Παρασκευή 31 Μαρτίου 2023

Γιάννης Καρούζος: Τα νέα πρόστιμα στην εργατική νομοθεσία

NEWSROOM icon
NEWSROOM
Γιάννης Καρούζος: Τα νέα πρόστιμα στην εργατική νομοθεσία

Του Γιάννη Καρούζου, Δικηγόρου-Εργατολόγου

Με την εκδοθείσα Υπουργική Απόφαση ρυθμίζεται εκ νέου το ζήτημα της κατηγοριοποίησης των παραβάσεων της εργατικής νομοθεσίας και αντίστοιχα του καθορισμού του ύψους των προστίμων που επιβάλλονται από τους Επιθεωρητές του ΣΕΠΕ σε περίπτωση διαπίστωσης των παραβάσεων.

Πιο συγκεκριμένα, κατηγοριοποιούνται οι παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας και καθορίζονται μέθοδοι υπολογισμού των επιβαλλόμενων από το ΣΕΠΕ προστίμων, με τη συνεκτίμηση των προβλεπόμενων κριτηρίων. Τα κριτήρια αυτά, τα οποία πρέπει να επισημανθεί ότι μικρές διαφορές έχουν από όσα και μέχρι σήμερα προβλέπονταν, είναι:

α) η σοβαρότητα της παράβασης, β) ο αριθμός των εργαζομένων της επιχείρησης, γ) η επανειλημμένη επιβολή κυρώσεων για παρόμοιες παραβάσεις, δ) ο αριθμός των εργαζομένων που θίγονται από την παράβαση, ε) το μέγεθος της επιχείρησης (στον ελεγχόμενο τόπο εργασίας), στ) το καθεστώς απασχόλησης των θιγόμενων εργαζομένων και ζ) η υπαιτιότητα, ήτοι ο βαθμός ευθύνης για την τέλεση της παράβασης.

Περαιτέρω, οι παραβάσεις διακρίνονται με βάση τη φύση τους σε Γενικές και σε Ατομικού Χαρακτήρα. Οι Γενικές παραβάσεις είναι ιδίως οι παραβάσεις που αφορούν στο σύνολο του προσωπικού, στη μη εκπλήρωση εργοδοτικής διοικητικής υποχρέωσης που αφορά στο σύνολο του προσωπικού (για παράδειγμα τήρηση βιβλίων ή άλλων εγγράφων), στην εκπρόθεσμη ή πλημμελή υποβολή εντύπων προς τις υπηρεσίες και στη μη τήρηση νομοθετημένης διαδικασίας που αφορά στη διενέργεια ελέγχου ή σε σύστημα απασχόλησης κλπ..

Αντίστοιχα οι Ατομικού Χαρακτήρα παραβάσεις είναι οι παραβάσεις που θίγουν ατομικά τον κάθε εργαζόμενο και σχετίζονται με την παράβαση εργασιακών δικαιωμάτων του ή με μη εκπλήρωση εργοδοτικής υποχρέωσης που προβλέπεται εξατομικευμένα για κάθε εργαζόμενο.

Στις Γενικές παραβάσεις ο υπολογισμός του προστίμου γίνεται ανεξάρτητα από τον αριθμό των θιγόμενων εργαζόμενων, ενώ αντίθετα στις ατομικού χαρακτήρα ο υπολογισμός γίνεται ανά θιγόμενο εργαζόμενο. Σε περίπτωση επανειλημμένης επιβολής κυρώσεων για ίδιες παραβάσεις το συνολικό ποσό του προστίμου προσαυξάνεται σε ποσοστό που εξαρτάται από την κατηγορία της παράβασης (χαμηλή, σημαντική, υψηλή, πολύ υψηλή), όπως αυτές κατηγοριοποιούνται στην Υ.Α..

Σημαντικό είναι να αναφερθεί, ότι η διάταξη έχει άμεση εφαρμογή, δηλαδή σε περιπτώσεις που έχουν γίνει έλεγχοι, έχουν διαπιστωθεί παραβάσεις αλλά δεν έχει εκδοθεί ακόμη Πράξη Επιβολής Προστίμου, εφαρμόζεται η εκδοθείσα Υ.Α.. Το ίδιο συμβαίνει και σε εκκρεμείς περιπτώσεις που δεν έχουν οριστικοποιηθεί με την έκδοση απόφασης του αρμοδίου οργάνου (όπως αιτήσεις θεραπείας και ιεραρχικές προσφυγές).

Πηγή: dikigorosergatologos.gr

Ακολουθήστε το dikastiko.gr στο Google News και δείτε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο στο dikastiko.gr

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ