Παρασκευή 28 Ιανουαρίου 2022

Βαρύ χρηματικό πρόστιμο για τα προεκλογικά SMS από υποψήφια ευρωβουλευτή

Για ακόμα μία φορά Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα εφάρμοσε τις κατευθυντήριες οδηγίες της και επιβάλλοντας πρόστιμο σε υποψήφια πολιτευτή με αφορμή καταγγελία για λήψη αζήτητης πολιτικής επικοινωνίας μέσω γραπτών μηνυμάτων (SMS).

NEWSROOM icon
NEWSROOM
Βαρύ χρηματικό πρόστιμο για τα προεκλογικά SMS από υποψήφια ευρωβουλευτή

Ειδικότερα, η ανεξάρτητη Αρχή με απόφαση της (υπ΄αριθμ 39/2020) επέβαλε πρόστιμο 2.000 ευρώ σε υποψήφια ευρωβουλευτή για παράνομη αποστολή μηνύματος SMS προς το σκοπό της πολιτικής επικοινωνίας.

Την καταγγελία έκανε η παραλήπτης των μηνυμάτων της υποψήφιας ευρωβουλευτή, με τα οποία προωθούσε την υποψηφιότητα της στις Ευρωεκλογές.

Η καταγγέλλουσα έλαβε στον τηλεφωνικό αριθμό της, μήνυμα SMS από την υποψήφια ευρωβουλευτή, για σκοπούς προώθησης της υποψηφιότητάς της για τις επικείμενες, κατά την επίμαχη περίοδο, εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, χωρίς να έχει οποιαδήποτε προηγούμενη σχέση μαζί της.

Στη συνεδρίαση της ΑΠΔΠΧ, η καταγγελλόμενη κατέθεσε στην Αρχή μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου το οποίο της κοινοποιήθηκε από την καταγγέλλουσα. Με το μήνυμα αυτό η καταγγέλλουσα δήλωσε ότι επιθυμεί να αποσύρει την καταγγελία δηλώνοντας τα εξής: «επιθυμώ να αποσύρω την ως άνω καταγγελία, διότι είχα προηγουμένως χορηγήσει τη συγκατάθεσή μου στην κα. Α για σκοπούς πολιτικής επικοινωνίας».

Μεταξύ άλλων, η Αρχή αναφέρει στην απόφασή της ότι με την απόσυρση της καταγγελίας η Αρχή, όπως ενημέρωσε με την κλήση, εξετάζει αυτεπάγγελτα μόνο το ζήτημα της γενικής πρακτικής που ακολουθήθηκε για την επικοινωνία πολιτικού χαρακτήρα με ηλεκτρονικά μέσα .

Ως εκ τούτου, η νομιμότητα της αποστολής από τον υπεύθυνο επεξεργασίας μηνυμάτων SMS για σκοπούς πολιτικής επικοινωνίας εξασφαλίζεται μόνο εάν έχουν τηρηθεί οι προϋποθέσεις που έχει θέσει η Αρχή.

Μεταξύ άλλων, η Αρχή αξιολόγησε ότι ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεν απέδειξε ότι είχε λάβει προηγούμενες συγκαταθέσεις των προσώπων στα οποία απέστειλε μηνύματα πολιτικής επικοινωνίας, δεν προσδιόρισε στην Αρχή τον ακριβή αριθμό των μηνυμάτων τα οποία εστάλησαν και δεν συνεργάστηκε με την Αρχή, ενώ δεν της είχε επιβληθεί στο παρελθόν διοικητική κύρωση από την Αρχή.

Στο πλαίσιο αυτό, η Αρχή έκρινε ότι, σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 3471/2006 συντρέχουν οι προϋποθέσεις επιβολής σε βάρος του υπεύθυνου επεξεργασίας του αποτελεσματικού, αναλογικού και αποτρεπτικού διοικητικού χρηματικού προστίμου ύψους 2.000,00 ευρώ.

Πρέπει να αποδεικνύουν την τήρηση των κανόνων

Πιο συγκεκριμένα στην απόφαση της η ΑΠΔΠΧ επαναλαμβάνει ότι “όταν οι βουλευτές ή οι υποψήφιοι βουλευτές λαμβάνουν δεδομένα από τα πολιτικά κόμματα και τα επεξεργάζονται για προσωπική τους πολιτική επικοινωνία, καθίστανται και αυτοί υπεύθυνοι επεξεργασίας.

Με την ιδιότητα αυτή και με βάση την αρχή της λογοδοσίας πρέπει να είναι σε θέση να αποδεικνύουν την τήρηση των υποχρεώσεών τους και των κανόνων επεξεργασίας.

Στην παρούσα περίπτωση η Αρχή διαπίστωσε ότι ο υπεύθυνος επεξεργασίας (η υποψήφια ευρωβουλευτής)

-δεν απέδειξε ότι είχε λάβει προηγούμενες συγκαταθέσεις των προσώπων στα οποία απέστειλε μηνύματα πολιτικής επικοινωνίας. Δεν παρείχε κανένα στοιχείο για τον τρόπο με τον οποίο περιήλθαν στην κατοχή του οι τηλεφωνικοί αριθμοί στους οποίους εστάλησαν μηνύματα, ενώ από την υφιστάμενη νομοθεσία οφείλει να είναι σε θέση να αποδείξει ότι έλαβε συγκαταθέσεις. – Δεν προσδιόρισε στην Αρχή τον ακριβή αριθμό των μηνυμάτων τα οποία εστάλησαν. – Παρείχε στα υποκείμενα των δεδομένων τη δυνατότητα να ασκήσουν το δικαίωμα εναντίωσης με τρόπο εύκολο και σαφή, μέσα στα SMS. – Λόγω και της επαγγελματικής του ιδιότητας, είχε πλήρη γνώση του ισχύοντος νομικού πλαισίου για την πολιτική επικοινωνία πολιτικού χαρακτήρα και τις κατευθυντήριες γραμμές της Αρχής που είχαν δημοσιευτεί και αποσταλεί στα πολιτικά κόμματα ήδη από τις αρχές Απριλίου 2019. – Δεν συνεργάστηκε με την Αρχή. Καθυστέρησε να παραλάβει έγγραφα, ενώ δεν παρείχε σε κανένα στάδιο διευκρινίσεις και πληροφορίες στα ζητήματα που τέθηκαν από την Αρχή.

Ολόκληρη η απόφαση της αρχής εδώ 

Ακολουθήστε το dikastiko.gr στο Google News και δείτε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο στο dikastiko.gr

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ