Σάββατο 23 Σεπτεμβρίου 2023

Η ακυρότητα της σύμβασης εργασίας λόγω έλλειψης πιστοποιητικού υγείας

Η έλλειψη πιστοποιητικού υγείας ή η μη θεώρησή του επιφέρει ακυρότητα της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας των μισθωτών που απασχολούνται με την παρασκευή, προετοιμασία και συσκευασία των τροφίμων και ποτών για τη διάθεσή τους στην κατανάλωση ή παρέχουν υπηρεσίες προς το κοινό οι οποίες προϋποθέτουν ή συνεπάγονται άμεση επαφή με τον καταναλωτή των τροφίμων ή των ποτών ή με τον χρήστη των υπηρεσιών και έχει ως συνέπεια ότι ο εργαζόμενος τελεί σε απλή σχέση εργασίας με τον εργοδότη του.

NEWSROOM icon
NEWSROOM
Η ακυρότητα της σύμβασης εργασίας λόγω έλλειψης πιστοποιητικού υγείας

Με βιβλιάρια υγείας (ήδη πιστοποιητικά υγείας) πρέπει να εφοδιάζονται όχι όλοι όσοι ασκούν εργασία χειριστή τροφίμων ή ποτών ή απασχολούνται σε επιχείρηση υγειονομικού ενδιαφέροντος, αλλά εκείνοι από αυτούς που ασχολούνται με την παρασκευή, συσκευασία και προετοιμασία των τροφίμων ή ποτών για τη διάθεσή τους στην κατανάλωση, ή παρέχουν υπηρεσίες προς το κοινό, οι οποίες προϋποθέτουν ή συνεπάγονται άμεση επαφή με τον καταναλωτή των τροφίμων ή των ποτών ή με τον χρήστη των υπηρεσιών, αφού τότε μόνο υπάρχει κίνδυνος να μεταδοθούν στον τελευταίο τα νοσήματα από τα οποία πάσχουν, ή τα μικρόβια, οι ιοί και τα παράσιτα των οποίων είναι φορείς.

Η έλλειψη πιστοποιητικού υγείας ή η μη θεώρησή του επιφέρει ακυρότητα της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας των μισθωτών που απασχολούνται με την παρασκευή, προετοιμασία και συσκευασία των τροφίμων και ποτών για τη διάθεσή τους στην κατανάλωση ή παρέχουν υπηρεσίες προς το κοινό οι οποίες προϋποθέτουν ή συνεπάγονται άμεση επαφή με τον καταναλωτή των τροφίμων ή των ποτών ή με τον χρήστη των υπηρεσιών και έχει ως συνέπεια ότι ο εργαζόμενος τελεί σε απλή σχέση εργασίας με τον εργοδότη του.

Για το ορισμένο όμως της αγωγής που ερείδεται σε άκυρη καταγγελία της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου με την οποία διώκεται η αναγνώριση της ακυρότητας αυτής και η επιδίκαση αποδοχών υπερημερίας στον μισθωτό, δεν απαιτείται να διαλαμβάνεται στο δικόγραφο της αγωγής ότι ο εργαζόμενος ήταν εφοδιασμένος με πιστοποιητικό υγείας, διότι η αναφορά «σε σύμβαση εξαρτημένης εργασίας» στο δικόγραφο της αγωγής έχει την έννοια της έγκυρης σύμβασης, ενώ η έλλειψη του βιβλιαρίου υγείας αποτελεί ένσταση του εναγόμενου εργοδότη περί ακυρότητας της σύμβασης αυτής, η παραδοχή της οποίας συνεπάγεται την απόρριψη της αγωγής ως ουσία αβάσιμης και όχι ως αόριστης.

Η άνω ακυρότητα της σύμβασης εργασίας λόγω έλλειψης του πιστοποιητικού υγείας ερευνάται και αυτεπαγγέλτως από το δικαστήριο, δηλαδή και χωρίς να προταθεί από τον εναγόμενο εργοδότη, επειδή αφορά τη δημόσια τάξη, καθόσον η ύπαρξη του βιβλιαρίου υγείας αποβλέπει στην προστασία της δημόσιας υγείας, υπό την αυτονόητη προϋπόθεση ότι προκύπτει από τα πραγματικά περιστατικά που έχουν τεθεί ενώπιόν του, δηλαδή με την επίκληση της συμβάσεως εξαρτημένης εργασίας υγειονομικού ενδιαφέροντος από τον εργαζόμενο.

Συνεπώς το Εφετείο, που κρίνοντας αυτεπαγγέλτως ότι η σύμβαση εργασίας της αναιρεσείουσας είναι άκυρη επειδή δεν επικαλέσθηκε και δεν προσκόμισε βιβλιάριο υγείας, ουδόλως υπέπεσε σε πλημμέλεια εκ του άρθρου 559 αρ. 8 Κ.Πολ.Δ., δεδομένου ότι η ακυρότητα της σύμβασης εργασίας λόγω έλλειψης του πιστοποιητικού υγείας ερευνάται και αυτεπαγγέλτως από το δικαστήριο.

Απορριπτέος και ο εκ του άρθρου 559 αρ. 1 Κ.Πολ.Δ. λόγος αναίρεσης για παραβίαση του άρθρου 6 παρ. 1 της Ε.Σ.Δ.Α., καθώς η διασφαλιζόμενη με τη διάταξη αυτή δικαστική προστασία δεν έχει σχέση με την αυτεπάγγελτη έρευνα της κατοχής βιβλιαρίου υγείας από την αναιρεσείουσα, αφού η ενέργεια αυτή του δικαστηρίου κατά νόμιμη υποχρέωσή του δεν στέρησε από την αναιρεσείουσα κάποιο ουσιαστικό ή δικονομικό της δικαίωμα και τη δυνατότητα να αποδείξει τον ισχυρισμό της, εν όψει της εκ του νόμου γνωστής σ’ αυτήν αυτεπάγγελτης υποχρέωσης έρευνας του δικαστηρίου (απόφαση Αρείου Πάγου, Επιθεώρησις Εργατικού Δικαίου 2020, σ. 1081).

Ακολουθήστε το dikastiko.gr στο Google News και δείτε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο στο dikastiko.gr

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ