Παρασκευή 09 Ιουνίου 2023
ΕΚΛΟΓΕΣ 2023 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΕΚΛΟΓΕΣ 2023 ΧΑΡΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Μαριάννα Κατσιάδα-Καρούζου: Παρενόχληση στο δημόσιο – Που και πως το καταγγέλλω;

Οι καταγγελίες υποβάλλονται με εμπιστευτικό πρωτόκολλο και τα αρμόδια όργανα αυτά υποχρεούνται αμέσως και το αργότερο εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την παραλαβή της καταγγελίας να εξετάσουν τη βασιμότητα των ισχυρισμών της καταγγελίας.

NEWSROOM icon
NEWSROOM
Μαριάννα Κατσιάδα-Καρούζου: Παρενόχληση στο δημόσιο – Που και πως το καταγγέλλω; dikastiko

Κάθε υπάλληλος που θίγεται από περιστατικό βίας και παρενόχλησης σε βάρος του πέραν της δικαστικής προστασίας, έχει δικαίωμα υποβολής καταγγελίας:

α) ενώπιον του Συνηγόρου του Πολίτη,

β) εντός του φορέα, όπου παρέχεται η εργασία ή σε εποπτεύοντα φορέα κατά τα οριζόμενα στην παρ. 2.

γ) ενώπιον της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, εφόσον έχει υποβληθεί καταγγελία στους αρμοδίους φορείς και πρόσωπα της περ. α και β, και δεν έχουν επιληφθεί αρμοδίως μετά το πέρας τριών μηνών από την υποβολή της καταγγελίας, προκειμένου να ασκήσει τις αρμοδιότητες των παρ. 3 και 4 του παρόντος.

Οι καταγγελίες για περιστατικά βίας και παρενόχλησης κατά το άρθρο 4 του ν. 4808/2021 υποβάλλονται στον Σύμβουλο Ακεραιότητας του άρθρου 23 του ν. 4795/2021 που είναι αρμόδιος για τον φορέα, στον οποίον υπηρετεί ο υπάλληλος κατά τον χρόνο εκδήλωσης του περιστατικού βίας και παρενόχλησης, εφόσον υπάρχει. Άλλως, η καταγγελία υποβάλλεται στον ανώτερο στη διοικητική ιεραρχία προϊστάμενο του φορέα με αρμοδιότητα για θέματα προσωπικού του φορέα ή εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, στον ανώτερο στη διοικητική ιεραρχία προϊστάμενο του εποπτεύοντος φορέα. Ειδικά για τους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού οι καταγγελίες δύνανται να υποβάλλονται στον Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Υπογραμμίζεται ότι οι καταγγελίες υποβάλλονται με εμπιστευτικό πρωτόκολλο και τα αρμόδια όργανα αυτά υποχρεούνται αμέσως και το αργότερο εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την παραλαβή της καταγγελίας να εξετάσουν τη βασιμότητα των ισχυρισμών της καταγγελίας. Επιπλέον, υποχρεωτικά, η αρμόδια αρχή καλεί προς παροχή εξηγήσεων τον καταγγελλόμενο καθώς και κάθε άλλο πρόσωπο, το οποίο βάσει της καταγγελίας ή των εξηγήσεων του καταγγελλόμενου έλαβε γνώση ή ήταν μάρτυρας για το περιστατικό βίας και παρενόχλησης. Εφόσον από το πόρισμα της εξέτασης αυτής προκύψει πειθαρχική ευθύνη του καταγγελλόμενου, το πόρισμα αυτό διαβιβάζεται άμεσα και το αργότερο εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) ημερών στον αρμόδιο πειθαρχικώς προϊστάμενο του καταγγελλόμενου προσώπου για περαιτέρω ενέργειες στο πλαίσιο των πειθαρχικών αρμοδιοτήτων του.

Να σημειωθεί ότι τα αρμόδια όργανα οφείλουν να ενεργήσουν με αντικειμενικότητα και αμεροληψία κατά την εξέταση της καταγγελίας, ενώ επιπλέον οφείλουν να τηρήσουν απαρέγκλιτα την ως άνω διαδικασία για την έγκαιρη και ουσιαστική διερεύνηση των περιστατικών που καταγγέλθηκαν. Ειδάλλως, υπέχουν πειθαρχικές ευθύνες εφόσον υπαιτίως καθυστέρησαν στην εξέταση της καταγγελίας.

Τέλος, ρητά προβλέπεται ότι η υπηρεσία οφείλει να ενημερώνει και μάλιστα αμελλητί τον ενδιαφερόμενο θιγόμενο πρόσωπο για την εξέλιξη της υπόθεσης του και για το στάδιο που βρίσκεται η υποβληθείσα από αυτόν καταγγελία. Το θιγόμενο πρόσωπο δικαιούται απεριόριστη πρόσβαση στα στοιχεία που έχουν συλλεχθεί καθώς και ακώλυτη ενημέρωση για τυχόν διαβίβαση της καταγγελίας του σε άλλο αρμόδιο όργανο ή φορέα.

Είναι δε κρίσιμο να τονισθεί ότι τα παραπάνω δικαιώματα του θιγόμενου προσώπου, που αφορούν στην υποβολή καταγγελιών στα παραπάνω αρμόδια διοικητικά όργανα και φορείς ισχύουν ακόμα και στις περιπτώσεις που έχει λήξει η σχέση στο πλαίσιο της οποίας φέρεται ότι εκδηλώθηκε το σε βάρος του περιστατικό ή συμπεριφορά. Δηλαδή ακόμα και αν ο υπάλληλος έχει πλέον συνταξιοδοτηθεί, ή αποχωρήσει από την υπηρεσία δικαιούται και έχει τη δυνατότητα να καταγγείλει διοικητικά την παράνομη συμπεριφορά που υπέστη κατά τον χρόνο άσκησης των καθηκόντων του. Η απώλεια της ιδιότητας του ως δημοσίου υπαλλήλου κατά τον χρόνο της καταγγελίας δεν επιφέρει απόσβεση των παραπάνω δικαιούμενων δράσεων.

* Μαριάννα Κατσιάδα – Καρούζου, Δικηγόρος – Δημοσιολόγος

Πηγή: dikigorosergatologos.gr

Ακολουθήστε το dikastiko.gr στο Google News και δείτε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο στο dikastiko.gr

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ