Τετάρτη 08 Φεβρουαρίου 2023

νέα πρόστιμα

Γιάννης Καρούζος: Τα νέα πρόστιμα στην εργατική νομοθεσία

Γιάννης Καρούζος: Τα νέα πρόστιμα στην εργατική νομοθεσία

Του Γιάννη Καρούζου, Δικηγόρου-Εργατολόγου Με την εκδοθείσα Υπουργική Απόφαση ρυθμίζεται εκ νέου το ζήτημα της κατηγοριοποίησης των παραβάσεων της εργατικής νομοθεσίας και αντίστοιχα του καθορισμού του ύψους των προστίμων που επιβάλλονται από τους Επιθεωρητές του ΣΕΠΕ σε περίπτωση διαπίστωσης των παραβάσεων. Πιο συγκεκριμένα, κατηγοριοποιούνται οι παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας και καθορίζονται μέθοδοι υπολογισμού των επιβαλλόμενων […]