Πέμπτη 01 Δεκεμβρίου 2022

Γιάννης Καρούζος: Τι δικαιούνται οι ευπαθείς ομάδες που δεν δικαιούνται ειδικής άδειας

NEWSROOM icon
NEWSROOM
Γιάννης Καρούζος: Τι δικαιούνται οι ευπαθείς ομάδες που δεν δικαιούνται ειδικής άδειας

Του Γιάννη Καρούζου, Δικηγόρου-Εργατολόγου

Σύμφωνα με το άρθρο εικοστό πέμπτο της από 14-3-2020 ΠΝΠ, για το χρονικό διάστημα ισχύος των έκτακτων μέτρων αποφυγής της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, υπάλληλοι, που απασχολούνται σε δημόσιες υπηρεσίες, αποκεντρωμένες διοικήσεις, ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και νομικά πρόσωπα αυτών, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και 5 νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου εντός Γενικής Κυβέρνησης με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, οι οποίοι είναι καρκινοπαθείς και υποβάλλονται σε χημειοθεραπείες ή έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση δύνανται να απουσιάζουν δικαιολογημένα με ειδική άδεια, εφόσον δεν απουσιάζουν ήδη από την Υπηρεσία για τον λόγο αυτό. Η ειδική αυτή άδεια επεκτάθηκε και σε ομάδες αυξημένου κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη COVID-19 και συγκεκριμένα στα άτομα με βαριά καρδιοπάθεια, στα άτομα με βαριά πνευμονοπάθεια και στα άτομα με αρρύθμιστο σακχαρώδη διαβήτη. Οι ως άνω ευπαθείς ομάδες δύνανται, εφόσον το επιθυμούν, με δήλωσή τους στη Δ/νση προσωπικού να παρέχουν εξ αποστάσεως εργασία.

Μέχρι σήμερα, ο περιοριστικός κατάλογος των ευπαθών ομάδων στο δημόσιο τομέα, δεν έχει επεκταθεί περαιτέρω. Κατά συνέπεια, οι υπάλληλοι που πάσχουν από κάποιο νόσημα, αλλά δεν ανήκουν στις ανωτέρω οριζόμενες ευπαθείς ομάδες, δε δικαιούνται ειδική άδεια για την προστασία της υγείας τους λόγω της διάδοσης του κορωνοϊού. Ωστόσο, σύμφωνα με τις νομοθετικές προβλέψεις μέχρι στιγμής, υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις για τους υπαλλήλους που αφενός δε δικαιούνται την ειδική άδεια, αφετέρου κρίνεται αναγκαία η προστασία της υγείας τους λόγω της διάδοσης του κορωνοϊού.

Αρχικά, στην από 16.3.2020 εγκύκλιο του Υπ. Εσωτερικών, προβλέπεται ότι υπάλληλοι δημοσίων υπηρεσιών, αποκεντρωμένων διοικήσεων, ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ και ΑΕ του δημοσίου τομέα που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, στην περίπτωση που είναι τοποθετημένοι σε υπηρεσίες εξυπηρέτησης κοινού, πρέπει με ευθύνη του αρμοδίου για τα θέματα ανθρώπινου δυναμικού του φορέα προϊσταμένου να διατίθενται εκτάκτως σε υπηρεσίες back office, ήτοι να ασκούν καθήκοντα, για τα οποία δεν απαιτείται η καθημερινή επαφή με κοινό, χωρίς να είναι απαραίτητη η έκδοση σχετικής απόφασης, καθώς σκοπός είναι η προστασία της υγείας των υπαλλήλων λόγω ανωτέρας βίας.

Η άσκηση των καθηκόντων αυτών από τους εν λόγω υπαλλήλους για τον ανωτέρω λόγο διενεργείται υποχρεωτικά από την Υπηρεσία και οι υπάλληλοι, τους οποίους αφορά, είναι υποχρεωμένοι για την άσκηση των καθηκόντων αυτών για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται. Ως ευπαθείς ομάδες για την εφαρμογή των ανωτέρω ορίζονται τα άτομα με σοβαρά χρόνια νοσήματα (π.χ. καρδιαγγειακά νοσήματα, νοσήματα του αναπνευστικού, σακχαρώδη διαβήτη) και όσοι τελούν σε ανοσοκαταστολή.

Σε κάθε άλλη περίπτωση οι ως άνω ευπαθείς ομάδες, εφόσον επιθυμούν την μη προσέλευσή τους στην Υπηρεσία για την άσκηση των προαναφερόμενων καθηκόντων, δύνανται να απουσιάζουν με τις πάγιες προβλεπόμενες ισχύουσες άδειες (κανονική, αναρρωτική κλπ).

Τέλος, όσον αφορά την εξ αποστάσεως παροχή εργασίας σύμφωνα με την από 11.3.2020 ΠΝΠ, προβλέπεται δυνατότητα λήψης των απαραίτητων μέτρων εκ μέρους των υπηρεσιών, προκειμένου να εξασφαλίζεται, ανάλογα με τη φύση του αντικειμένου της υπηρεσίας, η δυνατότητα εξ αποστάσεως παροχής εργασίας με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων. Σύμφωνα με την από 14.3.2020 ΠΝΠ, υπό τις δεδομένες συνθήκες και για την άμεση εφαρμογή του μέτρου της εξ αποστάσεως παροχής εργασίας οι υπάλληλοι θα πρέπει, όπου αυτό απαιτείται και ανάλογα με τα καθήκοντα κάθε υπαλλήλου, να διαθέτουν πρόσβαση στο διαδίκτυο, σταθερό ή φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή, σταθερό ή κινητό τηλέφωνο για τη δυνατότητα επικοινωνίας, καθώς επίσης και λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η διακίνηση των εγγράφων, εφόσον απαιτείται, θα γίνεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικά μέσα.

Σημειωτέον ωστόσο ότι, η κατά τα ανωτέρω παροχή εργασίας με τηλεργασία, δε μπορεί μονομερώς να επιβληθεί από τον υπάλληλο, αν δε συμφωνεί προς τούτο η υπηρεσία.

Πηγή: dikigorosergatologos.gr

Ακολουθήστε το dikastiko.gr στο Google News και δείτε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο στο dikastiko.gr

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ