Πειθαρχικές ποινές αντί απολύσεως και αρχή της αναλογικότητας – Απόλυση λόγω διατάραξης του κλίματος εντός της επιχείρησης 

Εάν στον κανονισμό εργασίας προβλέπονται πειθαρχικά παραπτώματα και αντίστοιχες πειθαρχικές ποινές, τότε ναι μεν ο εργοδότης δεν υποχρεούται να επιλέξει αντί της καταγγελίας την επιβολή πειθαρχικής ποινής, λόγω της διαφορετικής λειτουργίας τους, πλην όμως η προσφυγή στην καταγγελία ελέγχεται δικαστικά

NEWSROOM icon
NEWSROOM
Πειθαρχικές ποινές αντί απολύσεως και αρχή της αναλογικότητας – Απόλυση λόγω διατάραξης του κλίματος εντός της επιχείρησης 

— Η καταγγελία της σύμβασης εργασίας δεν είναι καταχρηστική όταν οφείλεται σε διακοπή της αρμονικής συνεργασίας μεταξύ του εργοδότη και του εργαζομένου, που προήλθε από αντισυμβατική συμπεριφορά ή από πλημμελή εκτέλεση των καθηκόντων του τελευταίου, καθώς και όταν οφείλεται σε πραγματική και ηθελημένη ανάρμοστη συμπεριφορά του εργαζομένου προς τον εργοδότη ή τους νομίμους εκπροσώπους του ή προς συναδέλφους ή προς τους συναλλασσομένους με την επιχείρηση του εργοδότη, αφού στην περίπτωση αυτή διαταράσσεται η εύρυθμη λειτουργία της επιχείρησης και κλονίζεται η μεταξύ των μερών σχέση εμπιστοσύνηςπου πρέπει να διέπει τη λειτουργία της σύμβασης.

— Επίσης,ενόψει του αναιτιώδους χαρακτήρα της καταγγελίας,η αντικειμενικά αδικαιολόγητη καταγγελίαδεν είναι άνευ άλλου τινός καταχρηστική.

— Έτσι, η απόλυση δεν θεωρείται καταχρηστική όταν δεν υπάρχει καμία εμφανής αιτία ή όταν οι λόγοι που επικαλέστηκε γι’ αυτήν ο εργοδότης ήταν αναληθείς.

— Εάν στον κανονισμό εργασίας προβλέπονται πειθαρχικά παραπτώματα και αντίστοιχες πειθαρχικές ποινές, τότε ναι μεν ο εργοδότης δεν υποχρεούται να επιλέξει αντί της καταγγελίας την επιβολή πειθαρχικής ποινής, λόγω της διαφορετικής λειτουργίας τους, πλην όμως η προσφυγή στην καταγγελία ελέγχεται δικαστικά κατ’ άρθρο 281 Α.Κ.

— Ειδικότερα, το δικαστήριο, κατόπιν σχετικού ισχυρισμού, εξετάζει αν υπάρχουν άλλα ηπιότερα της καταγγελίας μέτρα, εξίσου πρόσφορα για την επίτευξη του επιδιωκόμενου με αυτήν σκοπού, δηλαδή αν η καταγγελία είναι όχι μόνο πρόσφορο αλλά και αναγκαίο μέσο για τη διαφύλαξη των εργοδοτικών συμφερόντων.

— Όμως για την επιβολή πειθαρχικής ποινής λόγω της εκ μέρους του εργαζομένου τέλεσης κάποιου παραπτώματος πρέπει να υφίσταται εσωτερικός κανονισμός στην επιχείρηση που προβλέπει το πειθαρχικό παράπτωμα ή/και τις επιβλητέες πειθαρχικές κυρώσεις.

— Εάν στην επιχείρηση δεν έχει καταρτισθεί εσωτερικός κανονισμός που να προσδιορίζει τα πειθαρχικά παραπτώματα ή/και τις επιβλητέες πειθαρχικές ποινές ή/και που να καθορίζει σχετικές πειθαρχικές διαδικασίες, δεν μπορεί να γίνει λόγος για παραβίαση της αρχής της αναλογικότητας επειδή ο εργοδότης, αντί της καταγγελίας, δεν επέλεξε το ηπιότερο μέτρο της πειθαρχικής ποινής.

— Δεν αποκλείεται βεβαίως, σε όλως οριακές περιπτώσεις, ακόμη και σε περίπτωση έλλειψης εσωτερικού κανονισμού προβλέποντος πειθαρχικό δίκαιο, ο έλεγχος από το δικαστήριο του κύρους της καταγγελίαςαπό την άποψη της εκ μέρους του εργοδότη παραβίασης της αρχής της αναλογικότητας, η οποία συνιστά την αντίστροφη μορφή της απαγόρευσης της κατάχρησης δικαιώματος (απόφαση    Αρείου Πάγου, Επιθεώρησις Εργατικού Δικαίου 2021, σ. 99).

Ακολουθήστε το dikastiko.gr στο Google News και δείτε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο στο dikastiko.gr