοποίηση της δαπάνης.

Ακολουθήστε το dikastiko.gr στο Google News και δείτε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο στο dikastiko.gr

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ