Παρασκευή 24 Σεπτεμβρίου 2021

Βασίλης Χειρδάρης: Η νομολογία του ΕΔΔΑ δεν είναι ευνοϊκή για αντιεμβολιαστές – Τι δηλώνει στο dikastiko.gr

Την τάση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου να μην κάνει αποδεκτές προσφυγές για επιβολή προσωρινών μέτρων κατά του υποχρεωτικού εμβολιασμού αναλύει ο ποινικολόγος – ειδικός στα ανθρώπινα δικαιώματα

NEWSROOM icon
NEWSROOM
Βασίλης Χειρδάρης: Η νομολογία του ΕΔΔΑ δεν είναι ευνοϊκή για αντιεμβολιαστές – Τι δηλώνει στο dikastiko.gr

Για παγίωση της νομολογίας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΔΑ) κάνει λόγο ο ποινικολόγος – ειδικός στα ανθρώπινα δικαιώματα, Βασίλης Χειρδάρης, με αφορμή την πρόσφατη απόρριψη δύο αιτήσεων από Έλληνες υγειονομικούς σχετικά με τα μέτρα κατά όσων επαγγελματιών δεν εμβολιάζονται.

Β. Χειρδάρης: Η νομολογία του ΕΔΔΑ δεν είναι ευνοϊκή για αντιεμβολιαστές

Όπως σημειώνει «το ΕΔΔΑ στη διαδικασία των προσωρινών μέτρων δέχεται μόνον αιτήσεις κατ’ εξαίρεση που αφορούν πολίτες που αντιμετωπίζουν πραγματικό και σοβαρό κίνδυνο μη αναστρέψιμης βλάβης». Β. Χειρδάρης: Η νομολογία του ΕΔΔΑ δεν είναι ευνοϊκή για αντιεμβολιαστές

Σύμφωνα, όμως, με τον κ. Χειρδάρη τόσο στις γαλλικές αιτήσεις, που είχαν προηγηθεί, όσο και στις ελληνικές το ΕΔΔΑ τις αντιμετώπισε με τον ίδιο τρόπο εκδίδοντας ίδιες αποφάσεις. «Αποφεύγοντας να δεσμευτεί επί της ουσίας και μη κρίνοντας το παραδεκτό και την ουσία των αντίστοιχων προσφυγών που υποβλήθηκαν έκρινε ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για να ληφθούν προσωρινά μέτρα και απέρριψε τις αιτήσεις ως απαράδεκτες» προσθέτει.

Και παραθέτοντας μία σειρά άλλων αποφάσεων του Δικαστηρίου, ο ποινικολόγος καταλήγει: «Εκτιμώ ότι με την παράθεση των ανωτέρω αποφάσεων διαφαίνεται (χωρίς να αποκλείεται) ότι η νομολογία του Στρασβούργου δεν είναι ευνοϊκή για προσφεύγοντες  αντιεμβολιαστές. Εφόσον στην εθνική νομοθεσία και στις αποφάσεις των εγχωρίων δικαστηρίων τηρείται η αρχή της αναλογικότητας και ο σεβασμός της ανθρώπινης αξίας η ευδοκίμηση προσφυγών κατά περιοριστικών μέτρων από επαγγελματίες που οφείλουν νόμιμα να εμβολιαστούν χάριν προστασίας της δημόσιας υγείας φαίνεται εξαιρετικά δυσχερής».

Β. Χειρδάρης: Η νομολογία του ΕΔΔΑ δεν είναι ευνοϊκή για αντιεμβολιαστές

Αναλυτικά το σχόλιο του Β. Χειρδάρη

Με την απόρριψη στις 9 Σεπτεμβρίου των από 2 Σεπτεμβρίου 2021 δύο ελληνικών  αιτήσεων για λήψη προσωρινών μέτρων το ΕΔΔΑ παγίωσε την νομολογία του για  αιτήσεις που αφορούν μέτρα κατά επαγγελματιών που δεν εμβολιάζονται.

Ήδη με την απόφασή Abgrall κ.α. κατά Γαλλίας της 25.08.21 το Δικαστήριο του Στρασβούργου είχε ήδη απορρίψει τις αιτήσεις προσωρινών μέτρων 672 πυροσβεστών και εργαζομένων σε νοσοκομεία που ζητούσαν να ανασταλεί η υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού για τον κορωνοϊό που τους αφορούσε και να μην εφαρμοστούν οι διατάξεις που ανέστειλαν την άσκηση του επαγγέλματος σε αυτούς που δεν έχουν εμβολιαστεί.

Το ΕΔΔΑ στη διαδικασία των προσωρινών μέτρων δέχεται μόνον αιτήσεις κατ’ εξαίρεση που αφορούν πολίτες που αντιμετωπίζουν πραγματικό και σοβαρό κίνδυνο μη αναστρέψιμης βλάβης. Β. Χειρδάρης: Η νομολογία του ΕΔΔΑ δεν είναι ευνοϊκή για αντιεμβολιαστές

Το Στρασβούργο τόσο τις γαλλικές όσο και τις ελληνικές αιτήσεις τις αντιμετώπισε με τον ίδιο τρόπο εκδίδοντας ίδιες αποφάσεις. Αποφεύγοντας να δεσμευτεί επί της ουσίας και μη κρίνοντας το παραδεκτό και την ουσία των αντίστοιχων προσφυγών που υποβλήθηκαν έκρινε ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για να ληφθούν προσωρινά μέτρα και απέρριψε τις αιτήσεις ως απαράδεκτες.

Η κρίση αυτή στα πλαίσια προσωρινών μέτρων θα είναι εξαιρετικά δύσκολα να αλλάξει εκτός και αν αποδειχθεί πραγματικός κίνδυνος μη αναστρέψιμης βλάβης και είναι ενδεικτική της τάσης του ΕΔΔΑ.

Ας υπενθυμίσομε ότι το Στρασβούργο σε απόφαση της Ολομελείας του (Τμήμα Ευρείας Σύνθεσης) εξέδωσε την απόφαση Vavřička κ.α. κατά Τσεχικής Δημοκρατίας της 08.04.2021, κρίνοντας ότι η υποχρεωτικότητα του παιδικού εμβολιασμού δεν παραβιάζει το δικαίωμα σεβασμού της ιδιωτικής ζωής. Αναγνώρισε ότι η υποχρεωτικότητα επιδίωκε τους νόμιμους στόχους της προστασίας της υγείας καθώς και των δικαιωμάτων τρίτων, επισημαίνοντας ότι ο εμβολιασμός προστατεύει τόσο τους ίδιους που το κάνουν όσο και αυτούς που δεν μπορούν να εμβολιαστούν για ιατρικούς λόγους.

Το ΕΔΔΑ έκρινε επίσης στην παλαιότερη  απόφασή του Boffa κ.α. κατά Σαν Μαρίνο το 1998ότι οι υποχρεωτικοί εμβολιασμοί εφόσον δεν δημιουργούν πραγματικό ιατρικό κίνδυνο για τον ασθενή δεν παραβιάζουν το δικαίωμα στη ζωή.

Στην απόφαση δε Μάρτυρες του Ιεχωβά της Μόσχας κ.α. κατά Ρωσίας του 2010 έκρινε ότι εάν υφίσταται ανάγκη προστασίας τρίτων μέσω υποχρεωτικού εμβολιασμού εξαιτίας μίας επιδημίας δεν παραβιάζεται η ΕΣΔΑ και το δικαίωμα του ασθενούς σε αυτοδιάθεση για τη ζωή του δεν υπερισχύει  της προστασίας της δημόσιας υγείας. Β. Χειρδάρης: Η νομολογία του ΕΔΔΑ δεν είναι ευνοϊκή για αντιεμβολιαστές

Επίσης στην απόφασή του 2012 Solomakhin κατά Ουκρανίας είχε αποφανθεί ότι το δικαίωμα στην ιδιωτική και οικογενειακή ζωή δεν παραβιάζεται από τον υποχρεωτικό εμβολιασμό όταν ο εμβολιασμός  βασίζεται στην ανάγκη προστασίας της υγείας, έχει σχεδιαστεί για την καταπολέμηση της πανδημίας και έχουν ληφθεί επαρκείς ιατρικές προφυλάξεις που διασφαλίζουν ότι το εμβόλιο δεν θα βλάψει δυσανάλογα και υπάρχουν μηχανισμοί για έλεγχο της ποιότητας  και των τυχόν παρενεργειών του.

Να επισημανθεί ότι στην πρώτη υπόθεση που ασχολήθηκε με τον covid-19  RenauldLeMailloux κατά Γαλλίας της 03.12.20 το ΕΔΔΑ έκρινε απαράδεκτη την προσφυγή πολίτη που διαμαρτυρήθηκε για τα ελλιπή υγειονομικά μέτρα που έλαβε η Γαλλική Κυβέρνηση αφού ο προσφεύγων δεν ήταν θύμα μη έχοντας υποστεί ο ίδιος καμία συνέπεια. Β. Χειρδάρης: Η νομολογία του ΕΔΔΑ δεν είναι ευνοϊκή για αντιεμβολιαστές

Εκτιμώ ότι με την παράθεση των ανωτέρω αποφάσεων διαφαίνεται (χωρίς να αποκλείεται) ότι η νομολογία του Στρασβούργου δεν είναι ευνοϊκή για προσφεύγοντες  αντιεμβολιαστές. Εφόσον στην εθνική νομοθεσία και στις αποφάσεις των εγχωρίων δικαστηρίων τηρείται η αρχή της αναλογικότητας και ο σεβασμός της ανθρώπινης αξίας η ευδοκίμηση προσφυγών κατά περιοριστικών μέτρων από επαγγελματίες που οφείλουν νόμιμα να εμβολιαστούν χάριν προστασίας της δημόσιας υγείας φαίνεται εξαιρετικά δυσχερής.

Ακολουθήστε το dikastiko.gr στο Google News και δείτε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο στο dikastiko.gr

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ