Δευτέρα 04 Μαρτίου 2024

Υπεγράφησαν 4 νέες συλλογικές συμβάσεις εργασίας: Πώς επηρεάζονται οι μισθοί

«Όταν έχουμε μια αύξηση του κατώτατου μισθού πάντα υπάρχει μια ταυτόχρονη αύξηση μιας μονάδας του κατώτατου μισθού στους υπόλοιπους κλάδους» λέει ο Γ. Καρούζος.

NEWSROOM icon
NEWSROOM
Υπεγράφησαν 4 νέες συλλογικές συμβάσεις εργασίας: Πώς επηρεάζονται οι μισθοί unsplash

Υπεγράφησαν 4 νέες Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας (ΣΣΕ ) για συγκεκριμένες κατηγορίες εργαζομένων και αυτό σημαίνει πως επηρεάζονται οι μισθοί. Πρόκειται για τη  Σ.Σ.Ε. που αφορά τους όρους αμοιβής και εργασίας του πάσης φύσεως εργατοτεχνικού, βοηθητικού και υπαλληλικού προσωπικού, που εργάζεται με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου στις κάθε είδους εγκαταστάσεις, αποθήκες και γραφεία καθώς και στις εξωτερικές υπηρεσίες των επιχειρήσεων εισαγωγής και εμπορίας πετρελαιοειδών γενικά προϊόντων καθώς και υγραερίων, τη Σ.Σ.Ε. (18.7.2023) που αφορά τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων με σχέση εξαρτημένης εργασίας στον κλάδο της ιδιωτικής ασφάλισης (διετής), τη  Σ.Σ.Ε.  που αφορά  τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων σε : α) επιχειρήσεις επισιτισμού, β) σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και γ) επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου και υπηρεσιών στη Μήλο και τη  Σ.Σ.Ε.  που αφορά τους όρους αμοιβής και εργασίας των διπλωματούχων ξεναγών που εργάζονται στην Πάτμο.

Τι λένε οι εργατολόγοι

Το θέμα των παραπάνω συμβάσεων σχολίασε ο εργατολόγος Γιάννης Καρούζος μιλώντας σε τηλεοπτική εκπομπή του OPEN.  «Όταν έχουμε μια αύξηση του κατώτατου μισθού πάντα υπάρχει μια ταυτόχρονη αύξηση μιας μονάδας του κατώτατου μισθού στους υπόλοιπους  κλάδους. Υπεγράφησαν 4 σημαντικές συλλογικές συμβάσεις ύστερα από πολύ καιρό:  στους υπάλληλους γραφείου επιχείρησης πετρελαιοειδών ο κατώτατος μισθός ξεκινάει από τα 860 ευρώ και φτάνει μέχρι και τα 920 ευρώ. Δηλαδή μια βάση που είναι πολύ πιο πάνω από τον κατώτατο τα 780 ευρώ. Στην ιδιωτική ασφάλιση που ο κατώτατος μισθός ξεκινάει από τα 994 ευρώ. Έχουμε και την τοπική κλαδική της Μήλου, όπου ο αρχιμάγειρας παίρνει στα 1.236 ευρώ , ο μάγειρας αμείβεται με 1.000 ευρώ  και ένας απλός υπάλληλος παίρνει 99 ευρώ» σημείωσε.  Και πρόσθεσε πως οι «αυτές οι συλλογικές συμβάσεις που έχουν μια αφετηρία πάνω από τον κατώτατο μισθό στο τελευταίο κλιμάκιο τους- στα πιο χαμηλά επίπεδα  επιβεβαιώνουν αυτό που λέμε πως οποιαδήποτε αύξηση  έρθει από τον κατώτατο μισθό σταδιακά θα επηρεάσει και τους μισθούς των υπόλοιπων κλάδων της οικονομίας -τους  υπόλοιπους κλάδους του ιδιωτικού τομέα. Αλλά αυτό γίνεται και με το θετικό πρόσημο της ανάπτυξης ».

Τι αναφέρουν οι ΣΣΕ

Αναλυτικά αυτές είναι οι εξής:

  1. Η  Συλλογική Σύμβαση Εργασίας της Εμπορίας Πετρελαιοειδών

Η σύμβαση αυτή αφορά το διάστημα 2023 – 2026 και  προβλέπει μεταξύ άλλων αυξήσεις μισθών κατά 4,5 % για την τριετία 2023 – 2026 και αύξηση του επιδόματος εγκατάστασης στα 95 ευρώ. Η σύμβαση, με έναρξη ισχύος από 1η Απριλίου 2023, καλύπτει το προσωπικό των επιχειρήσεων εισαγωγής και εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων και υγραερίων. Σημειώνεται ότι στον κλάδο της εμπορίας πετρελαιοειδών απασχολούνται πάνω από 2.500 εργαζόμενους.

Η εν λόγω σύμβαση αναφέρει τις νέες μισθολογικές Κατηγορίες Προσωπικού. Οι εργαζόμενοι που υπάγονται στην παρούσα εντάσσονται στις ακόλουθες μισθολογικές κατηγορίες:

α) Κατηγορία 1. Μαθητευόμενο και Βοηθητικό Εργατοτεχνικό Προσωπικό. Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται οι μαθητευόμενοι τεχνίτες, το βοηθητικό προσωπικό, οι καθαριστές/στριες και οι εργάτες γενικών καθηκόντων.

β) Κατηγορία 2. Εργατοτεχνικό Προσωπικό Εγκαταστάσεων. Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται όλες οι ειδικότητες του εργατοτεχνικού προσωπικού τεχνικής υποστήριξης μηχανολογικών αποθήκευσης, μέτρησης, ζύγισης, φορτοεκφόρτωσης βυτιοφόρων αυτοκινήτων, δεξαμενών, αγωγών, φύλακες.

γ) Κατηγορία 3 Οδηγοί βυτιοφόρων και φορτηγών αυτοκινήτων. Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται οι οδηγοί των κάθε είδους βυτιοφόρων και φορτηγών αυτοκινήτων εγκαταστάσεων και αερολιμένων.

δ) Κατηγορία 4 Προσωπικό Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών. Στην κατηγορία αυτή εντάσσεται το προσωπικό διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών, που απασχολούνται στις κάθε είδους εγκαταστάσεις και γραφεία περιλαμβανομένων και αυτών των αερολιμένων.

ε) Κατηγορία 5 Προσωπικό Τεχνικών Υπηρεσιών. Στην κατηγορία αυτή εντάσσεται το προσωπικό τεχνικών υπηρεσιών όλων των ειδικοτήτων πτυχιούχων Τ.Ε.Ι., διπλωματούχων μηχανικών Α.Ε.Ι και ισότιμων σχολών, που απασχολείται στη λειτουργία και συντήρηση των κάθε είδους μηχανολογικών εγκαταστάσεων περιλαμβανομένων και αυτών που λειτουργούν σε αερολιμένες.

  1. Κλάδος της ιδιωτικής ασφάλισης

Η σύμβαση αυτή αφορά την περίοδο 2023-2024 και σε αυτήν υπάγονται οι εργαζόμενοι ολόκληρης της χώρας που απασχολούνται με σχέση εξαρτημένης εργασίας στον κλάδο της ιδιωτικής ασφάλισης και ειδικότερα οι εργαζόμενοι που απασχολούνται με σχέση εξηρτημένης εργασίας στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις που δεν είναι θυγατρικές τραπεζών, στους ασφαλιστικούς φορείς  (ΕΑΕΕ, Επικουρικό Κεφάλαιο, Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης, Ελληνικό Ινστιτούτο  Ασφαλιστικών Σπουδών και ΤΕΑΕΑΠΑΕ) και στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις που είναι θυγατρικές τραπεζών Επίσης οι σύμβαση αναφέρει τους βασικούς μισθούς των  εργαζομένων του κλάδου ανά ειδικότητα:

  1. Εργαζόμενοι σε  επιχειρήσεις επισιτισμού,  σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και σε  επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου και υπηρεσιών της Μήλου

Η σύμβαση αυτή ισχύει μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου του 2023 και δίνεται η δυνατότητα παράτασης 1 έτους.

  1. Οι διπλωματούχοι ξεναγοί που εργάζονται στην Πάτμο

Η σύμβαση αυτή ισχύει μέχρι και τις 13 Δεκεμβρίου του 2025. Επίσης επισημαίνεται πως τυχόν καταβαλλόμενες υψηλότερες αμοιβές, ευνοϊκότερες ρυθμίσεις ή  πρόσθετες παροχές που ισχύουν βάσει νόμου, διατάγματος, Υπουργικών αποφάσεων, Ε.Γ.Σ.Σ.Ε και Δ.Α ατομικών συμβάσεων ή επιχειρησιακής πρακτικής δεν θίγονται  από την παρούσα  και εξακολουθούν να ισχύουν. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις της εργατικής Νομοθεσίας.

* Το άρθρο πρωτοδημοσιεύθηκε στο enikonomia.gr

ΠΗΓΗ: dikιgorosergatologos. gr

Ακολουθήστε το dikastiko.gr στο Google News και δείτε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο στο dikastiko.gr

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ