Δευτέρα 08 Αυγούστου 2022

Εκδίδεται η νέα ΚΥΑ: Ισχύς μέχρι 7 Δεκεμβρίου με ελάχιστες διαφορές για τα δικαστήρια- Τι προστίθεται για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά

Η ισχύς της θα είναι έως τις 7 Δεκεμβρίου στις 6 το πρωί, αλλά προφανώς με επιδημιολογικά δεδομένα που υφίστανται είναι σφόδρα πιθανόν να επεκταθεί.

NEWSROOM icon
NEWSROOM
Εκδίδεται η νέα ΚΥΑ: Ισχύς μέχρι 7 Δεκεμβρίου με ελάχιστες διαφορές για τα δικαστήρια- Τι προστίθεται για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά

Στο μοτίβο της «λειτουργίας» των δικαστηρίων για τα Ποινικά και Πολιτικά Δικαστήρια της χώρας και με ελάχιστες διαφορές σε άλλες διαδικασίες (π.χ ασφαλιστικά μέτρα και πλατφόρμα υπερχρεωμένων νοικοκυριών) κινείται σύμφωνα με πληροφορίες η νέα ΚΥΑ που εκδίδεται άμεσα.

Η ισχύς της θα είναι έως τις 7 Δεκεμβρίου στις 6 το πρωϊ, αλλά προφανώς με επιδημιολογικά δεδομένα που υφίστανται είναι σφόδρα πιθανόν να επεκταθεί.

Τι ΔΕΝ αλλάζει

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες δεν τίθεται επί τάπητος αυξημένη λειτουργία των δικαστηρίων καθώς ήδη θεωρείται από πολλούς δικαστικούς παράγοντες ότι υπάρχει υπερλειτουργία των δικαστηρίων (Ένωση Δικαστών, Ένωση Εισαγγελέων, Δικαστικοί Υπάλληλοι) σε αντίθεση με τους δικηγόρους που ζητούσαν επιπλέον δίκες κυρίως στα Ποινικά Ακροατήρια( Μαχόμενοι Δικηγόροι) .

Η ΚΥΑ αναμένεται να μην αλλάξει τίποτα στα Ποινικά και Πολιτικά Δικαστήρια (ΕΔΩ) όπως ισχύει σήμερα από τις 6 Νοεμβρίου.

Τι ΑΛΛΑΖΕΙ

Οι ίδιες πληροφορίες  αναφέρουν πως με την νεα ΚΥΑ πιθανότατα θα αλλάξει η διαδικασία στα ασφαλιστικά μέτρα και πλέον θα δικάζονται κατ΄αντιμωλία και με κλήτευση των δυο αντιδίκων.

Επίσης θα γίνονται κανονικά οι αιτήσεις για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά (υποθέσεις που θα εκδικάζονταν μετά από 15/6/21) προκειμένου να προλάβει ο κόσμος να υποβάλλει τον φάκελο αφού είναι συγκεκριμένες οι προθεσμίες.

Παραλληλία θα υπάρξει πρόβλεψη για να δικάζονται και περιπτώσεις εκτάκτων συνθηκών ακόμα και με παρουσία μαρτύρων (πχ απεργίες) ωστε να μην εκδίδονται δικαστικές αποφάσεις όπως αυτή που αποκάλυψε το  dikastiko.gr

Οι δικαστές

Υπενθυμίζεται πως η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων είχε υποβάλλει συγκεκριμένη πρόταση σε δυο επίπεδα (ήπιο και πιο αυστηρό όταν η πανδημία βρίσκεται σε έξαρση). Η απόφαση πάντως της κυβέρνησης φαίνεται να κινείται προς την περίπτωση της «ήπιας μορφής», παρά το γεγονός ότι οι δικαστές ήθελαν περαιτέρω μείωση δικαστηριακής ύλης.

Η πρότασή τους για το πρώτο επίπεδο ήταν η εξής:

«Α΄ ΕΠΙΠΕΔΟ (ήπιο):

 – Ως προς τον ανώτατο αριθμό ατόμων εντός της δικαστικής αίθουσας, προτείνουμε τη διατήρηση του ορίου των 15 ατόμων, χωρίς εξαιρέσεις.

 

– Ως προς τις πολιτικές υποθέσεις προτείνουμε κατ΄ αρχήν να αναστέλλεται η εκδίκαση όλων των πολιτικών υποθέσεων. Εξαιρέσεις από το βασικό κανόνα της αναστολής θα πρέπει να ορισθούν οι εξής:

 

– Η εκδίκαση των υποθέσεων της νέας τακτικής διαδικασίας (ν.4335/2015).

 

– Στις περιοριστικά οριζόμενες στην υπάρχουσα ΚΥΑ υποθέσεις ασφαλιστικών μέτρων που εκδικάζονται (εγγυοδοσία, εγγραφή ή εξάλειψη ή μεταρρύθμιση προσημείωσης υποθήκης κλπ) προστίθενται η αίτηση παροχής νομικής βοήθειας, καθώς κρίνεται ότι δεν επιβαρύνει σημαντικά το πλαίσιο και ανταποκρίνεται σε εντελώς άμεση ανάγκη δικαστικής προστασίας.

 

– Στις περιοριστικά οριζόμενες στην υπάρχουσα ΚΥΑ υποθέσεις που δικάζονται με την εκούσια δικαιοδοσία (θέση προσώπου σε δικαστική συμπαράσταση), προστίθενται και η αίτηση υποβολής προσώπου σε ακούσια νοσηλεία καθώς και η αίτηση αποσφράγισης για να αποτραπεί κίνδυνος ή για άλλο σπουδαίο λόγο κατ΄ άρθρο 831παρ.1εδ. τελ ΚΠολΔ, καθώς δεν επιβαρύνουν το πλαίσιο και αντιμετωπίζουν ζητήματα που άπτονται κινδύνων της δημόσιας υγείας.

 

– Στις λοιπές πολιτικές υποθέσεις (δηλαδή σε όσες δεν δικάζονται κατά την νέα τακτική διαδικασία, τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων και την εκούσια δικαιοδοσία κάθε βαθμού), είναι δυνατή η συζήτηση των υποθέσεων υπό δύο διακρίσεις: Εκείνες που εκ του νόμου δεν υπάρχει υποχρέωση προφορικότητας (πχ. εφέσεις επί ενδίκων βοηθημάτων που δικάστηκαν κατ΄ αντιμωλία στον πρώτο βαθμό), να δικάζονται μόνο μετά από κοινή δήλωση του άρθρου 242 ΚΠολΔ, ενώ οι λοιπές μόνο μετά από δήλωση όλων των πληρεξουσίων δικηγόρων των διαδίκων (που κατατίθεται εντός του ωραρίου του Δικαστηρίου και δεν ανακαλείται) ότι δεν θα εξετάσουν μάρτυρες ή διαδίκους. Η απουσία τέτοιας δήλωσης, θα πρέπει να οδηγεί σε οίκοθεν απόσυρση της υπόθεσης από το πινάκιο.

 

– Ως προς τις ποινικές υποθέσεις προτείνεται η προσωρινή αναστολή όλων των υποθέσεων ενώπιων των ποινικών δικαστηρίων με τις εξής εξαιρέσεις:

 

– Των κακουργημάτων που παραγράφονται έως τις 31.12.2021 για όσες δίκες εκκρεμούν στο δεύτερο βαθμό και στις 31.12.2022 για όσες εκκρεμούν στον πρώτο βαθμό, χωρίς να λαμβάνεται υπόψιν ο χρόνος παραγραφής των συναφών πλημμελημάτων για την εκδίκαση του κακουργήματος, καθώς το χρονικό όριο που θέτει η από 06.11.2020 ΚΥΑ είναι ιδιαίτερα ευρύ και οδηγεί στην εκδίκαση πλειάδας μη επειγόντων κακουργημάτων, με το όχημα του κινδύνου παραγραφής συναφούς πλημμελήματος. Αντίστοιχα, τα πλημμελήματα που παραγράφονται έως τις 31.12.2021 για όσες εκκρεμούν στο δεύτερο βαθμό και έως τις 31.12.2022 για όσες εκκρεμούν στον πρώτο βαθμό.

 

– Τις επείγουσες ανακριτικές ενέργειες αυτόφωρων κακουργημάτων και η διενέργεια ανακριτικών πράξεων τακτικής ανάκρισης και προανακριτικών πράξεων στα πλαίσια προκαταρκτικής εξέτασης για υποθέσεις με φερόμενο χρόνο συμπλήρωσης παραγραφής την 31.12.2023 για τα κακουργήματα και την 31.12.2022 για τα πλημμελήματα, καθώς μέχρι σήμερα ουδέν οριζόταν για τη διενέργεια τακτικής ανάκρισης και προκαταρκτικής εξέτασης.

 

– Επίσης προτείνεται πρόβλεψη για εξέταση κατηγορουμένου που έχει συμπτώματα ή έχει προσβληθεί από Covid 19, στα πλαίσια διενέργειας κύριας ανάκρισης, εξ αποστάσεως με εικονοτηλεδιάσκεψη, χωρίς τη φυσική παρουσία του στο ανακριτικό γραφείο. Ήδη για τη ρύθμιση αυτή με το από 30.10.2020 έγγραφο της η Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων έχει κοινοποιήσει στο Υπουργείο Δικαιοσύνης επεξεργασμένο σχέδιο σχετικής διάταξης με αντίστοιχη αιτιολογική έκθεση στην οποία και αναφερόμαστε.

Ακολουθήστε το dikastiko.gr στο Google News και δείτε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο στο dikastiko.gr

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ